Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4495/17

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4495/17

Στη City Engineering αναλαμβάνουμε αποτελεσματικά και υπεύθυνα την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων χρήσεων σύμφωνα με το νόμο Ν.4495/2017.

Ο νέος νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων ν.4495/2017 έχει βασικές διαφορές με τους προηγούμενους νόμους, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλά και το ύψος του προστίμου που πρέπει να καταβληθεί. Η City Engineering με τη χρόνια ενασχόληση της με περιπτώσεις αυθαίρετων κτιριακών εγκαταστάσεων, είναι σε θέση να αναλάβει με με υπευθυνότητα και σοβαρότητα οποιαδήποτε υπόθεση τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών.

Ο συγκεκριμένος νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων αφορά αποκλειστικά σε αυθαίρετα που έχουν γίνει προ της 28.07.2011. Για αυθαίρετα μετά της 28.07.2011 η διαδικασία είναι διαφορετική, αλλά γίνεται και πάλι από εμάς μέσα από την Υπηρεσία Δόμησης (πολεοδομία) με οικοδομική άδεια νομιμοποίησης.

Κατηγορίες Τακτοποίησης Ν.4495/17

Σύμφωνα με το αρ.96 του ν.4495/2017 τα αυθαίρετα κτίσματα δηλώνονται σε μία από τις παρακάτω πέντε κατηγορίες:

Kατηγορία Τακτοποίησης Αυθαιρέτων 1

Αυθαίρετες κατασκευές με αποκλειστική χρήση την κατοικία, οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της 9.6.1975, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή παραβόλου ποσού 250 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου. Στις περιπτώσεις όπου έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία η υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται υποχρεωτικώς ανά ιδιοκτησία.

Kατηγορία Τακτοποίησης Αυθαιρέτων 2

Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1.1.1983. Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ του έτους 1983 με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά τις διατάξεις του παρόντος. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας κατηγορίας στην περίπτωση που στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του έτους 1983.

Kατηγορία Τακτοποίησης Αυθαιρέτων 3

Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την καταβολή παραβόλου ποσού 250 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου, οι εξής παραβάσεις, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών:

 • Μόνωση όψης
 • Τροποποίηση μπαλκονιών σε ποσοστό <1/5 της επιφάνειας
 • Αλλαγή των διαστάσεων πορτών – παραθύρων
 • Κατασκευή πέργκολας εώς 50.00 τ.μ.
 • Φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθμευσης
 • Διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00 μ.
 • Υπέρβαση περιτοίχησης ύψους εώς και 1.00 τ.μ.
 • Αλλαγή θέσης ακινήτου
 • Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας σε ποσοστό έως 5%
 • Παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού
 • Πρόχειρες και προσωρινές κατασκευές από πανί, νάυλον ή άλλα ευτελή υλικά
 • Πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8.00 τ.μ. και μέγιστο ύψος 2,5 μέτρα στον ακάλυπτο χώρο

Kατηγορία Τακτοποίησης Αυθαιρέτων 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια, αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την υπαγωγή, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Στα ποσοστά αυτά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσματα επί του ακινήτου, καθώς και τυχόν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3775/2009 (Α΄ 122), 3843/2010 (Α΄ 62) και 4014/2011 (Α΄ 62).

Οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές εξαιρούνται της κατεδάφισης οριστικά μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).

Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου.

Kατηγορία Τακτοποίησης Αυθαιρέτων 5

Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω από 1 έως 4 κατηγορίες.

Για τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης της παρούσας κατηγορίας αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων, μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου και επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτών, μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Οι κατασκευές αυτές μπορεί να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης με την αντιστοίχιση ίσου με την υπέρβαση τους Τίτλου Σ.Δ., μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων, εφόσον βρίσκονται εντός Π.Α.Ε.Σ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 73

Για οποιαδήποτε απορία, ή πληροφορία, μη διστάσετε να μας καλέσετε

210 980 1980

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ