Πραγματογνωμοσύνη

Πραγματογνώμονας – Τεχνικός Σύμβουλος σε Πραγματογνωμοσύνη

Με τον όρο Πραγματογνωμοσύνη εννοούμε την ενδελεχή εξέταση μιας υπόθεσης ή μιας κατάστασης που αφορά τεχνικά ζητήματα από κάποιον έμπειρο Μηχανικό, με σκοπό την σύνταξη έκθεσης που περιλαμβάνει την τελική γνωμάτευση και τα συμπεράσματα αυτής. Κατά τη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, αυτοψία/ιες, επιμετρήσεις, αποτυπώσεις, δοκιμές αντοχής, φορτίσεις, έρευνα αγοράς, σύνταξη σχεδίων, καθώς επίσηςσυλλογή και καταγραφή στοιχείων και πληροφοριών από εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Οι βασικές ενέργειες που καλείται να προβεί ο πραγματογνώμονας, μετά από ειδική αίτηση είναι: οι εκτιμήσεις κατασκευών και εγκαταστάσεων, οι επιμετρήσεις τεχνικών  εργασιών , οι διαπιστώσεις κακοτεχνιών και η εκτίμηση του τρόπου και του κόστους αποκαταστάσεως τους, η εξήγηση φαινομένων τεχνικής φύσεως (ρήγματα σε οικοδομικά στοιχεία, υγρασίες κλπ.), ο έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών και όρων σε κατασκευές, ο έλεγχος εφαρμογής ΓΟΚ, ο έλεγχος σταδίου εξελίξεως έργου, ο έλεγχος τεχνικών μελετών, ο έλεγχος θορύβου ή ρυπάνσεως από τη λειτουργία εγκαταστάσεων κλπ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το κείμενο της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης αποτελεί σημαντικό στοιχείο στις δικαστικές ενέργειες που ακολουθούν. Είναι λοιπόν φανερή η βαρύτητα του κειμένου αυτού και η ανάγκη να αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας.

Η Πραγματογνωμοσύνη να θεωρειται πλήρης και ολοκληρωµένη, πρέπει να περιλαµβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Ορισµός του Πραγµατογνώµονα
 • Περίληψη του Αντικειµένου (περιγράφονται τα θέµατα για τα οποία ζητήθηκε γνωµοδότηση
 • Ιστορικό Επικοινωνίας µε τα Εµπλεκόµενα Μέρη και Αυτοψίες (αναφέρονται αναλυτικά, µε την παράθεση και των σχετικών ηµεροµηνιών, οι ενέργειες επικοινωνίας µε τα εµπλεκόµενα µέρη, η ανταπόκρισή τους, οι ηµεροµηνίες αυτοψιών, οι παρόντες σ’ αυτές, κ.λ.π.).
 • Απόψεις των Εµπλεκοµένων Μερών (Αναφέρονται οι απόψεις κάθε εµπλεκόµενου μέρους, για κάθε επίµαχο θέµα και τα σχετικά στοιχεία που προσκοµίστηκαν).
 • Τεχνική Περιγραφή (περιγράφονται οι διαπιστώσεις του Πραγµατογνώµονα κατά τις αυτοψίες)
 • Πόρισµα (απαντώνται µε σαφήνεια τα ερωτήµατα που έχουν τεθεί από τον αιτούντα και αν µένουν κάποια αναπάντητα, αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν απαντήθηκαν).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

  Η city engineering, πάντα κοντά στις σημαντικές σας υποθέσεις, σας παρέχει υψηλές υπηρεσίες Πραγματογνωμοσύνης με την κατάλληλη γνώση και με υπευθυνότητα απέναντι σε κάθε πρόκληση. Είναι γεγονός πως η Πραγματογνωμοσύνη είναι μία σύνθετη υπόθεση, που απαιτεί τεχνογνωσία, εμπειρία και ασφαλιστικές γνώσεις, ώστε να γίνει σαφής τεκμηρίωση της αιτίας της ζημίας και αντικειμενική εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης της. Εμπιστευθείτε το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό μας και την πολυετή πείρα μας σε παρόμοια ζητήματα για σίγουρη επιτυχία σε κάθε περίπτωση.

  Ορισμός Πραγματογνώμονα
  Περίληψη Αντικειμένου
  Ιστορικό Επικοινωνίας
  Ιστορικό Επικοινωνίας
  Απόψεις Εμπλεκομένων
  Απόψεις Εμπλεκομένων