Άδειες Δόμησης

null

«Το μέλλον σου θα είναι καλό αν τακτοποιήσεις καλά το παρόν» είπε ο Αθηναίος ρήτορας Ισοκράτης.

 

Με αυτήν τη σκέψη και πεποίθηση ακολουθούμε τα βήματα που πρέπει να κάνουμε ώστε να μην μας κοστίσουν μελλοντικά. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνει εξ ’αρχής, ώστε να κατοχυρωθούν και να μη βρουν μπροστά τους δυσκολίες και εμπόδια.

Καθώς ο νόμος ορίζει πως όλα τα κτίρια πρέπει να έχουν άδεια δόμησης πριν ανεγερθούν, πάμε να δούμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις Άδειες Δόμησης.

Και αν υπάρχει αυθαίρετο κτίριο, δηλαδή κτίριο χωρίς την νόμιμη άδεια δόμησης, μην πτοείστε. Αξιοποιήστε το παρόν και τακτοποιήστε τις εκκρεμότητες. Άλλωστε το «κάλλιο αργά παρά ποτέ» δεν είναι τυχαία λαϊκή σοφία των προγόνων μας.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΆΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ;

Με απλά λόγια, η Άδεια Δόμησης είναι ένα επίσημο έγγραφο που σας δίνει την άδεια να χτίσετε σε γη ή να κάνετε αλλαγές σε ένα κτίριο. Στην χώρα μας απαγορεύεται η κατασκευή ή αλλαγή δόμησης, ακόμα και η κατεδάφιση ενός κτιρίου χωρίς την έκδοση άδειας δόμησης (γνωστή κατά το παρελθόν ως οικοδομική άδεια).

Ας το εκφράσουμε και διαφορετικά, λίγο πιο νομικά.

Η Άδεια Δόμησης είναι η επίσημη διοικητική πράξη που εγκρίνεται και εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου της περιοχής σας και που επιτρέπει να προχωρήσετε στην κατασκευή, κατεδάφιση, προσθήκη ή ανακαίνιση του ακινήτου σας. Την Άδεια Δόμησης συνοδεύουν οι μελέτες του εξουσιοδοτημένου Μηχανικού, που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (άρθρο 1 Ν.4030/2011 και άρθρο 4 Ν.4067/2012).

Ο φάκελος που περιέχει και τις εγκεκριμένος μελέτες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αρχαιολογία, Δήμος, κτλ., υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας eadeies. Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης εξετάζει τα σχέδια αδειών σας για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν παρατυπίες και ότι συμφωνούν με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, του τοπικούς Κανονισμούς Ζώνης Δόμησης και λοιπούς εφαρμοστέους νόμους. Κατόπιν αυτής της διαδικασίας εγκρίνεται η Άδεια Δόμησης. Οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν με την προέγκριση για την έκδοση της Άδειας, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (1η , 2η ή 3η).

Δείτε εδώ τις Κατηγορίες Οικοδομικών Άδειών

 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ:

Η διάρκεια της Άδειας Δόμησης ανέρχεται στα για 4 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσή της. Στην περίπτωση ανέγερσης κτιρίου ή κτιρίων με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τετραγωνικών μέτρων, ισχύει για 6 χρόνια. Αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και κατόπιν αυτοψίας

 

Δείτε εδώ τους νόμους αναλυτικά

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Νόμος 4067/2012)

Νέος Τρόπος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (Νόμος 4030/2011).

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

Όπως προαναφέραμε, στη χώρα μας όλες οι δομικές κατασκευές πρέπει να έχουν εγκεκριμένη Άδεια Δόμησης. Για κάποιες περιπτώσεις απαιτείται μόνο η Άδεια Μικρής Κλίμακας.

Διαβάστε εδώ για την Άδεια Μικρής Κλίμακας.

Ο παράγοντας κόστος διαφοροποιείται ανάλογα το έργο και τις απαιτήσεις του. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιους συντελεστές, όπως το μέγεθος του κτιρίου, την ασφάλεια του, τη χρήση γης κτλ.

Υπάρχουν και συγκεκριμένοι Όροι Δόμησης, δηλαδή προϋποθέσεις, που περιγράφουν τι επιτρέπεται να κατασκευαστεί στα όρια του οικοπέδου, όπως το ύψος, ο όγκος, το σημείο δόμησης, τα μέγιστα τετραγωνικά δόμησης, και τα όριά του σε σχέση με την απόσταση από γειτονικά κτίρια.

Ο εξουσιοδοτημένος από εσάς Διπλωματούχος Μελετητής Μηχανικός, θα σας ενημερώσει σχετικά με το χρόνο έκδοσης της δικής σας Άδειας.

Η Άδεια Δόμησης

 

Η CITY ENGINEERING ειδικεύεται στις υπηρεσίες Αδειών Δόμησης και έχει λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τις τελευταίες απαιτήσεις από την σχετική νομοθεσία. Στόχος μας είναι και φροντίζουμε να λαμβάνετε τα σχέδια & τις άδειές σας εντός κατάλληλου χρονικού πλαισίου, ώστε να ξεκινήσετε την κατασκευή σας το συντομότερο δυνατό.

 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Μεταξύ άλλων, ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Η Έγκριση Δόμησης (Διαβάστε παρακάτω)
 2. Τίτλοι Ιδιοκτησίας
 3. Το Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα
 4. Τη Αρχιτεκτονική Μελέτη
 5. Τη Μελέτη Στατικής Επάρκειας
 6. Τη Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 7. Μελέτη για την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (ΠΕΑ)
 8. Δικαιολογητικά, εγκρίσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά, που χρειάζονται ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
 9. Αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων σε περίπτωση προσθήκης και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων όπου απαιτούνται.
 10. Τις αμοιβές των Μηχανικών

 

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Η άδεια δόμησης απαιτείται στις περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε μια οικοδομική εργασία, με εξαίρεση των εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας:

ΑΠΟ SITE CITY

 • Ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων.
 • Κατεδάφιση κατασκευών εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 3, άρθρου 29, Ν4495/17.
 • Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.
 • Κατασκευή πισίνας.
 • Αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.
 • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν καλύπτονται από την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
 • Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.
 • Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων.
 • Εργασίες της παρ. 2 (έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας), προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ.
 • Νομιμοποίηση κάθε εκτελεσθείσας εργασίας για την οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:

α) έγκριση δόμησης: η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης.

β) άδεια δόμησης: η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ:

Όλη η διαδικασία για την έκδοση Άδειας Δόμησης με ό,τι αυτή συνεπάγεται, γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο από τον εξουσιοδοτημένο Μηχανικό της CITY ENGINEERING.

Επίσης, από τη CITY ENGINEERING, ηλεκτρονικά γίνεται και η επικοινωνία καθώς και υποβολή μελετών και άλλων στοιχείων προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες και άλλους αρμόδιους φορείς. Εξασφαλίζουμε έτσι την πλήρη διαφάνεια μέσω την καταγραφής του κάθε σταδίου της διαδικασίας που σας αφορά, για μελλοντική αναφορά και χρήση καθώς διατηρούμε ηλεκτρονικά όλα τα αρχεία.

 

Γιατί CITY ENGINEERING;

Η OneStop Υπηρεσία για Άδειες Δόμησης

 

ΧΡΟΝΟΣ

Είμαστε πάντα αφοσιωμένοι στα δεδομένα χρονοδιαγράμματα.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μια ομάδα ειδικών με πολυετή εμπειρία στον κλάδο.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Προσαρμόζουμε και κάνουμε τις ιδέες σας πραγματικότητα.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Τακτικές αναφορές και σχόλια στον πελάτη σε όλη τη διαδικασία.

ΚΟΣΤΟΣ

Χωρίς υπερτιμολόγηση, χωρίς κρυφό κόστος ή ατζέντα, εξασφαλισμένη η καλύτερη αναλογία κόστους – υπηρεσιών.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματά μας μετατρέπουν τους πελάτες μας στους καλύτερους πρεσβευτές μας.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Πιστεύουμε στη σαφήνεια και την ανεμπόδιστη ειλικρίνεια.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ποιότητα του τελικού μας προϊόντος είναι αυτό που μας κάνει ξεχωριστούς.

 

Στην CITY ENGINEERING Εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου BS ΕΝ ISO 9001: 2008

 

Και να σας αφήσουμε με μία ακόμα σοφία, του φιλοσόφου μας Αριστοτέλη:

«Όπως το σώμα, όταν στερηθεί την ψυχή πεθαίνει, έτσι και η πόλη, όταν δεν υπάρχουν νόμοι, καταλύεται.»

demolition-tool-transport-with-weight-ball_318-61993

Κατεδάφιση

repair

Επισκευή

finance-hammer-512

Νομιμοποίηση

construction-icons-53437

Κατασκευή