Εκτιμήσεις Ακινήτων

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Μελέτη Εκτίμησης Ακινήτων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Αγοράς Ακινήτων. Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή, ακριβή ή φτηνή ιδιοκτησία έχετε, ο μοναδικός τρόπος για να αποκτήσετε ακριβή εκτίμηση είναι πραγματοποιώντας έρευνα αγοράς για τη σημερινή και τη διαχρονική αξία της αγοράς, με βάση τα διεθνή πρότυπα και τη σύγκριση τιμών αγοραπωλησίας ακινήτων, στην συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Στην CITY ENGINEERING παρέχουμε εμπεριστατωμένη έρευνα ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, προσφέρουμε αντικειμενικότητα στο αποτέλεσμα βασιζόμενοι σε μετρήσιμα δεδομένα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα της TEGOVA (The European Group of Valuers). Με άλλα λόγια, δεν κάνουμε μία απλή αξιολόγηση και μία γενικευμένη ανάλυση της αξίας του ακινήτου που διαθέτετε ή θέλετε να αποκτήσετε, αλλά μια ουσιαστική και ακριβής μελέτη.

Οι Μελέτες Εκτίμησης Ακινήτων πραγματοποιούνται για αγοραπωλησίες σπιτιών, εμπορικών ακινήτων, ξενοδοχείων, δικαστικές ή εξωδικαστικές διαφορές, ασφαλιστικές και επενδυτικές συναλλαγές.

Για να θεωρηθεί μια εκτίμηση αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη θα πρέπει ο εκτιμητής να ακολουθήσει τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα αλλά και να επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο εκτίμησης.

Η ομάδα μηχανικών της CITY ENGINEERING και ο υπεύθυνος έργου επιλέγουν την κατάλληλη εκείνη μέθοδο, η οποία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που λαμβάνει υπόψιν του ο εκτιμητής ώστε να κάνει την επιλογή του. Αναφέρουμε ενδεικτικά:

 • Η φύση του ακινήτου, δηλαδή την τοποθεσία, τετραγωνικά, χρονολογία καταστευής κτλ.
 • Ο λόγος που συντάσσει την μελέτη εκτίμησης ακινήτου.
 • Τα διαθέσιμα στοιχεία που διαθέτει.
 • Τις παραδοχές που πρέπει να υιοθετήσει.

Κάθε φορά ο υπεύθυνος μηχανικός μας εκτιμητής και η ομάδα της CITY ENGINEERING αποφασίζουν την καταλληλότερη μέθοδο που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την εξαγωγή των πλέων έμπιστων συμπερασμάτων.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Οι βασικότερες μέθοδοι εκτίμησης της αξίας ενός ακινήτου είναι οι παρακάτω:

 • Η συγκριτική μέθοδος
 • Η υπολειμματική μέθοδος
 • Η επενδυτική μέθοδος
 • Η μέθοδος των κερδών
 • Η μέθοδος προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η καθιέρωση της αποτίμησης κατοικιών δεν είναι μία απλή διαδικασία. Στη CITY ENGINEERING η εμπειρία πολλών χρόνων στον κλάδο των μελετών για των εκτιμήσεων ακινήτων, μας επιτρέπει να είμαστε περήφανοι που παρέχουμε μια ολοκληρωμένη, αξιόπιστη και ανεξάρτητη υπηρεσία, διασφαλίζοντας τα σωστά και τεκμηριωμένα αποτελέσματα.

Είτε πουλάτε το σπίτι σας, είτε ψάχνετε να αγοράσετε μία νέα οικία, στη CITY ENGINEERING θα σας παρέχουμε μια ακριβή και εμπεριστατωμένη μελέτη εκτίμησης του χώρου που σας ενδιαφέρει.

Εάν είστε ιδιοκτήτης ακινήτου και χρειάζεστε μια εκτίμηση για θέματα πώλησης, φορολογίας ή οικογενειακής φύσεως, θα στείλουμε έναν εξουσιοδοτημένο εκτιμητή για να πραγματοποιήσει πλήρη έλεγχο του ακινήτου σας. Συνδυάζοντας αυτό με μια λεπτομερή ανάλυση των συνθηκών που επικρατούν στην τοπική αγορά και των πωλήσεων παρόμοιων ακινήτων στην περιοχή, σας παρέχουμε μια λεπτομερή αναφορά που περιγράφει την αξία και τον τρόπο επίτευξης της.

Ως εκτιμητές ακινήτων, λαμβάνουμε υπόψιν διάφορες πτυχές κατά τον προσδιορισμό της αξίας του σπιτιού σας. Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την τοποθεσία, την πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και την εγγύτητα σε σχολεία, εμπορικά κέντρα και εγκαταστάσεις αναψυχής.

Συνεργαζόμαστε με δικηγορικά γραφεία, λογιστές, κρατικούς φορείς καθώς και με ιδιώτες. Είμαστε ειδικοί στις τοπικές αγορές ακινήτων, από την μητροπολιτική Αθήνα έως τη Βόρεια Ελλάδα. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να παρέχουμε αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα που θα αντέχουν σε κάθε έλεγχο και φροντίζουμε να παρέχουμε εκτιμήσεις κατοικιών που τηρούν τα αυστηρότερα πρότυπα.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η CITY ENGINEERING είναι η διαπιστευμένη, έμπειρη ομάδα Εκτιμητών Εμπορικών Ακινήτων στο λεκανοπέδιο Αττικής και τη Βόρεια Ελλάδα.

Οι Εκτιμήσεις Εμπορικών Ακινήτων κατά κύριο λόγο προσφέρονται για επιχειρηματικούς σκοπούς. Ο προσδιορισμός της αξίας ενός εμπορικού ακινήτου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως για το σκοπό που χρησιμοποιείται το ακίνητο, το ετήσιο εισόδημα που δημιουργείται από αυτό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η τοπική αγορά βλέπει αυτόν τον τύπο ιδιοκτησίας. Ως εκτιμητές εμπορικών ακινήτων, εξετάσουμε όλα τα κριτήρια και θα εκτιμήσουμε το κτίριό σας με βάση το πιθανό εισόδημα του ακινήτου και τις πρόσφατα ολοκληρωμένες πωλήσεις ακινήτων στην περιοχή, καθώς και άλλους δείκτες της αγοράς.

Στη CITY ENGINEERING σεβόμαστε και εκτιμούμε τις απαιτήσεις και το χρόνο των πελατών μας.
Με επαγγελματισμό και ζήλο προσφέρουμε την ίδια αφοσίωση σε κάθε δουλειά ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι.

Με την ομάδα του εξειδικευμένων μηχανικών μας στην εμπορική αποτίμηση, είμαστε σε θέση να επικεντρωθούμε σε εκτιμήσεις για μεγάλα ιδρύματα, κυβερνήσεις, καθώς και εταιρικούς και ιδιώτες επενδυτές, για μεμονωμένα κτίρια όπως και ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό σας, ανεξάρτητα του μεγέθους του.

Η πολυετής εμπειρία μας σε συνδυασμό με την επιτόπια επιθεώρησης κάθε αντικειμένου αλλά και των πιο πρόσφατων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων Εκτίμησης, μας επιτρέπει να σας παρέχουμε τη λεπτομερή αναφορά και μελέτη, αντάξια των απαιτήσεών σας.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να κριθεί απαραίτητη η μελέτη εκτίμησης ενός ακινήτου. Σε περίπτωση που υπάρχει κληρονομική αντιδικία, διαχωρισμός ακίνητης περιουσίας, για επενδυτικούς λόγους, για αγορά ή πώληση ακινήτου με βάση τη σημερινή του αξία, για να εκτιμηθεί σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (πλέον γνωστά ως Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) κ.α.

 • Πώληση
 • Αγορά
 • Εκκαθάριση
 • Φορολογικοί λόγοι
 • Νομικοί λόγοι
 • Ανάπτυξη
 • Επένδυση
 • Επίλυση διαφοράς
 • Τραπεζική δανειοληψία

Οι αποτιμήσεις εμπορικών ακινήτων απαιτούν ένα ειδικό σύνολο δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας. Η ομάδα ειδικών της CITY ENGINEERING για την Μελέτη Εκτίμησης Εμπορικού Ακινήτου θα διασφαλίσει ότι θα λάβετε την πιο ακριβή και αξιόπιστη αποτίμηση για το χαρτοφυλάκιο κτιρίων ή ακινήτων σας.

Οι υπηρεσίες μας στις Εκτιμήσεις Ακινήτων συμπεριλαμβάνουν οικόπεδα / αγροτεμάχια, επαγγελματικούς χώρους όπως γραφεία και εμπορικά καταστήματα και κέντρα, super markets, κατοικίες, διατηρητέα κτίρια, ξενοδοχεία, αποθηκευτικά κέντρα, βιομηχανικά ακίνητα.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ;

Για να έχουμε μία ολοκληρωμένη Μελέτη Εκτίμησης Ακινήτων, πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

 1. Προσδιορισμός και ιδιότητα του εκτιμητή
 2. Προσδιορισμός του πελάτη και οποιωνδήποτε άλλων προβλεπόμενων χρηστών
 3. Σκοπός της εκτίμησης
 4. Προσδιορισμός του προς εκτίμηση περιουσιακού στοιχείου
 5. Βάση αξίας
 6. Ημερομηνία εκτίμησης
 7. Έκταση έρευνας
 8. Φύση και πηγή πληροφοριών στις οποίες θα βασιστεί η εκτίμηση
 9. Υποθέσεις και ειδικές υποθέσεις
 10. Περιορισμοί χρήσης, διανομής ή δημοσίευσης
 11. Βεβαίωση για το ότι το έργο της εκτίμησης έχει αναληφθεί σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα
 12. Προσέγγιση και σκεπτικό της εκτίμησης
 13. Ποσό της εκτίμησης ή των εκτιμήσεων
 14. Ημερομηνία της έκθεσης εκτίμησης

Επικοινωνήστε μαζί μας για την Εκτίμηση Ακινήτου που σας ενδιαφέρει!

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ