Εδώ θα βρείτε γενικές και χρήσιμες πληροφορίες που δεν αφορούν τις μελετητικές και κατασκευαστικές υπηρεσίες, όπως οι διεκπεραιώσεις που αφορούν τις υπηρεσίες αυτές και σας βγάζουν από την δύσκολη θέση της γραφειοκρατίας. Επίσης αναφέρονται τρόποι πληρωμής οι οποίοι είναι απαραίτητο να καθορίζονται λεπτομερώς πριν από την έναρξη οποιασδήποτε σύμβασης υπηρεσιών. Ακόμα μπορείτε να δείτε σχόλια πελατών μας όπως και κάποιους από αυτούς τους πελάτες που έχουν εμπιστευτεί τις υπηρεσίες μας. Για τους επαγγελματίες που θέλουν να ενταχθούν στο δυναμικό μας υπάρχουν πληροφορίες σχετικές και τέλος στην καρτέλα πιστοποιήσεων μπορείτε να δείτε τα έγγραφα που διασφαλίζουν εκ των πραγμάτων την ποιότητα παροχής υπηρεσιών μας αφού έχουν εκδοθεί από τους μοναδικά αρμόδιους φορείς.