Τεχνικός Ασφαλείας

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • από 20€/μήνα

«Τίποτα δεν εξαρτάται από την τύχη, αλλά όλα από την ορθή κρίση και την προνοητικότητα.» – Πλούταρχος

Απαραίτητος για την λειτουργία μίας υγιούς επιχείρησης που απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο είναι ο Τεχνικός Ασφάλειας.

 • Ένα σημαντικό μέρος της συστηματικής διαχείρισης του εργασιακού περιβάλλοντος είναι η διερεύνηση του, με σκοπό τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων στο χώρο εργασίας. Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί μέρος της προληπτικής εργασίας για τη δημιουργία ασφαλούς χώρου εργασίας.

Εάν η επιχείρησή σας απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο, έχετε ως εργοδότης την υποχρέωση με βάση το Ν. 3850/10 να συμβουλευτείτε Τεχνικό Ασφάλειας.

Επιλέξτε τη CITY ENGINEERING για θέματα συμβουλευτικής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον γιατί

 • Η εμπειρία και η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των συνεργατών μας αποτελεί προτεραιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.
 • Σας ενημερώνουμε άμεσα για νέα δεδομένα στον τομέα της εργασιακής ασφάλειας.
 • Νοιαζόμαστε για την επιχείρησή σας και ενεργούμε πάντοτε με συνέπεια και ευθύνη ώστε να βρίσκεστε πάντοτε ένα βήμα μπροστά από κάθε πιθανή εξέλιξη.
 • Προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες σας, αναλύοντας το προφίλ της επιχείρησής σας.
 • Παρέχουμε υποστήριξη όπου και αν βρίσκεστε.
 • Ακολουθούμε τις παγκόσμιες τάσεις και βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά στη εφαρμογή των πρακτικών για την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον.

Ποιος είναι ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας;

Καθώς η υγεία, η ασφάλεια και η πρόληψη εργατικών ατυχημάτων είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για το εργατικό δυναμικό κάθε επιχείρησης, ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει την σημαντική αποστολή να παρέχει στον εργοδότη συμβουλές αλλά και υποδείξεις σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας (ΑΥΕ). (Δείτε εδώ κάποια παραδείγματα.)

 • Ο ρόλος του συμπεριλαμβάνει συμβουλευτικές αρμοδιότητες για την πρόληψη, την επίβλεψη και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, όπως και την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.

Οι συμβουλές του δίνονται προφορικώς και γραπτώς και κατόπιν, ο Τεχνικός Ασφάλειας καταχωρεί τις υποδείξεις του στο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης με τη σειρά του, πρέπει να δηλώσει ενυπόγραφα πως έχει λάβει γνώσει ως προς τις υποδείξεις και τις συμβουλές του Τεχνικού Ασφαλείας.

*Σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται θεώρηση του ειδικού βιβλίου, μπορεί αυτό να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Στη CITY ENGINEERING θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να οχυρώσετε το χώρο εργασίας. Στις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνονται

 • Τεχνικός Ασφάλειας (λινκ για το κάθε ένα)
 • Γιατρός Εργασίας
 • Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ)
 • Μελέτη Σήμανσης

Η πλήρως καταρτισμένη και πάντοτε ενημερωμένη ομάδα μας στον τομέα της ασφάλειας είναι δίπλα σας με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στον τομέα της ασφάλειας των εργαζομένων σας και κατ’ επέκταση τη δική σας.

Κόστος

 • Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά, τον αριθμό εργαζομένων και την τοποθεσία. (Από 20€ ανά μήνα με 48 ώρες παράδοση του πρώτου ελέγχου και της διεκπεραίωσης πρωτοκόλλησης του βιβλίου του τεχνικού ασφαλείας.)

Δείτε ενδεικτικές τιμές εδώ (εδώ θα βάλουμε λινκ στο πινακάκι) ή επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση κόστους της δικής σας επιχείρησης.

Ρωτήστε μας! (λινκ σε επικοινωνία)

Τι κάνει ο Τεχνικός Ασφάλειας;

Ο Τεχνικός Ασφαλείας πηγαίνει στο χώρο εργασίας που έχει προσδιοριστεί με βάση το πρόγραμμα επισκέψεων που έχει καταχωρηθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας. Διερευνά την εγκατάσταση και προχωρά στην παροχή συμβουλών για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας.

 • Παρέχει υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ).
 • Ελέγχει και συμβουλεύει σχετικά με την ασφάλεια της εγκατάστασης.
 • Καταθέτει προτάσεις για την προσθήκη εξοπλισμού ασφάλειας όπου απαιτείται καθώς και μέτρων προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων.
 • Συμβουλεύει και υποδεικνύει λύσεις σχετικά με τις ασφαλείς μεθόδους εκτέλεσης παραγωγικών διαδικασιών.
 • Ελέγχει και προτείνει λύσεις για τα απαιτούμενα Μέτρα Ατομικής Προστασίας καθώς και επιβλέπει την τήρησή τους..
 • Διερευνά, παρακολουθεί και καταγράφει τυχόν εργατικά ατυχήματα και προτείνει τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία των εργαζομένων με βάση το Άρθρο 15, του Ν3850/2010.
 • Εκπονεί τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών όπως σεισμοί, πυρκαγιές, τρομοκρατική ενέργεια, πανδημία*, κ.α.
 • Διερευνά και συμβουλεύει για την καταπολέμηση Βίας και Παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον. (Αφορά εταιρείες με αριθμό εργαζομένων που υπερβαίνουν τους 20)
 • Εποπτεύει τη διαδικασία εκτέλεσης ασκήσεων ετοιμότητας σε περίπτωση συναγερμού εκτάκτων αναγκών. Εκπαιδεύει και συμβουλεύει σχετικά με τη σωστή αντιμετώπιση προς αποφυγήν τυχόν ατυχημάτων.
 • Προτείνει λύσεις για τη σωστή σήμανση του χώρου εργασίας.
 • Συντάσσει οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
 • Έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.
 • Παραδείγματα εργασιακών κινδύνων
 • Κίνδυνος θεωρείται ο λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να αρρωστήσει ή να τραυματιστεί και που μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για το άτομο, την ομάδα ή την επιχείρηση.
 • Διαβάστε παρακάτω κάποια παραδείγματα εργασιακών κινδύνων.
 • Τα ολισθηρά δάπεδα που μπορεί να προκαλέσουν σε κάποιον να γλιστρήσει και να τραυματιστεί.
 • Η βαριά ανύψωση και οι επίπονες στάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμούς και ασθένειες των μυών και των οστών.
 • Πολλές κενές θέσεις εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν να οδηγήσουν τους εργαζόμενους σε ανθυγιεινό φόρτο εργασίας και άγχος.
 • Η θυματοποίηση ενός εργαζόμενου μπορεί να οδηγήσει σε άγχος και ψυχικές ασθένειες.

Κόστος υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

*Ενδεικτικές τιμές για το Νομό Αττικής και εντός σχεδίου πόλεως:

 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (ΣΕ Τ.Μ.)  ΚΟΣΤΟΣ
 100  150,00 €
200  180.00 €
300 200,00 €
400  240,00 €
500 260,00 €
>500 Ζητήστε Προσφορά

Μελέτη σήμανσης

Η Μελέτη Σήμανσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την σωστή λειτουργία και ασφάλεια μίας εταιρείας.

Είναι συνυφασμένη με την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των επισκεπτών της εταιρείας.

Γιατί είναι η Μελέτη Σήμανσης τόσο σημαντική και τι σημαίνει;

Οι σωστές σημάνσεις/πινακίδες έχουν ως στόχο να αποτρέψουν τα εργασιακά ατυχήματα καθώς και να υπάρχει μία σωστή και ομαλή λειτουργία στο χώρο. Είναι σημαντικό να συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες προληπτικές ενέργειες του εργοδότη για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

 • Οι έμπειροι και έμπιστοι μελετητές της CITY ENGINEERING θα παραλάβουν από εσάς τις κατόψεις των χώρων όπου θα διεξαχθεί η Μελέτη.
 • Κατόπιν, θα επισκεφθούν το χώρο σας, θα καταγράψουν επί των κατόψεων την υφιστάμενη αλλά και την προτεινόμενη σήμανση σε όλα τα σημεία όπου κρίνεται απαραίτητη.
 • Θα προχωρήσουν σε ηλεκτρονική αποτύπωση και δημιουργία του τεύχους Μελέτης ανά χώρο.

Με το πέρας της διαδικασίας, θα παραλάβετε από εμάς τον πλήρη Φάκελο Μελέτης που συμπεριλαμβάνει τα σχέδια κατόψεων με όλα τα καταγεγραμμένα και συνιστώμενα σήματα ασφαλείας.

Τι είναι το Σχεδιάγραμμα Διαφυγής και Διάσωσης και γιατί το χρειάζομαι στην επιχείρησή μου;

Σε περίπτωση φυσικών και άλλων καταστροφών όπως σεισμός ή φωτιά, το Σχεδιάγραμμα Διαφυγής και Διάσωσης μπορεί και πιθανότατα θα είναι σωτήριο για την ασφάλεια και την υγεία όσων βρίσκονται εκείνην τη στιγμή στο κτίριο ή την εγκατάστασή σας.

Συμπεριλαμβάνει

 • τις εξόδους κινδύνου, και οδεύσεις διαφυγής,
 • τα μέσα πυροπροστασίας όπως πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, κ.α.
 • τα κομβία αναγγελίας κινδύνου όπου αυτά υπάρχουν
 • τα σημεία παροχής πρώτων βοηθειών
 • το σημείο συγκέντρωσης κ.α.

Οι Μελετητές της CITY ENGINEERING θα σας ενημερώσουν για τις κατάλληλες θέσεις ανάρτησης του Σχεδιαγράμματος εντός και εκτός της εγκατάστασής σας, καθώς κρίνεται υποχρεωτική η ενημέρωση προς τους εργαζομένους και επισκέπτες σας.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας της City Engineering

Παρέχει συμβουλές και υποδείξεις, προφορικά και γραπτά σε θέματα σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. Ειδικότερα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με:

 • Αναγνώριση ταυτότητας κινδύνου / Εκτίμηση και έλεγχο επικινδυνότητας (Risk Assessment). Καταγραφή υφισταμένων κινδύνων στους χώρους εργασίας και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας.
 • Ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
 • Καταγραφή διαδικασιών για περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια).
 • Αξιολόγηση των συστημάτων πυροπροστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής .

Ο Ιατρός Εργασίας της City Engineering:

Ο Ιατρός Εργασίας αποτελεί βασική νομική υποχρέωση του εργοδότη για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με βάση το Νόμο 3850/2010.

Ο ρόλος του είναι να συμβουλεύει τον εργοδότη στα θέματα που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Καταγράφει, εξετάζει, σχεδιάζει και προνοεί τα απαιτούμενα μέτρα ώστε ο εργασιακός χώρος να αποπνέει σωματική και ψυχική ασφάλεια στους εργαζομένους.

Όλες οι εταιρείες που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους καθώς και αυτές που χρησιμοποιούν συγκεκριμένους βλαπτικούς παράγοντες (βλ. ΠΔ 186/1995), ανεξάρτητα δηλαδή από τον αριθμό εργαζομένων, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν Ιατρό Εργασίας.

Ρόλος του Ιατρού Εργασίας

ο Ιατρός Εργασίας αναλαμβάνει να εξετάζει τους εργαζόμενους συστηματικά και με περιοδικούς ελέγχους,
 • να δημιουργεί ατομικούς φακέλους υγείας ώστε να υπάρχει το ιστορικό υγείας,
 • να συμβουλεύει σχετικά με ιατρικά θέματα,
 • να ερευνά το ενδεχόμενο ασθένειας λόγω της εργασίας,
 • να επιβλέπει τους χώρους εργασίας ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων,
 • να εκπαιδεύει τους εργαζόμενους σε θέματα παροχής βοήθειας πρώτης ανάγκης,
 • να παροτρύνει και να διοργανώνει αιματοληψίες ώστε να δημιουργηθεί τράπεζα αίματος, αλλά και άλλες θετικές πρακτικές,
 • να συμβουλεύει γραπτώς και προφορικώς τον εργοδότη και τους προϊσταμένους σχετικά με τη νομοθεσία περί Υγιεινής και της Ασφάλειας,
 • να συνεργάζεται στενά με τον Τεχνικό Ασφάλειας και να συμμετέχει ενεργά στην καταγραφή και εκτίμηση κινδύνων στο χώρο εργασίας,
 • να σέβεται και να τηρεί το ιατρικό απόρρητο

Η δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας, τόσο για την παραγωγικότητα των εργαζομένων αλλά και την εξέλιξή τους στην εργασία. Η υγεία των εργαζομένων, ψυχική και σωματική, είναι η μεγαλύτερη επένδυση ενός εργοδότη και αποτελεί τη σφραγίδα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο μερών.

Η CITY ENGINEERING έχει αποδείξει εμπράκτως το σεβασμό για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων της.

Ρωτήστε μας σήμερα για το πακέτο υπηρεσιών σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΓΕΕΚ)

Η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) αποτελεί βασική νομική υποχρέωση του εργοδότη και είναι η μελέτη που πραγματοποιείται από τον τεχνικό ασφάλειας, τον ιατρό εργασίας καθώς και  τις Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.) ή τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης, με βάση τον Ν. 3850/2010 [λινκ στο νόμο]

Στόχος της είναι να εντοπισθούν, να καταγραφούν και βεβαίως να προληφθούν οι επαγγελματικοί κίνδυνοι στην εργασία, ως προς την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

Η πρόληψη είναι η δύναμη της αποφυγής αρνητικών συνεπειών σε κάθε έργο.

Η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου περιλαμβάνει υποχρεωτικά

 • Την έγκαιρη διάγνωση και καταγραφή επαγγελματικών κινδύνων
 • Την εφαρμογή προληπτικών μέτρων με βάση τον απαιτούμενο σχεδιασμό, ώστε να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες
 • Τον ποιοτικό και όπου απαιτείται και ποσοτικό προσδιορισμό των βλαπτικών παραγόντων (φυσικών, χημικών, βιολογικών)

Παραδείγματα επαγγελματικού κινδύνου

 • Κίνδυνος από έκθεση στον COVID-19
 • Κίνδυνος από τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό
 • Κίνδυνος από πυρκαγιά
 • Κίνδυνος από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες
 • Κίνδυνος από την οργάνωση της εργασίας, που μπορεί να την κάνει δυσάρεστη, κουραστική ή μη παραγωγική.

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει ό,τι βοήθεια του ζητηθεί για την εκπλήρωση του στόχου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ 12,50 € Ενδεικτικήελάχιστη ωριαία αμοιβή Διπλωματούχου Μηχανικού ήΠτυχιούχου Μηχανικού Τ.Ε.
  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 312,50 € Αφορά το ελάχιστο απασχόλησης δηλαδή τις 25 ω/έτος
  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 50,00 € Ισχύει για κάθε μια αυτοτελή εργασία π.χ. ηλεκτροσυγκόλληση,ανύψωση φορτίου,εργασία σε περιορισμένο χώρο κτλ.
  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 150,00 € Αφορά αυτοτελή χώρο μέχρι 500m2 και πληθυσμό μέχρι 20

  Για μεγέθη μεγαλύτερα ισχύει:

  ‐ Για κάθε m2 επιπλέον πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο της επιφάνειας δια του 500

  ‐ Για πληθυσμό περισσότερο από 20 άτομα πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο του πληθυσμού δια 20

  ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ– ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 250,00 € Αφορά αυτοτελή χώρο μέχρι 500m2,μέχρι 20 εργαζόμενους και 5 διαφορετικές ειδικότητες ‐ θέσεις εργασίας

  Για μεγέθη μεγαλύτερα ισχύει:

  ‐ Για κάθε m2 επιπλέον,πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο της επιφάνειας δια του 500

  ‐ Για περισσότερους από 20 εργαζόμενους,πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο του αριθμού των εργαζομένων δια 20

  ‐ Για περισσότερες από 5 ειδικότητες‐θέσεις εργασίας, πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο του αριθμού των ειδικοτήτων‐ θέσεων εργασίας δια 5

  ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ– ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 500,00 € Αφορά αυτοτελή χώρο μέχρι 500m2,μέχρι 20 εργαζόμενους και 5 διαφορετικές ειδικότητες ‐ θέσεις εργασίας.Για μεγέθη μεγαλύτερα ισχύει:
  ‐ Για κάθε m2 επιπλέον,πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο της επιφάνειας δια του 500
  ‐ Για περισσότερους από 20 εργαζόμενους,πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο του αριθμού των εργαζομένων δια 20
  ‐ Για περισσότερες από 5 ειδικότητες‐θέσεις εργασίας, πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο του αριθμού των ειδικοτήτων‐ θέσεων εργασίας δια 5
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ– ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 1.000,00 € Αφορά αυτοτελή χώρο μέχρι 500m2,μέχρι 20 εργαζόμενους και 5 διαφορετικές ειδικότητες ‐ θέσεις εργασίας

  Για μεγέθη μεγαλύτερα ισχύει:
  ‐ Για κάθε m2 επιπλέον,πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο της επιφάνειας δια του 500
  ‐ Για περισσότερους από 20 εργαζόμενους,πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο του αριθμού των εργαζομένων δια 20
  ‐ Για περισσότερες από 5 ειδικότητες‐θέσεις εργασίας, πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο του αριθμού των ειδικοτήτων‐ θέσεων εργασίας δια 5

  ΕΚΠΟΝΗΣΗ Φ.Α.Υ. ή Σ.Α.Υ. 200,00 € Αφορά τεχνικό έργο όγκου 2000 M3 ή μέχρι 20 εργαζόμενους ταυτόχρονα ή όγκου εργασίας μέχρι 500 ημερομίσθια ή συνολική εργασία μέχρι 30 εργάσιμες ημέρες

  Για μεγέθη μεγαλύτερα ισχύει:
  ‐Για όγκο μεγαλύτερο των 2000 Μ3,πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο του όγκου δια 2000
  ‐ Για περισσότερους από 20 εργαζόμενους,πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο του αριθμού των εργαζομένων δια 20
  ‐Για εργασία πέραν των30 εργάσιμων ημερών,πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο των εργάσιμων ημερών δια 30

  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ–ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 125,00 €
  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ–ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 250,00 €
  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ–ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 500,00 €
  ΜΕΛΕΤΗ SEVESO 2.500,00 €
  ΜΕΛΕΤΗ ATEX 1.250,00 €
  ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &ΥΓΕΙΑΣ (ΠΔ. 105/95) 125,00 € Αφορά αυτοτελή χώρο μέχρι 500m2, πληθυσμό μέχρι 20 άτομα και 5 διαφορετικές ειδικότητες ‐ θέσεις εργασίας
  Για μεγέθη μεγαλύτερα ισχύει:
  ‐ Για κάθε m2 επιπλέον,πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο της επιφάνειας δια του 500
  ‐ Για πληθυσμό περισσότερο από 20 άτομα πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο του πληθυσμού δια 20
  ‐ Για περισσότερες από 5 ειδικότητες‐θέσεις εργασίας, πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο του αριθμού των ειδικοτήτων‐ θέσεων εργασίας δια 5
  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΤΙΚΟΥ (ΠΑΡΟΛΙΓΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ) 50,00 €
  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ‐ΕΛΑΦΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ 75,00 € Ανά εργαζόμενο
  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ‐ ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΕΛΑΦΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ 62,50 € Για κάθε ένα επιπλέον εργαζόμενο
  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ‐ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ 125,00 € Ανά εργαζόμενο
  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ‐ ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ 100,00 € Για κάθε ένα επιπλέον εργαζόμενο
  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ‐ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 200,00 € Ανά εργαζόμενο
  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ‐ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 150,00 € Για κάθε ένα επιπλέον εργαζόμενο

  ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---AMBERAL-GROUP
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---ART-CENTER
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---BAROUGE
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---CAPITAL
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---CUBETEC
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---DELIKARIS-SPORT
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---FASHION-PURE
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---GIAOLA
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---INFOKEY
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---KING-SUN
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---MENTOR-CAFE
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---MIKEL
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---MYCOLAB
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---NITSOLAS
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---Petit-Rustique
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---PFS-SA
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---RIVA
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---SAFE-STEP
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---Suela-Nailbox
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---THE-GRECOS-PROJECT
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---VOSPOROS
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---VRIONI
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---ΕΝΩΜΕΝΑ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---ΕΣΠΕΔΑ
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---Μ-Ανδρίκου
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---ΠΡΟΤΥΠΟ-ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΚΕΝΤΡΟ
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---ΤΑΜΒΑΚΗΣ
  ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---ΤΣΙ-ΤΣΙ