Στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό τοπίο του κατασκευαστικού τομέα η City E κατασκευαστική έχει επιλέξει ως βασική στρατηγική επιλογή τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε τεχνικά έργα πέρα των συμβατικών κατασκευαστικών λύσεων και την εξειδίκευση σε εφαρμογές που απαιτούν ειδικές γνώσεις και προϋποθέτουν ιδιαίτερη υποδομή και εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό έχει καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την εκπαίδευση και εξειδίκευση των στελεχών της σε ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους. Απώτερος στόχος είναι η εισαγωγή και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, τόσο στο τεχνικό όσο και στον οικονομικό-επενδυτικό τομέα, μέσα από τοπικές και διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες, βασισμένες σε μια μακροπρόθεσμη θεώρηση της απόδοσης των επενδύσεων.

Σταμπωτά – Βιομηχανικά Δάπεδα

Ανακαίνηση Σπιτιού – Ανακαίνιση Διαμερίσματος

Πλάκες Πεζοδρομίου

Επισκευές – Ενισχύσεις Σκυροδέματος

Ανακαινίσεις Καταστημάτων – Γραφείων

Επισκευές – Αναπαλαιώσεις – Διατηρητέων Κτιρίων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικών

Ανακαίνιση Μπάνιου

Ανακαίνιση Κουζίνας

Κατασκευή Κατοικιών

Μεταλλικά πατάρια

Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους