Στατικές Μελέτες

Η συντήρηση ενός κτιρίου είναι μία πολύ σημαντική διαδικασία γιατί, εκτός από την καλή εμφάνιση του κτίσματος διασφαλίζεται κυρίως η βέλτιστη απόδοση του, η οποία μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων. Ανάλογα με το σχεδιασμό, την ποιότητα των υλικών και την κατασκευή, τη λειτουργία και τη θέση τους, τα κτίρια φθείρονται με διαφορετικούς ρυθμούς και απαιτούν διαφορετικά επίπεδα προσοχής. Κανένα κτίριο όμως δε θα είναι ποτέ χωρίς συντήρηση. Για να προχωρήσουμε στη διαδικασία συντήρησης ενός κτιρίου είναι απαραίτητος ο έλεγχος του με μία Μελέτη Στατικής Επάρκειας.

Ο έλεγχος Στατικής Επάρκειας είναι μια ποιοτική εκτίμηση, που στοχεύει σε έναν σαφές υπολογισμό της λειτουργικότητας του κτιρίου, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση του, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν βλάβες του από ένα πρόσφατο ή παλαιότερο σεισμό. Η μελέτης στατικής επάρκειας βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων ενός κτιρίου, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα του. Μέσα από τη μελέτη στατικής επάρκειας προσδιορίζονται οι τρόποι και οι κατάλληλες τεχνικές για την επισκευή φθορών από το πέρασμα του χρόνου ή λόγω σεισμικών δονήσεων, διατηρώντας τη δομική ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός κτίσματος.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του πολεοδομικού νόμου 4495/17, η μελέτη στατικής επάρκειας προβλέπεται εκτός των άλλων και σε περιπτώσεις που κάποιος ιδιοκτήτης αυθαίρετου κτίσματος επιθυμεί να προχωρήσει σε νομιμοποίηση του.

Η city engineering διαθέτοντας τη γνώση και τα εξειδικευμένα τεχνικά μέσα, σας παρέχει την υπηρεσία μελέτης στατικής επάρκειας που πέρα από τη διασφάλιση της συντήρησης και της σωστής λειτουργίας των κτιρίων, τα τελευταία χρόνια καθίσταται υποχρεωτική και από το νόμο.

Η εταιρεία μας με τη βοήθεια μιας όμαδας καταρτισμένων μηχανικών που διατηρεί στο δυναμικό της, αλλα και μέσα από τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει, αναλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται ώστε να διεκπεραιωθεί ο έλεγχος στατικής επάρκειας. Συγκεκριμένα σας παρέχουμε:

 • Επίβλεψη υλοποίησης της μελέτης
 • Πλήρη κάλυψη απαιτήσεων της σύγχρονης οικοδομής
 • Αισθητική, λειτουργικότητα και τεχνολογική αρτιότητα
 • Στατικές μελέτες ειδικών τεχνικών έργων
 • Ποιόητα, οικονομία και αξιοπιστία
 • Συνεχής υποστήριξη στην κατασκευή
 • Δημιουργία προξυλοτύπων για τυχόν βελτιώσεις
 • Διεκπεραίωση έγκρισης μελέτης από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο
 • Ισχυρή τεχνογνωσία, εξειδίκευση και συνεχής ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις
 • Ανάλυση και διαστασολόγηση φορέα οποιασδήποτε μορφής
 • Κατασκευαστική υποστήριξη και όχι μόνο πολεοδομική έγκριση
 • Εφαρμογή των πλέον πρόσφατων κανονισμών

Η οριστική μελέτη περιλαμβάνει:

 • Τεύχη υπολογισμών-σχέδια
 • Επιπλέον ανάλυση κατασκευατικών λεπτομερειών
 • Αναπτύγματα οπλισμών
 • Ακριβή προμέτρηση υλικών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Σκυρόδεμα 0,65€/τμ (τυπικός όροφος)
Ξυλο-τοιχοποιία 234€/τεμ
Ξύλινες κατασκευές (Κορμοκατοικίες, ξύλινα πάνελ, στέγες, τοιχοποιίες κλπ.) 1,82€/τμ
Μεταλλικές κατασκευές 0,78€/τμ
Έλεγχος στατικής επάρκειας 1,17€/τμ
Ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών 1,56€/τμ
Πλάκες επί εδάφους (ινοπλισμένες πλάκες) 4,55€/τμ
Πισίνες, δεξαμενές κλπ 585€/τεμ
Προκάτασκευασμένα 2,34€/τμ
Μελέτες ενίσχυσης σεισμόπληκτων κτηρίων 2,08€/τμ
Σύμμικτες κατασκευές 0,65€/τμ
Μελέτες ειδικής θεμελίωσης 2,47€/τμ
Τοίχοι αντιστήριξης 156€/τεμ
Έκθεση αυτοψίας στατικής επάρκειας 140€

 

*Ελάχιστη χρέωση ανά μελέτη ορίζεται το ποσό των 350,00€.

Σκυρόδεμα
Ξυλο-τοιχοποιία
Μεταλλικές κατασκευές
Μεταλλικές κατασκευές
Έλεγχος στατικής
επάρκειας
Έλεγχος στατικής επάρκειας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά