Ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το Νομοσχέδιο για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου έχει το τίτλο “Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος”.
Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 του νομοσχεδίου ορίζει σαν «Ταυτότητα Κτηρίου» το φάκελο με όλα τα στοιχεία του κτηρίου.
Ο φάκελος αυτός δημιουργείται, αλλάζει και τηρείται από τον αρμόδιο μηχανικό.

Αυτό το φάκελο είναι υποχρεωμένοι να φυλάσσουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Σύμφωνα με το νόμο, δε, είναι υποχρεωτικό να φυλάσσεται και αντίγραφο της «Ταυτότητας Κτηρίου», του φακέλου δηλαδή, σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου.

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου – Ακινήτου
Ως ΗΤΚ ορίζεται ο φάκελος που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κτιρίου και ειδική αναφορά στον Κωδικό Αριθμό Eθνικού Kτηματολογίου(ΚΑΕΚ) του οικοπέδου ή γηπέδου. Αντίγραφο του φακέλου φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου με ευθύνη του ιδιοκτήτη. Σκοπός της ΗΤΚ είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

Ποιός ο στόχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ακινήτου
Στόχος της Hλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η λεπτομερής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κάθε κτιρίου και των οικοδομικών αδειών του, όπως και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.
Με την απόκτηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας το κτίριο/διαμέρισμα/κτίσμα θα είναι Πλήρως Νόμιμο και θα έχει όλες τις δυνατότητες μεταβίβασης, ενοικίασης χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις (Βεβαιώσεις αυθαιρέτων από μηχανικό κλπ).

Επίσης κάθε ακίνητο που θα εντάσσεται σε αυτή την υποχρεωτική από το νόμο διαδικασία, θα μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να έχει:
– Γνώση για την νομιμότητα ή μη του ακινήτου ή του κτιρίου
– Σχέδια φακέλου του ακινήτου ή όλου του κτιρίου
– Γνώση για την ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου
– Στατική επάρκειά του κτιρίου

Αναλυτικά για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας ο μηχανικός καταγράφει
– το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου με τις αναθεωρήσεις της
– τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια
– το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού
– το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής
– δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
– τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση
– το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται
– τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται
– το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου

Ποιοι ιδιοκτήτες πρέπει να εκδώσουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου
Εν γένει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου αφορά όλα τα κτίσματα της επικράτειας, κατασκευασμένα και αυτά που θα αναγερθούν στο μέλλον. Έτσι, όπως γίνεται κατανοητό η Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτηρίου αφορά όλα τα κτήρια της ελληνικής επικράτειας.
Η υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου αφορά και τα κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων όλης της χώρας, είναι υποχρεωμένοι να προσλάβουν και να πληρώσουν ιδιώτη μηχανικό που θα κάνει αυτοψία και θα εκδώσει Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτηρίου.
Οι ιδιοκτήτες όλων των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι μέσα σε χρονικό πλαίσιο μιας δεκαπενταετίας (15έτη) να έχουν προσλάβει ιδιώτη μηχανικό που:
– Θα διενεργήσει αυτοψία.
– Θα συμπληρώσει ειδικό έντυπο, σύμφωνα με ότι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα.
– Θα εκδώσει το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτηρίου ή το Πιστοποιητικό πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.
Έπειτα, η αντίστοιχη Υπηρεσία Δόμησης, δηλαδή η παλιά Πολεοδομία, θα αναλάβει να εκδώσει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής.

Αυτό το Πιστοποιητικό θα καταχωρηθεί από ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί θα αντικαταστήσει σε ισχύ τη βεβαίωση νομιμότητας του Ν.4178/2013. Επιπρόσθετα, θα είναι απαραίτητο έγγραφο για τη σύναψη οποιαδήποτε δικαιοπραξίας. Η Ταυτότητα Κτηρίου θα πρέπει να υποχρεώνεται μετά από κάθε εργασία που πραγματοποιείται στο κτήριο και για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών από δημόσια αρχή.

Ενεργειακό πιστοποιητικό

Ενεργειακό πιστοποιητικό

Οικοδομική άδεια

Οικοδομική άδεια

Δελτίο δομικής τρωτότητας

Δελτίο δομικής τρωτότητας

Σχέδια αδείας

Σχέδια αδείας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 ΧΩΡΟΣ  ΕΓΓΡΑΦΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  ΛΟΙΠΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ   ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  90 ευρώ  60 ευρώ  140 ευρώ
 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  110 ευρώ  80 ευρώ  140 ευρώ
 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ  ΧΩΡΟΙ  130 ευρώ  100 ευρώ  140 ευρώ
 ΚΤΙΡΙΑ  180 ευρώ  140 ευρώ  200 ευρώ
 ΚΤΙΡΙΑΚΑ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 220 ευρώ 120 ευρώ 140 ευρώ

* Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο πίνακας 3 και η διεκπεραίωση στο ΙΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές των εργατοτεχνικών, και “κλείσιμο” της καρτέλας αυτών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

    Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά