Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4495/17

Κατηγορίες Αυθαιρέτων: Τακτοποίηση – Νομιμοποίηση & Αμοιβή Μηχανικού

Κατηγορίες Τακτοποίησης Ν.4495/17

Κατηγορία 1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ανωτέρω τιμές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή της κάθε κατηγορίας παραβόλου όπως αυτός αναλύεται στον Πίνακα 1 για να προκύψει το τελικό κόστος της αμοιβής του μηχανικού.

Κατηγορία 2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ανωτέρω τιμές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή της κάθε κατηγορίας παραβόλου όπως αυτός αναλύεται στον Πίνακα 1 για να προκύψει το τελικό κόστος της αμοιβής του μηχανικού.

Κατηγορία 3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ανωτέρω τιμές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή της κάθε κατηγορίας παραβόλου όπως αυτός αναλύεται στον Πίνακα 1 για να προκύψει το τελικό κόστος της αμοιβής του μηχανικού.

Κατηγορία 4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ανωτέρω τιμές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή της κάθε κατηγορίας παραβόλου όπως αυτός αναλύεται στον Πίνακα 1 για να προκύψει το τελικό κόστος της αμοιβής του μηχανικού.

Κατηγορία 5

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ανωτέρω τιμές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή της κάθε κατηγορίας παραβόλου όπως αυτός αναλύεται στον Πίνακα 1 για να προκύψει το τελικό κόστος της αμοιβής του μηχανικού.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Παράδειγμα
Διαμέρισμα στον Γ’ όροφο πολυκατοικίας με Οικοδομική Άδεια, περιοχής με Τιμή Ζώνη 1.200 ευρώ, που το 1994 έκλεισε μπαλκόνι 5 τ.μ. για να γίνει κατοικία.

Πρόστιμο : 414,72 ευρώ

Σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση ανήκουμε στην Κατηγορία 4, δηλαδή αυθαιρεσίες που έχουν γίνει σε κτίρια με οικοδομική άδεια μετά την 1.1.1983 και με απαίτηση μελέτης στατικής. Ακολουθεί σχετικό διάγραμμα ροής.

Η αμοιβή των 500 ευρώ πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή στον Πίνακα 1, ο οποίος βασίζεται στο ύψος του προστίμου.

Πίνακας 1
ΠΡΟΣΤΙΜΟ (Υπολογίζεται από τον μηχανικό κατόψιν αυτοψίας)  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
Ρύθμιση με πρόστιμο ύψους 250 ευρώ  1.00
Ρύθμιση με πρόστιμο ύψους 250-500 ευρώ 1.50
Ρύθμιση με πρόστιμο ύψους 500-1.000 ευρώ 2.00
Ρύθμιση με πρόστιμο ύψους 1.000-4.000 ευρώ 3.50
Ρύθμιση με πρόστιμο ύψους 4.000-10.000 ευρώ 4.50

Βασιζόμενοι στον Πίνακα 1, ο συντελεστής προστίμου είναι 1.50 λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόστιμο στο παράδειγμά μας ανέρχεται στα 414,72 ευρώ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα η τελική αμοιβή για την εταιρεία μας είναι στα 500*1,50 = 750 ευρώ

1600

Αυθαίρετα

category

Κατηγορία

documents-taktopoiisi

Δικαιολογητικά

jwf-homepage-apply-for-grant-icon_408718_resize__571.5_1_1

Οικοδομική Άδεια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά