Πραγματογνωμοσύνες

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Η Πραγματογνωμοσύνη είναι η πράξη που γίνεται από εξειδικευμένο Μηχανικό-Τεχνικό Σύμβουλο, ο οποίος διερευνά και ενδελεχώς εξετάζει μία υπόθεση που φέρει προβληματικά χαρακτηριστικά. Κατόπιν μελέτης των στοιχείων, συντάσσει την έκθεση με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για την ερμηνεία ή και λύση που προτείνει.

Για την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης ο αρμόδιος και εξουσιοδοτημένος Μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει στοιχεία και πληροφορίες από εμπλεκόμενα μέρη στην υπόθεση, εκπονεί μελέτες, κάνει έρευνα αγοράς, δοκιμές αντοχής, φορτίσεις, επιμετρήσεις, αποτυπώσεις και ότι άλλο κρίνεται σημαντικό στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο Πραγματογνώμονας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διερεύνηση, διαπίστωση, έλεγχο δεδομένων και τέλος, αναφορά, σχετικά με τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν σε μία υπόθεση.

 

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ;

Κάποιες από τις ενέργειες που περιλαμβάνει μία πραγματογνωμοσύνη είναι:

 • Έρευνα και καταγραφή αιτιών ζημιών
 • Μέτρα προστασίας
 • Αποτιμήσεις ζημιών
 • Επιμετρήσεις
 • Μελέτες (στατικής επάρκειας, κτλ)
 • Αξιολογήσεις των εργασιών για τη διασφάλιση αποφυγής πρόσθετων κινδύνων
 • Εξηγήσεις φαινομένων τεχνικής φύσεως, όπως ρήγματα σε οικοδομικά στοιχεία, υγρασίες κλπ.
 • Επικοινωνία με τους αρμόδιους Νομικούς Συμβούλους
 • Στήριξη του Πορίσματος μας στις Δικαστικές Αρχές
ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ;

Όταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με ένα κτίριο ή γεωτεμάχιο δεν μπορούν να επιλυθούν ευχάριστα με τον ιδιοκτήτη, τον ενοικιαστή, τους οικοδόμους ή τους κατασκευαστές, η CITY ENGINEERING παρέχει υπηρεσίες πραγματογνωμοσύνης με εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για να βοηθήσει τους νομικούς εκπροσώπους σας να βρουν μια λύση. Ο Πραγματογνώμονας πρέπει πάντα να παρέχει αμερόληπτη γνώμη με βάση τον τομέα εξειδίκευσής του, ακόμη και να ορκίζεται ότι η έκθεσή τους έχει συνταχθεί στο μέγιστο των γνώσεων και της εμπειρίας τους.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Να συνδράμουμε αμερόληπτα το δικαστήριο σε θέματα που σχετίζονται με τον τομέα εξειδίκευσής μας.
Να αποδείξουμε την ανεξαρτησία μας, την επαγγελματική μας κρίση σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και να καταλήξουμε σε συμφωνία με τον πραγματογνώμονα της άλλης πλευράς.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Σύμφωνα με τη Φιλοσοφία μας, λειτουργούμε σύμφωνα με τις βασικές αξίες της CITY ENGINEERING:

 • Ειλικρίνεια
 • Αριστεία
 • Υπευθυνότητα Πραγματογνώμονας – Τεχνικός Σύμβουλος σε Πραγματογνωμοσύνη
 • Σεβασμός
 • Γνώση

Εάν είστε ιδιοκτήτης ακινήτου ή εργολάβος κτιρίων στη διαδικασία να προσφύγετε στο δικαστήριο, θα χρειαστείτε τις υπηρεσίες μας ως Πραγματογνώμονες.

ΠΟΤΕ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΠΛΗΡΗΣ;

Η πραγματογνωμοσύνη για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις, όπως:

 1. Ορισμός του Πραγματογνώμονα
 2. Περίληψη του Αντικειμένου (περιγράφονται τα θέματα για τα οποία ζητήθηκε γνωμοδότηση)
 3. Ιστορικό Επικοινωνίας µε τα Εμπλεκόμενα Μέρη και Αυτοψίες (αναφέρονται αναλυτικά, µε την παράθεση και των σχετικών ημερομηνιών, οι ενέργειες επικοινωνίας µε τα εμπλεκόμενα µμέρη, η ανταπόκρισή τους, οι ημερομηνίες αυτοψιών, οι παρόντες σ’ αυτές, κ.λπ..)
 4. Απόψεις των Εμπλεκομένων Μερών (Αναφέρονται οι απόψεις κάθε εμπλεκόμενου μέρους, για κάθε επίμαχο θέμα και τα σχετικά στοιχεία που προσκομίστηκαν)
 5. Τεχνική Περιγραφή (περιγράφονται οι διαπιστώσεις του Πραγματογνώμονα κατά τις αυτοψίες)
 6. Πόρισμα (απαντώνται µε σαφήνεια τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τον αιτούντα και αν μένουν κάποια αναπάντητα, αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν απαντήθηκαν).
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
 • Κατασκευή υπογείου από σκυρόδεμα και στεγανοποίηση
 • Συνθέσεις πλινθοδομής, λιθοδομής, τοιχοποιίας, χυτής πέτρας και κονιάματος
 • Προδιαγραφές στάθμευσης αυτοκινήτων, κατασκευή, συντήρηση και επισκευή γκαράζ
 • Επιστρώσεις για την προστασία και την επισκευή του σκυροδέματος
 • Συμμόρφωση, προδιαγραφές και ποιοτικός έλεγχος σκυροδέματος σε κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Δάπεδα βιομηχανικής αποθήκης, επιστρώσεις και επικαλύψεις
 • Δομές συγκράτησης υγρών, αναστολείς νερού και στεγανοποίηση διαρροών
 • Χρώματα, επιστρώσεις και μεμβράνες για σκυρόδεμα
 • Ενίσχυση με ίνες χάλυβα, άνθρακα και πολυπροπυλενίου
 • Αντοχή στο πάγωμα/απόψυξη

Έρευνες καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων ζημιών από πυρκαγιά, πλημμύρες και άλλων πιθανών καταστροφών.

Αποτυπώσεις επιφανειών δομικών κατασκευών, είτε γεωτεμαχίων (οικοπέδων, γηπέδων).

Γενική ιατροδικαστική εξέταση λόγω κατασκευαστικών αστοχιών.

Συστήματα επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων

Διαπίστωση κακοτεχνιών, αξιολόγηση ζημιών και εκτίμηση κόστους αποκαταστάσεως

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ

Μόλις πραγματοποιηθεί η αρχική επικοινωνία με έναν Πραγματογνώμονα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες ερωτήσεις για τη λήψη απόφασης αν πρέπει να προχωρήσετε σε επικείμενη συνεργασία:

 • Κατανόησε ο Πραγματογνώμονας το ιστορικό και τα τεχνικά θέματα που πρέπει να εξεταστούν; Συγκεκριμένα, έδειξε καλή αντίληψη των θεμάτων στα οποία θα απασχοληθεί και απαιτείται να γνωμοδοτήσει;
 • Ήταν ο Πραγματογνώμονας σε θέση να εκφραστεί με σαφήνεια, ιδιαίτερα σε ζητήματα εντός της εμπειρίας του και του γνωστικού αντικειμένου του, όταν επικοινωνήσατε μαζί του; Πρέπει να θυμόμαστε ότι ένα Πραγματογνώμονας δεν είναι συνήγορος ενός από τα δύο εμπλεκόμενα μέρη , αλλά από την αποτελεσματικότητά του θα εξαρτηθεί η ικανότητα σαφούς και πειστικής παρουσίασης του Πορίσματος του στο Δικαστήριο.
 • Ήταν ο Πραγματογνώμονας επικοινωνιακός και παρουσιάζει τις δυνατότητες εκείνες ώστε να χτίσει σχέσεις συνεργασίας με άλλους; Δεδομένης της σημασίας της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ του Πραγματογνώμονα και του νομικού σας συμβούλου, αυτός είναι ένας παράγοντας που μπορεί να έχει ουσιαστική σημασία.
 • Τί εμπειρία έχει ο Πραγματογνώμονας; Αν ο Πραγματογνώμονας είναι εξοικειωμένος με τη διαδικασία παροχής Πραγματογνωμοσύνης τότε φυσιολογικά θα κάνει την εργασία του πιο εύκολη για εσάς. Μέσω των αποτελεσμάτων από προηγούμενες δικαστικές διαμάχες που κρίθηκαν , μπορούμε, εφόσον είναι εφικτό, να ανακαλύψουμε τον τρόπο με τον οποίο τα αποδεικτικά του στοιχεία θεωρήθηκαν αποδεκτά από το Δικαστήριο.
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ CITY ENGINEERING!

Ο Πραγματογνώμονας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διερεύνηση, διαπίστωση, έλεγχο δεδομένων και τέλος, αναφορά, σχετικά με τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν σε μία υπόθεση.

Στη CITY ENGINEERING, είμαστε πάντα δίπλα σας, παρέχοντας άριστες υπηρεσίες Πραγματογνωμοσύνης. Έχουμε την κατάλληλη γνώση και με υπευθυνότητα, σεβασμό και αξιοπιστία αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση προασπίζοντας το συμφέρον σας απέναντι σε κάθε πρόκληση.

Είναι γεγονός πως η Πραγματογνωμοσύνη είναι μία πολυσχιδής υπόθεση, με μεγάλες απαιτήσεις για τεχνογνωσία, εμπειρία, εξειδίκευση, οργάνωση, νομικές και ασφαλιστικές γνώσεις, καθώς και πολλά άλλα προσόντα που αποτελούν απαραίτητες μεταβλητές, ώστε να γίνει σαφής τεκμηρίωση του πορίσματος της έκθεσης από τους Τεχνικούς Συμβούλους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

Αμοιβή Πραγματογνώμονα: 80€/ ανθρωποώρα επιστημονικής εργασίας +ΦΠΑ

Άλλα Έξοδα του Πραγματογνώμονα: έξοδα όπως, κόστος και χρόνος διακίνησης, έξοδα φωτοτύπησης ή δακτυλογράφησης κλπ, χρεώνονται στο ακριβές τους κόστος, είναι επιπλέον της αμοιβής του Πραγματογνώμονα και σε περίπτωση που υπάρχουν έξοδα διακίνησης κοστολογούνται 0,90€  +ΦΠΑ ανά χιλιόμετρο (το ποσό περιλαμβάνει και τον χρόνο μετακίνησης)

Παρατήρηση: αν ο Πραγματογνώμονας χρειαστεί να παραστεί ως μάρτυρας στο δικαστήριο η αμοιβή θα είναι 120€  +ΦΠΑ ανά ημέρα, εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

 • Εμπιστευθείτε το εξειδικευμένο προσωπικό μας και την πολυετή πείρα μας
 • σε υποθέσεις Πραγματογνωμοσύνης.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ