Πραγματογνωμοσύνη

Πραγματογνώμονας – Τεχνικός Σύμβουλος σε Πραγματογνωμοσύνη

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

Τα ζητήματα που με την αίτηση καλείται να διαπιστώσει, διερευνήσει, εξηγήσει και ελέγξει ο πραγματογνώμονας, πρέπει να είναι τεχνικά. Τέτοια ζητήματα είναι π.χ. οι εκτιμήσεις κατασκευών και εγκαταστάσεων, οι επιμετρήσεις τεχνικών εργασιών , οι διαπιστώσεις κακοτεχνιών και η εκτίμηση του τρόπου και του κόστους αποκαταστάσεως τους, η εξήγηση φαινομένων τεχνικής φύσεως (ρήγματα σε οικοδομικά στοιχεία, υγρασίες κλπ.), ο έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών και όρων σε κατασκευές, ο έλεγχος εφαρμογής ΓΟΚ, ο έλεγχος σταδίου εξελίξεως έργου, ο έλεγχος τεχνικών μελετών, ο έλεγχος θορύβου ή ρυπάνσεως από τη λειτουργία εγκαταστάσεων κλπ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το κείμενο της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης αποτελεί σημαντικό στοιχείο στις δικαστικές ενέργειες που ακολουθούν. Ετσι είναι φανερή η βαρύτητα του κειμένου αυτού και η ανάγκη να αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας.

Για να είναι πλήρης και ολοκληρωµένη, πρέπει να περιλαµβάνει τις παρακάτω ενότητες

  • Ορισµός του Πραγµατογνώµονα
  • Περίληψη του Αντικειµένου (περιγράφονται τα θέµατα για τα οποία ζητήθηκε γνωµοδότηση
  • Ιστορικό Επικοινωνίας µε τα Εµπλεκόµενα Μέρη και Αυτοψίες (αναφέρονται αναλυτικά, µε την παράθεση και των σχετικών ηµεροµηνιών, οι ενέργειες επικοινωνίας µε τα εµπλεκόµενα µέρη, η ανταπόκρισή τους, οι ηµεροµηνίες αυτοψιών, οι παρόντες σ’ αυτές, κ.λ.π.).
  • Απόψεις των Εµπλεκοµένων Μερών (Αναφέρονται οι απόψεις κάθε εµπλεκόµενου µέρους, για κάθε επίµαχο θέµα και τα σχετικά στοιχεία που προσκοµίστηκαν).
  • Τεχνική Περιγραφή (περιγράφονται οι διαπιστώσεις του Πραγµατογνώµονα κατά τις αυτοψίες)
  • Πόρισµα (απαντώνται µε σαφήνεια τα ερωτήµατα που έχουν τεθεί από τον αιτούντα και αν µένουν κάποια αναπάντητα, αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν απαντήθηκαν).
Ορισμός Πραγματογνώμονα
Περίληψη Αντικειμένου
Ιστορικό Επικοινωνίας
Ιστορικό Επικοινωνίας
Απόψεις Εμπλεκομένων
Απόψεις Εμπλεκομένων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά