null
Νέο Εξοικονομώ

Η μέση εκτιμώμενη επιδότηση φτάνει στο 62% της συνολικής δαπάνης, ενώ αναμένεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά 38% περισσότερες κατοικίες συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος και θα είναι ταυτόχρονη σε όλη την Επικράτεια.

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

Επιχορήγηση μεμονωμένου διαμερίσματος / μονοκατοικίας / διαμερίσματος ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία

Ατομικό εισόδημα Οικογενειακό εισόδημα
Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα
Δωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο / Ενοικίαση
≤ 5.000 ≤ 10.000 75% 40%
5.001 – 10.000 10.001 – 20.000 70% 40%
10.001 – 20.000 20.001 – 30.000 55% 40%
20.001 – 30.000 30.001 – 40.000 45% 40%
30.001 – 50.000 40.001 – 60.000 40% 40%

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικής τοιχοποιίας / δώματος / στέγης).
 • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης / ψύξης.
 • Η τοποθέτηση συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης.
 • Αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 • Παρεμβάσεις έξυπνων συστημάτων (Smart Home)

Κριτήρια και Ποσόστωση για την Προτεραιοποίηση και τη διαμόρφωση της Σειράς Κατάταξης των αιτήσεων.

Α/Α Κριτήρια Βαρύτητα συντελεστών Καλύτερη βαθμολογία (100 μόρια)
Χειρότερη βαθμολογία (0 μόρια)
Κ1 Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας 50% 0,2 0,9
Κ2 Βαθμοημέρες 7% 1,4069 0.218
Κ3 Ενεργειακή κλάση βάση Α’ ΠΕΑ 5% Η Γ
Κ4 Παλαιότητα κατασκευής 3% 1955 και κάτω 2021
Κ5 Εισόδημα (€) / Μέλος οικογένειας 14% 1000 / μέλος 30000 / μέλος
Κ6 ΑμΕΑ – Πολύτεκνοι – Μονογονεϊκή οικογένεια 7% Σταθερό Σταθερό
Κ7 Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών 100%

Πότε μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη για το πρόγραμμα?

 • Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. (Σε περίπτωση κύριας χρήσης της κατοικίας από συγκύριο – ιδιοκατοίκηση, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί).
 • Έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Η πολυκατοικία έχει σε ισχύ ΑΦΜ πολυκατοικίας.
 • Να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο).


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη στο πρόγραμμα:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.
 • Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας του κτιρίου.
 • Αντίγραφο κάτοψης Οικοδομικής Αδείας.
 • Αντίγραφο νομιμοποίησης / τακτοποίησης διαμερίσματος (εφόσον υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές).
 • Αντίγραφο λογαριασμού της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, τελευταίου 3μήνου).
 • Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας (αγορά ή μεταβίβαση ή σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή αποδοχή κληρονομιάς).
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού (φορολογικού έτους 2020) – έντυπο Ε0.
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (φορολογικού έτους 2020) – έντυπο Ε1.
 • Αντίγραφο περσινής δήλωσης ακίνητης περιουσίας – έντυπο Ε9.
 • Βεβαίωση ταυτοποίησης αρίθμησης ακινήτου από τον Δήμο αν δεν αναγράφεται σωστή διεύθυνση στο έντυπο της Οικοδομικής Αδειας.
 • Πιστοποιητικό ενεργειακή κατάστασης  Σε περίπτωση έκδοσης το κόστος είναι ίσο με 75 + 2.5ευρω ανα τετραγωνικό του σπιτιού,
  π.χ. για ένα σπίτι 100 τμ2 το κόστος είναι 75 + 2.5Χ100 = 325 ευρώ.
 • Για σπίτια που ενοικιάζονται ή παραχωρούνται δωρεάν απαιτούνται:
  Αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακινήτων υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.


Σε τι διαφέρει από τα προηγούμενα Προγράμματα: 

 • Καταργείται η χρονική ιεράρχηση υποβολής αιτήσεων και εισάγονται κριτήρια αξιολόγησης.
 • Δημιουργείται νέα κατηγορία μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά με ξεχωριστό προϋπολογισμό ύψους 100 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.
 • Για πρώτη φορά εισάγονται κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 21% του ποσοστού μοριοδότησης.
 • Για πρώτη φορά εισάγεται το κριτήριο των βαθμοημερών, με το οποίο λαμβάνονται υπ’ όψιν οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.
 • Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα αποτελέσει το σημαντικότερο κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%.
 • Επιτυγχάνεται υπέρβαση κατά 108% του ετήσιου στόχου του ΕΣΕΚ για την εξοικονόμηση ενέργειας από παρεμβάσεις σε κτίρια.
 • Εκτιμάται ότι θα υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 νοικοκυριών όταν στα προηγούμενα προγράμματα ο αντίστοιχος αριθμός ανήλθε περί τα 40.000 νοικοκυριά.
 • Για την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων, η κατανομή τους θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά Περιφέρεια όπως γινόταν στο παρελθόν.
 • Περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε μία (1) αίτηση.
 • Καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες.
 • Στοχεύοντας στην ψηφιοποίηση του κράτους και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθίσταται υποχρεωτική και επιδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος.
 • Δημιουργείται λίστα επιλαχόντων για τη διασφάλιση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και την αύξηση των δικαιούχων.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος αναλαμβάνει τη διαχείριση του προγράμματος (λειτουργία της πλατφόρμας, αξιολόγηση αιτήσεων κ.λπ.).


Προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων.

Περιορισμός αιτήσεων ανά ωφελούμενο:

-Για αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας (1) αίτησης, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.

-Για αίτηση Πολυκατοικίας, για κάθε για κάθε ΑΦΜ διαχείρισης Πολυκατοικίας είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας (1) αίτησης, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.

-Για τα συμμετέχοντα διαμερίσματα ως μέρος αίτησης Πολυκατοικίας, για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων αιτήσεων συμμετεχόντων διαμερισμάτων, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Ωστόσο, ισχύει το προβλεπόμενο όριο σώρευσης επί του συνόλου της επιχορήγησης.

Περιορισμός αιτήσεων ανά κατοικία: Για κάθε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα, Πολυκατοικία, ή διαμέρισμα ως μέρος αίτησης Πολυκατοικίας) του τρέχοντος Προγράμματος πρέπει να υποβληθεί μία (1) μόνον αίτηση. Κατοικίες, με την άνω έννοια, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο τρέχον πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων με ενεργή αίτηση σε κάποιον από τους κύκλους των Προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, για τα οποία επιτρέπεται να μετέχουν ως διαμέρισμα-μέρος αίτησης σε πολυκατοικία αλλά μόνον για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις.

Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί, άνευ ετέρου, στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων και στην περίπτωση αίτησης που έχει συμπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής, η τελευταία θα ανακληθεί.

Ο έλεγχος για την τήρηση των ανωτέρω αφορά το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν στο πρόγραμμα και πραγματοποιείται από τον Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος πριν την έκδοση της οικείας απόφασης υπαγωγής.

katoikiaIcon

Κατοικία

Fund Icon

Χορήγηση Επιδότησης

288744

Πολυκατοικία

statement

Αίτηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά