Φόρμα Επικοινωνίας Τοπογραφική Μελέτη  ΝΑΙΟΧΙ

  ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  • τοπογραφικό διάγραμμα μέχρι 500 τ.μ. –>270€ + ΦΠΑ
  • τοπογραφικό διάγραμμα μέχρι 1 στρέμμα –>324€ + ΦΠΑ
  • τοπογραφικό διάγραμμα μέχρι 5 στρέμματα –> 396€ +ΦΠΑ
  • τοπογραφικό διάγραμμα μέχρι 10 στρέμματα –> 513€ +ΦΠΑ

  *οι τιμές περιλαμβάνουν την αμοιβή του μηχανικού και την έκδοση του τοπογραφικού

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιπλέον επιβάρυνση όταν οι μετρήσεις γίνονται με GPS ή γεωδαιτικούς σταθμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε εκτάσεις με εμπόδια ή όταν δεν δημιουργούνται σκιές.
  Επιπλέον επιβάρυνση όταν προορίζεται για χρήση σε δημόσια υπηρεσία, πχ πολεοδομία.