Η City E συστήθηκε αρχικά ως Μελετητικό γραφείο το 2004, από μελετητές με έδρα κυρίως την Αθήνα, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση ειδικών μελετών πολλαπλού αντικειμένου από τη δεκαετία του 1990. Πλαισιώθηκε στην πορεία από πολυάριθμους άλλους μελετητές συναφών ειδικοτήτων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός σχήματος με αυξημένες δυνατότητες υψηλού επιπέδου. Εκμεταλλευόμενη την πολυετή εμπειρία των συνεργατών της υιοθέτησε ένα ευέλικτο σχήμα μελετών, που περιλαμβάνει αυτοτελείς τομείς υπό τον γενικό συντονισμό της διεύθυνσης.