Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους

Η CITY ENGINEERING δίνει την ευκαιρία σε μεγάλη μερίδα ανθρώπων να δημιουργήσει ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον εντός της οικίας του. Παρέχει την απαιτούμενη εμπειρία, επαγγελματισμό και γνώση για να την εμπιστευθείτε. Σημαντική είναι η πληροφόρηση όλων των σταδίων του προγράμματος, από την ανάληψη και δημιουργία του φακέλου σας έως και την αποπεράτωση του έργου από τη πρώτη επιθεώρηση μέχρι και την τελική παράδοση.

Επιδοτήσεις μέχρι 75% για επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης συν 15% bonus αποκέντρωσης και 30% για ανακαίνιση κατοικιών που ανήκουν σε νέους προβλέπει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» που περιλαμβάνεται στη δέσμη των μέτρων στεγαστικής πολιτικής.

Επωφεληθείτε από το νέο πρόγραμμα εξοικονομώ-ανακαινίζω για νέους αναβαθμίζοντας ενεργειακά και ανακαινίζοντας την κατοικία σας. Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το νέο «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» εντάσσεται στα εμβληματικά έργα που επιδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2023, καθώς και από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, βελτιώνοντας την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε δικαιούχο/κτίριο κατοικίας, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.

Η συνολική επένδυση που χρηματοδοτείται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τα έτη 2020, 2021, 2022 θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 213 ktoe ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση κατ’ ελάχιστον 105.000 κατοικιών έως το 2025.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 και έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία αφορά το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους».  Πίνακας 1

Πίνακας 1

Εισοδηματικά Κριτήρια των ωφελουμένων

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι

Ενισχύουμε την κρατική προσπάθεια για διαφύλαξη των δασικών εκτάσεων, προφυλάσσοντας παράλληλα τις κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί με σεβασμό στο περιβάλλον. Προστατεύουμε την περιουσία σας και τους κόπους μιας ζωής!

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Σκέλος Εξοικονομώ

Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα, παντζούρια, ρολά, τέντες κτλ).

 • 1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα- Παράθυρο 
 • 1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα 
 • 1.B1 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο 
 • 1.B2 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα 
 • 1.Γ1 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο 
 • 1.Γ2 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα 
 • 1.Δ Μόνον ενεργειακοί υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου) 
 • 1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί-Ρολό ή Εξώφυλλο) 
 • 1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης 
 • 1.Ζ Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας 

Τοποθέτηση Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης (Σ.Ε.Θ.)

 • 2.A Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά 
 • 2.Β Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη 
 • 2.Γ1 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα 
 • 2.Γ2 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα 

Συστήματα θέρμανσης – ψύξης, ηλιακούς θερμοσίφωνες, συσκευές διαχείρισης ενέργειας

 • 3.Α Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης 
 • 3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου 
 • 3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55oC) 
 • 3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας 3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ) 
 • 3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου 
 • 3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου 
 • 3.Η Σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης 
 • 4.Α Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ 
 • 4.Β Ηλιοθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας 
 • 4.Γ Ηλιοθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου 
 • 4.Δ Αντλία θερμότητας 

Στο πρόγραμμα εντάσσονται και οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές

 • 5.Α Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smarthome) 
 • 5.Β Οικιακές Ηλεκτρικές Συσκευές 

Σκέλος Ανακαινίζω

Στο σκέλος ανακαινίζω εντάσσονται εργασίες ανακαίνισης μπάνιου, κουζίνας, υπνοδωματίων, καθιστικού κ.λπ. εσωτερικών χώρων. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων, ειδών υγιεινής, ερμαριών, εσωτερικών θυρών και γενικά εργασιών που δεν καλύπτονται από το σκέλος του «Εξοικονομώ»

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία που εντάσσεται ο αιτών και ορίζεται ως εξής: Πίνακας 2

Πίνακας 2

Επιχορήγηση εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης

Το ποσοστό επιχορήγησης σκέλος «Ανακαινίζω» είναι οριζόντια για όλους 30%. 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων.
Το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων καλύπτεται

 • Α) με Ίδια Κεφάλαια, 
 • Β) με δυνατότητα δανειακής σύμβασης, είτε για το ποσό που θα επιλέξουν είτε για το ποσό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή με συνδυασμό των παραπάνω. 

Με αγάπη στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την προσήλωση στους κανόνες της κοινωνίας, προωθείται η βιώσιμη εξοικονόμηση ενέργειας όπως επίσης και ανακαίνισης της κατοικίας, προσφέροντας εγγυήσεις για την επιθυμητή κατάληξη των έργων που μας ανατίθενται.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των πρώτων έξι (6) μηνών του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των επιλέξιμων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης βάσει επιλέξιμου προϋπολογισμού ενεργειακής αναβάθμισης. 

Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου, δίνεται δυνατότητα παράτασης για διάστημα ως και τρεις (3) μήνες, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος. Αιτήματα λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας εξετάζονται χωριστά κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος. 

Πίνακας 3

Κριτήρια και βαρύτητα ως προς την προτεραιοποίηση των αιτήσεων

ΜΕΛΕΤΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το πρόγραμμα προσφέρει οικονομικά κίνητρα και τις κατάλληλες προϋποθέσεις , προκειμένου οι ιδιοκτήτες ακινήτων να αποφασίσουν την ενεργειακή αναβάθμιση ή/και ανακαίνιση της οικίας τους.
Με βάση τους νέους κανόνες που έχουν διαμορφωθεί και τις ενεργειακές εξελίξεις που επιτάσσει η εποχή, η συγκεκριμένη διέξοδος προσφέρει λύσεις και δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της κατοικία σας, εξοικονομώντας παράλληλα χρήματα και ενέργεια αυξάνοντας παράλληλα την αξία του ακινήτου.

Η CITY ENGINEERING διαμορφώνει για εσάς μία ολοκληρωμένη πρόταση ανάλογα με τις δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης που μπορούν να επιτευχθούν στο χώρο σας. Προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για τη θερμοπρόσοψη και την αεροπρόσοψη του κτιρίου σας. Καταληκτικά, οι επιλογές λύσεων είναι σαφώς πολλαπλές όσον αφορά μονωτικά και στεγανωτικά υλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και για την ενημέρωση των σταδίων συμμετοχής, παρακαλούμε αφήστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ένας σύμβουλος του προγράμματος θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ