Μελέτη Σήμανσης

Η Μελέτη Σήμανσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την σωστή λειτουργία και ασφάλεια μίας εταιρείας.
Είναι συνυφασμένη με την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των επισκεπτών της εταιρείας.

ΓΙΑΤΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ & ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ;
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Οι σωστές σημάνσεις/πινακίδες έχουν ως στόχο να αποτρέψουν τα εργασιακά ατυχήματα καθώς και να υπάρχει μία σωστή και ομαλή λειτουργία στο χώρο. Είναι σημαντικό να συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες προληπτικές ενέργειες του εργοδότη για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

  • Οι έμπειροι και έμπιστοι μελετητές της CITY ENGINEERING θα παραλάβουν από εσάς τις κατόψεις των χώρων όπου θα διεξαχθεί η Μελέτη.
  • Κατόπιν, θα επισκεφθούν το χώρο σας, θα καταγράψουν επί των κατόψεων την υφιστάμενη αλλά και την προτεινόμενη σήμανση σε όλα τα σημεία όπου κρίνεται απαραίτητη.
  • Θα προχωρήσουν σε ηλεκτρονική αποτύπωση και δημιουργία του τεύχους Μελέτης ανά χώρο.

Με το πέρας της διαδικασίας, θα παραλάβετε από εμάς τον πλήρη Φάκελο Μελέτης που συμπεριλαμβάνει τα σχέδια κατόψεων με όλα τα καταγεγραμμένα και συνιστώμενα σήματα ασφαλείας.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σε περίπτωση φυσικών και άλλων καταστροφών όπως σεισμός ή φωτιά, το Σχεδιάγραμμα Διαφυγής και Διάσωσης μπορεί και πιθανότατα θα είναι σωτήριο για την ασφάλεια και την υγεία όσων βρίσκονται εκείνην τη στιγμή στο κτίριο ή την εγκατάστασή σας.

Συμπεριλαμβάνει:

  • τις εξόδους κινδύνου, και οδεύσεις διαφυγής,
  • τα μέσα πυροπροστασίας όπως πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, κ.α.
  • τα κομβία αναγγελίας κινδύνου όπου αυτά υπάρχουν
  • τα σημεία παροχής πρώτων βοηθειών
  • το σημείο συγκέντρωσης κ.α.

Οι Μελετητές της CITY ENGINEERING θα σας ενημερώσουν για τις κατάλληλες θέσεις ανάρτησης του Σχεδιαγράμματος εντός και εκτός της εγκατάστασής σας, καθώς κρίνεται υποχρεωτική η ενημέρωση προς τους εργαζομένους και επισκέπτες σας.

Ναι! Θέλω να σας ρωτήσω σήμερα για το πακέτο υπηρεσιών σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι