Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Νομοσχέδιο για την ρύθμιση εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος με τίτλο «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος»

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αποτελεί τον ολοκληρωμένο ψηφιακό φάκελο ενός κτιρίου/μιας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας ή ενός αδόμητου οικοπέδου/γηπέδου, όπου αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση του κτιρίου και των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

Με απλά λόγια, είναι η «ακτινογραφία» του κτιρίου μας και συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία του καθώς και τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). ώστε να γίνεται πιο εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά η όποια δικαιοπραξία ή μεταβολή το αφορά.

Μεταβιβάσεις, αγοραπωλησίες, ανεγέρσεις νέων οικοδομών, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κτλ., δεν θα μπορούν να γίνονται δίχως την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ).

Επίσης, με την ΗΤΚ ο ιδιοκτήτης έχει όλη την πληροφορία που αφορά στο ακίνητό του σε έναν και μόνο φάκελο. Συγκεκριμένα, τα οικοδομικά σχέδια, τις άδειες, την ενεργειακή κατάταξη (ΠΕΑ), τη στατική επάρκεια και βεβαίως έχει και γνώση για τη νομιμότητα ή μη του κτιρίου του.

Ο αρμόδιος Μηχανικός που έχετε επιλέξει, δημιουργεί, αλλάζει αλλά και τηρεί αυτόν τον φάκελο. Ο φάκελος ενώ είναι ψηφιακός, υπάρχει βεβαίως και σε φυσική μορφή και βάση νομοθεσίας, πρέπει να φυλάσσεται από τους ιδιοκτήτες σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι

Στόχος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι να διευκολύνει ιδιοκτήτες, μηχανικούς και αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν τον πλήρη έλεγχο του ακινήτου και να μειωθεί η γραφειοκρατία που το αφορά.
Πρακτικά, σε περίπτωση που π.χ. θέλουμε να μεταβιβάσουμε την ιδιοκτησία μας, δεν χρειάζεται να γίνουν εκ νέου βεβαιώσεις ή επανεκδόσεις πιστοποιητικών κτλ. Επίσης, υπάρχει καταγεγραμμένη η κατάσταση του ακινήτου όπως και οι νόμιμες άδειες που το αφορούν. Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε κάτι στο κτίριο μας, ενημερώνεται ο ηλεκτρονικός του φάκελός από τον Μηχανικό που τον διαχειρίζεται. Η ΗΤΚ πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώνεται εάν πραγματοποιηθούν εργασίες στο κτίριο, όπου απαιτούνται άδειες δόμησης ή έγκρισης εργασιών από δημόσιο φορέα.

ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Ήρθε η ώρα για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου που αφορά σε όλα τα ακίνητα ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένων των αυθαιρέτων, χωρίς οικοδομικές άδειες και αυτών για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες.

Δείτε τις κατηγορίες κτιρίων με βάση τον ΦΕΚ και τα χρονικά περιθώρια υποβολής φακέλου.
 • Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα είναι υποχρεωτική για όλα τα ακίνητα ανεξαιρέτως!
Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν στο ακίνητο, όπως:
 • Τα σχέδια κάτοψης, την οικοδομική άδεια, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ), τον πίνακα χιλιοστών και τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων, τον αριθμό ΚΑΕΚ [Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου]
 • Εκτός από κτίρια, στην ίδια νομοθεσία υπάγονται και αδόμητα οικόπεδα/γήπεδα καθώς και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες

Επιλέξτε τους έμπειρους Μηχανικούς της CITY ENGINEERING και μαζί θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία άμεσα και αποτελεσματικά, πάντα με σεβασμό στο χρόνο σας!

Τα έγγραφα/πιστοποιητικά που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι τα εξής:
 1. Την οικοδομική άδεια κτιρίου από την πολεοδομία
 2. Τα σχέδια της οικοδομικής άδειας εγκεκριμένα και θεωρημένα από την πολεοδομία
 3. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού
 4. Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί
 5. Τα σχέδια κάτοψης που αποτυπώνουν την τελική κατασκευή του κτιρίου
 6. Τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
 7. Τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου
 8. Τον τίτλο ιδιοκτησίας
 9. Το Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
Από τη στιγμή που μας επιλέξετε:
 • Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δικαιολογητικά που χρειαζόμαστε από εσάς, όπως την οικοδομική άδεια, το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κ.τ.λ., τα οποία θα συλλέξουμε για το φάκελο του κτιρίου σας.
 • Θα επισκεφθούμε το ακίνητο για την απαιτούμενη αυτοψία, ώστε να γίνουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι (στατική επάρκεια κα.) και η αποτύπωση για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σε περίπτωση που αυτό δεν υπάρχει.
 • Ο Μηχανικός μας θα συμπληρώσει το ειδικό έντυπο, σύμφωνα με ότι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα.
 • Ο Μηχανικός θα εκδώσει το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.

Κατόπιν, η αντίστοιχη Υπηρεσία Δόμησης, δηλαδή η παλιά Πολεοδομία, θα αναλάβει να εκδώσει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Επιλέγοντας την CITY ENGINEERING μπορείτε να μείνετε ήσυχοι για την ομαλή διεξαγωγή της δικής σας υπόθεσης. Η έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα μας, σας ενημερώνει για όλα τα στάδια της διαδικασίας από την πρώτη μας επικοινωνία.
Για τη συμπλήρωση του φακέλου της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, ο Μηχανικός καταγράφει τα παρακάτω στοιχεία:
 1. Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της
 2. Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια
 3. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού
 4. Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί
 5. Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
 6. Τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων 1, 2 και 5.
 7. Το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 99.
 8. Τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται.
 9. Το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου.

Τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνονται από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς της CITY ENGINEERING, σε ειδικό έντυπο το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας διατηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο το οποίο εποπτεύεται από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Από εκεί, υπάρχει σύνδεση μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με την βάση δεδομένων του Κτηματολογίου και την ΔΕΗ, κάτι που δίνει στην Πολιτεία την δυνατότητα διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων κάθε κτιρίου.

Πλέον, η ταυτότητα κτιρίου στα υπάρχοντα κτίρια θα καταρτίζεται κατά τη μεταβίβαση τους και μόνο μία φορά. Για κάθε επόμενη μεταβίβαση αρκεί η έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη.

Επικοινωνήστε μαζί μας  για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του δικού σας ακινήτου!

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, τα κτίρια διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία Α:
 • Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. και στεγάζουν υπηρεσίες αυτού.
 • Κτίρια συνάθροισης κοινού: θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια εκθέσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων), αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους, γήπεδα ΠΑΕ, Ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις), σταθμοί μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς.
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων: κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων, καθώς και κάθε είδους συνεργεία αυτοκινήτων.
 • Τουριστικά καταλύματα άνω των τριακοσίων (300) τ.μ..
 • Εκπαίδευση: δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Υγεία και κοινωνική πρόνοια: κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα.
 • Σωφρονισμός: καταστήματα κράτησης, ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.
Κατηγορία Β:

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης.
Για τα κτίρια της Κατηγορίας Α η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου γίνεται μέσα σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ισχύος των παρόντων διατάξεων.
Για τα λοιπά κτίρια της Κατηγορίας Β, η υποβολή της ταυτότητας γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου, οπότε και η σχετική δήλωση για την ταυτότητα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο της μεταβίβασης της κυριότητας, μετά την ημερομηνία ισχύος.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ