Μελέτες-Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε έναν χώρο εργασίας. Το μόνο σίγουρο είναι, πως με τη σωστή πρόληψη και συμπεριφορά, μειώνουμε τις πιθανότητες για οποιοδήποτε ατύχημα μπορεί να προκύψει. Όπως έγραψε άλλωστε και ο Πλούταρχος, ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας ιστορικός, τίποτα δεν εξαρτάται από την τύχη, αλλά όλα από την ορθή κρίση και προνοητικότητα.

Η CITY ENGINEERING έχει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας για την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας για την επιχείρησή σας από την αρμόδια
Πυροσβεστική Αρχή.

Μην ξεχνάμε πως το κόστος της πρόληψης είναι πάντοτε μικρότερο των αποτελεσμάτων μίας πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στο χώρο μας.

Γενικότερα, η πυρασφάλεια σημαίνει και ασφάλεια της περιουσίας του ιδιοκτήτη και δεν είναι καλό ούτε πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία αναγκαστική και τυπική διαδικασία. Αντιθέτως, η πρόληψη μέτρων μέσω της μελέτης και οργάνωσης του χώρου, προσφέρει αρμονία και γαλήνη στην καθημερινότητά του ιδιοκτήτη.

Διαβάστε παρακάτω όλα όσα πρέπει να γνωρίζεται για την πυρασφάλεια και πυροπροστασία του κτιρίου σας.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ;

Πυρασφάλεια είναι το σύνολο των μέτρων αλλά και των ενεργειών που (προ)λαμβάνονται για την προστασία, εξάλειψη ή και μείωση στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, από πυρκαγιές. Στην περίπτωση που ξεσπάσει φωτιά, είναι η ασπίδα για τη μείωση των κινδύνων και ζημιών που μπορεί να επιφέρει σε ανθρώπους και υλικά.

Η Μελέτη Πυρασφάλειας εκπονείτε από αρμόδιο Μηχανικό, κατατίθεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έγκρισή της και κατόπιν οδηγεί στην έκδοση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας. Ο εκσυγχρονισμός που φτάνει σιγά σιγά και στη χώρα μας, επιτρέπει πλέον από τις 20.12, τους Μηχανικούς να καταθέτουν τη μελέτη ηλεκτρονικά μέσω του αδειοδοτικού συστήματος eadeies.gr.

Με απλά λόγια, οι Μελέτες και τα Πιστοποιητικά Ενεργητικής Πυροπροστασίας κατατίθενται, εκδίδονται και αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά.

Στο ηλεκτρονικό σύστημα έχουν ενταχθεί τα εξής είδη αιτήσεων:

 1. Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 2. Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 3. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 4. Ανάρτηση έντυπης εγκεκριμένης/θεωρημένης μελέτης (ενεργ.) πυροπροστασίας
 5. Ενημέρωση έγκρισης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 6. Ενημέρωση αρχειοθέτησης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας απαιτείται για πλήθος αδειών λειτουργίας καταστημάτων και ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναλόγως την επιχείρηση. Εφόσον παρέλθουν τα χρόνια ισχύος του και λήξει, για τη συνεχή ασφάλεια και προστασία των ανθρώπων και των εγκαταστάσεων, πρέπει να γίνει νέα μελέτη ώστε να ανανεωθεί το αντίστοιχο Πιστοποιητικό.

Οι μελέτες πυρασφάλειας χωρίζονται σε Μελέτες Ενεργητικής και Μελέτες Παθητικής Πυροπροστασίας.

Οι Μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας αφορούν στα προληπτικά και κατασταλτικά μέσα, τα οποία πρέπει να εγκαθίστανται για την έγκαιρη αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς και εγκρίνονται από τα κατά τόπους γραφεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι Μελέτες Παθητικής Πυροπροστασίας αφορούν στις κτιριολογικές/δομικές απαιτήσεις του κάθε ακινήτου όπως υποστατικά και εγκαταστάσεις. Με αυτήν την μελέτη θα παρθούν τα ανάλογα μέτρα ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος της πυρκαγιάς ή να περιοριστεί η επέκτασή της, επομένως και οι ζημιές που επιφέρει.

 • Διαρρύθμιση χώρων για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
 • Τη διασφάλιση οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου.
 • Την διασφάλιση πρόσβασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περίπτωση που χρειαστεί κατάσβεση.
 • Την χρησιμοποίηση πυράντοχων υλικών για τα δομικά στοιχεία του κτιρίου.

Στη CITY ENGINEERING σας βοηθάμε να αναπτύξετε λύσεις τόσο για υπάρχοντα κτίρια όσο και για νέες κατασκευές, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι το κτίριο ή το σχέδιό σας συμμορφώνεται με τα νομοθετικά πρότυπα.

 

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι

Σας παρέχουμε Μελέτες Πυρασφάλειας, διεξάγουμε επιθεωρήσεις επί τούτω ή σε τακτική βάση, καθώς και αναλαμβάνουμε την έκδοση των σχετικών πιστοποιήσεων.

Η εταιρεία μας προσαρμόζει και προσφέρει λύσεις που συμπίπτουν τόσο με τους μοναδικούς στόχους του πελάτη μας όσο και με τους στόχους του δομικού κώδικα, ώστε να διασφαλίζεται η πυρασφάλεια των κτιρίων, όσων διαμένουν ή δουλεύουν σε αυτά, καθώς και των πυροσβεστών.

ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ CITY ENGINEERING

Η εταιρεία μας προσφέρει στους Πολιτικούς Μηχανικούς και Αρχιτέκτονές της την ελευθερία σχεδιαστικής αισθητικής, μεγαλύτερη λειτουργικότητα και την ευκαιρία να ξεκλειδώσουν την αξία του έργου.

Επιτρέπει τις αναβαθμίσεις πυρασφάλειας για τα υφιστάμενα και νέα κτίρια, με τη σύμφωνη πάντα γνώμη του ιδιοκτήτη, με νέες και προσαρμοσμένες τεχνολογίες.

Εξοικονομεί χαρακτηριστικά πολιτιστικής κληρονομιάς αναπτύσσοντας λύσεις για τη συμμόρφωση του κτιρίου με τους υπάρχοντες περιορισμούς και υλικά.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ

Η βασική μας τεχνογνωσία περιλαμβάνει την εύρεση καινοτόμων αλλά εφικτών λύσεων πυρασφάλειας για όλους τους τύπους κτιρίων, κατασκευών και έργων. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε πάντα την καλύτερη δυνατή προσέγγιση, μειώνοντας παράλληλα το περιττό κόστος, ελαχιστοποιώντας τις μελλοντικές απαιτήσεις συντήρησης.

Στη CITY ENGINEERING πιστεύουμε σε:

 • Δημιουργία λύσεων
 • Σκέψη με διαφορετικό τρόπο
 • Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών

Οι Μηχανικοί της CITY ENGINEERING διαθέτουν πολυετή εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα έργων και θέλουν να αναπτύσσουν λύσεις για τη βελτίωση του έργου ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι.

Οι υπηρεσίες Μελέτης Πυρασφάλειας της CITY ENGINEERING περιλαμβάνουν:

 1. Εκπόνηση και διεκπεραίωση πάσης φύσεως Μελέτης Πυρασφάλειας και όλες τις ενέργειες για την έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.
 2. Προσδιορισμό για πυροσβεστικές προτάσεις και λύσεις πάντα σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις απόδοσης του Γενικού Οικοδομικού Κώδικα.
 3. Λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και πυρασφάλειας χώρων υψηλού κινδύνου.
 4. Μελέτη – εγκατάσταση απλών πυροσβεστικών δικτύων νερού με πυροσβεστικούς κρουνούς.
 5. Εγκατάσταση μόνιμων και φορητών μέτρων και μέσων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, συντήρηση και εγγύηση καλής λειτουργίας.
 6. Μελέτη και εγκατάσταση πυρόσβεσης, αυτόματων πυροσβεστικών δικτύων κατάσβεσης με πυροσβεστικές φωλιές και αυτόματα αντλητικά πυροσβεστικά συγκροτήματα, αυτόματων
 7. Μελέτη και εγκατάσταση υδροδοτικών πυροσβεστικών δικτύων κατάσβεσης ολικού καταιονισμού με sprinklers και αυτόματα αντλητικά πυροσβεστικά συγκροτήματα.
 8. Μελέτη – διεκπεραίωση τοπικού συστήματος εφαρμογής για φούσκες
 9. Υπολογισμούς ακτινοβολίας θερμότητας
 10. Μοντελοποίηση συμπεριφοράς της πυρκαγιάς
 11. Υπολογισμοί διαχείρισης καπνού και συστήματα διαχείρισης
 12. Μοντελοποίηση και στρατηγικές εκκένωσης.
 13. Ανάλυση ασφάλειας ζωής κατοίκων ή όσων εργάζονται στα σχετικά κτίρια
 14. Υπολογιστική δυναμική ρευστών και μοντελοποίηση κινήσεων καπνού

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ CITY ENGINEERING ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
 • Κατοικιών
 • Γραφείων
 • Εργοστασίων
 • Ξενοδοχείων
 • Καφετεριών
 • Κινηματογράφων
 • Σχολείων
 • Πολυκατοικιών
 • Συνεργείων αυτοκινήτων
 • Ξενοδοχείων
 • Φροντιστηρίων
 • Παιδικών σταθμών
 • Αποθηκών
 • Βιομηχανιών
 • Χώρων συγκέντρωσης κοινού
 • Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
 • Εργαστηρίων
 • Καταστημάτων
 • Χώρων συνάθροισης κοινού
 • Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Εστιατορίων
 • Καφενείων
 • Ταβερνών
 • Ψητοπωλείων
 • Κέντρων διασκέδασης
 • Αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Αιθουσών εκδηλώσεων, Catering κλπ.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

Πραγματοποιούμε Μελέτες Πυρασφάλειας διασφαλίζοντας ότι έχουν τηρηθεί όλα τα βασικά μέτρα πυρασφάλειας σε οποιοδήποτε ιδιωτικό, δημόσιο ή εμπορικό κτίριο. Πραγματοποιούμε την επιθεώρηση, αξιολογούμε όλα τα μέτρα και επιβεβαιώνουμε ότι συμμορφώνεστε με τα απαιτούμενα πρότυπα.

Προετοιμάζουμε το φάκελο για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Πυροσβεστική και κατόπιν υλοποίησης των μέτρων από εσάς, συνεχίζουμε στην υποβολή του φακέλου για την απόκτηση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.

Παρέχουμε μελέτες πυρασφάλειας σε εμπορικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων κατασκευών που θα πρέπει να προβούν εκ νέου σε αξιολόγηση πυρασφάλειας ή αναβάθμιση.

Αξιολογούμε εάν το κτίριο σας συμμορφώνεται με τις αρχές Πυρασφάλειας και ότι πληρούνται όλοι οι σχετικοί κανονισμοί.

ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Παρέχουμε τις απαιτούμενες μελέτες και αξιολογήσεις για τα υπό κατασκευήν κτίρια, παρακολουθώντας παράλληλα και την πρόοδο του έργου. Επίσης, συμβουλεύουμε τους εργολάβους του κτιρίου σας σχετικά με τις πιο πρόσφατες μεθόδους και διαδικασίες πυρασφάλειας, όπως απαιτείται.
Αυτό βοηθάει στην αποφυγή τυχόν μελλοντικών καθυστερήσεων και ενδεχομένως κόστους, που μπορεί να παραλειφθούν κατά τη φάση κατασκευής.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ;

Σε αυτή ανήκουν:

 • Χώροι συνάθροισης κοινού́ με θεωρητικό́ πληθυσμό́ (όπως υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα σε κάθε περίπτωση πυροσβεστική νομοθεσία) μικρότερο ή ίσο των 150 ατόμων που δεν χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές).
 • Καταστήματα (λιανικής διάθεσης τροφίμων ή καταστήματα υπηρεσιών) με εμβαδό́ μικρότερο ή ίσο των 1.000 τετραγωνικών μέτρων.
 • Γραφεία τελετών

Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α και που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια (οικοδομική άδεια πριν 02/1989), απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας – σχεδίων κατόψεων και σύνταξης συνοπτικής μελέτης αποθήκευσης υγραερίου. Εξαίρεση γίνεται στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η συμμόρφωσή με τους όρους των διατάξεων και αιτούνται αποκλίσεις. Τότε ακολουθείται η διαδικασία του ορισμού Α/βάθμιας επιτροπής αποκλίσεων και λαμβάνεται θεωρημένη κάτοψη από την πυροσβεστική και τεχνικές περιγραφές μονίμων συστηματων πυροπροστασίας αν απαιτούνται.

Σε νέα κτίρια (οικοδομική άδεια μετά 02/1989) εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής μελέτης παθητικής ή/και ενεργητικής πυροπροστασίας όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 15 του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32Α) όπως ισχύει.

Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, αλλά οφείλουν να τηρούν και να συντηρούν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, τα οποία θα αποτυπώνονται σε σχέδια κάτοψης που υπάρχουν στον φάκελο που θα τηρείται στην επιχείρηση.

Σε αυτή ανήκουν:

 • Χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό ( όπως υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα σε κάθε περίπτωση πυροσβεστική νομοθεσία ) μεγαλύτερο των 150 ατόμων καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού ανεξαρτήτως δυναμικότητας που χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές)
 • Καταστήματα ( λιανικής διάθεσης τροφίμων ή καταστήματα υπηρεσιών ) πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα καθώς και καταστήματα ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων με αποθήκευση φιαλών υγραερίου άνω των 200kg.

Στην κατηγορία Β, οι φορείς των δραστηριοτήτων, οφείλουν εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης, να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εφοδιασθούν από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης.

Σε αυτή ανήκουν:

Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.
Στην κατηγορία Γ οι φορείς των δραστηριοτήτων οφείλουν πριν την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να έχουν εφοδιασθεί από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της εγκατάστασης.
Όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κατηγορίας πρέπει να εφοδιάζονται με βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, να ενημερώνουν και εκπαιδεύουν το προσωπικό της δραστηριότητας και κυριως να τηρούν και να συντηρούν στην εγκατάστασή τους όλα τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας , καθώς και τις προδιαγραφές αυτών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • πιστοποιητικό πυρασφάλειας για απλές επιχειρήσεις →180€
 • πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καφέ/μπαρ →225€
 • πιστοποιητικό πυρασφάλειας για εστιατόρια/ψητοπωλεία →405€
 • πιστοποιητικό πυρασφάλειας για φροντιστήρια/σχολεία →360€
 • πιστοποιητικό πυρασφάλειας για ξενοδοχεία →630€
 • πιστοποιητικό πυρασφάλειας για βιομηχανίες/πρατήρια υγρών καυσίμων/συνεργεία αυτοκινήτων →540€
 • Επικοινωνήστε μαζί μας για τη δική σας Μελέτη Πυρασφάλειας!

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  Μελέτη ΠυρασφάλειαςΠιστοποιητικό Πυρασφάλειας


  ΝΑΙΟΧΙ


  γραφείο, μαγαζί, κατοικία...