Η City E συστήθηκε αρχικά ως Μελετητικό γραφείο το 2004, από μελετητές με έδρα κυρίως την Αθήνα, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση ειδικών μελετών πολλαπλού αντικειμένου από τη δεκαετία του 1990. Πλαισιώθηκε στην πορεία από πολυάριθμους άλλους μελετητές συναφών ειδικοτήτων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός σχήματος με αυξημένες δυνατότητες υψηλού επιπέδου. Εκμεταλλευόμενη την πολυετή εμπειρία των συνεργατών της υιοθέτησε ένα ευέλικτο σχήμα μελετών, που περιλαμβάνει αυτοτελείς τομείς υπό τον γενικό συντονισμό της διεύθυνσης.

Άδειες Μικρής Κλίμακας

Στατικές Μελέτες

Πραγματογνωμοσύνες

Τεχνικός Ασφαλείας

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Μελέτες-Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας

Άδειες Λειτουργίας – Γνωστοποιήσεις

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4495/17

Τακτοποίηση Δασικών Αυθαιρέτων

Τοπογραφικές Μελέτες

Άδειες Δόμησης

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικών

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Πρόγραμμα Πρόσοψη

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες