Τεχνικός Ασφαλείας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΥΓΙΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ένα σημαντικό μέρος της συστηματικής διαχείρισης του εργασιακού περιβάλλοντος είναι η διερεύνηση του, με σκοπό τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων στο χώρο εργασίας. Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί μέρος της προληπτικής εργασίας για τη δημιουργία ασφαλούς χώρου εργασίας.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ CITY ENGINEERING ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • Η εμπειρία και η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των συνεργατών μας αποτελεί προτεραιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.
 • Σας ενημερώνουμε άμεσα για νέα δεδομένα στον τομέα της εργασιακής ασφάλειας.
 • Νοιαζόμαστε για την επιχείρησή σας και ενεργούμε πάντοτε με συνέπεια και ευθύνη ώστε να βρίσκεστε πάντοτε ένα βήμα μπροστά από κάθε πιθανή εξέλιξη.
 • Προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες σας, αναλύοντας το προφίλ της επιχείρησής σας.
 • Παρέχουμε υποστήριξη όπου και αν βρίσκεστε.
 • Ακολουθούμε τις παγκόσμιες τάσεις και βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά στη εφαρμογή των πρακτικών για την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Καθώς η υγεία, η ασφάλεια και η πρόληψη εργατικών ατυχημάτων είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για το εργατικό δυναμικό κάθε επιχείρησης, ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει την σημαντική αποστολή να παρέχει στον εργοδότη συμβουλές αλλά και υποδείξεις σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας (ΑΥΕ).

Ο ρόλος του συμπεριλαμβάνει συμβουλευτικές αρμοδιότητες για την πρόληψη, την επίβλεψη και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, όπως και την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.

Εάν η επιχείρησή σας απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο, έχετε ως εργοδότης την υποχρέωση με βάση το Ν. 3850/10 να συμβουλευτείτε
Τεχνικό Ασφάλειας.   

Οι συμβουλές του δίνονται προφορικώς και γραπτώς και κατόπιν, ο Τεχνικός Ασφάλειας καταχωρεί τις υποδείξεις του στο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης με τη σειρά του, πρέπει να δηλώσει ενυπόγραφα πως έχει λάβει γνώσει ως προς τις υποδείξεις και τις συμβουλές του Τεχνικού Ασφαλείας.

*Σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται θεώρηση του ειδικού βιβλίου, μπορεί αυτό να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Στη CITY ENGINEERING θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να οχυρώσετε το χώρο εργασίας. Στις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνονται

Η πλήρως καταρτισμένη και πάντοτε ενημερωμένη ομάδα μας στον τομέα της ασφάλειας είναι δίπλα σας με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στον τομέα της ασφάλειας των εργαζομένων σας και κατ’ επέκταση τη δική σας.

Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά, τον αριθμό εργαζομένων και την τοποθεσία. (Από 20€ ανά μήνα με 48 ώρες παράδοση του πρώτου ελέγχου και της διεκπεραίωσης πρωτοκόλλησης του βιβλίου του τεχνικού ασφαλείας.)

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;

Ο Τεχνικός Ασφαλείας πηγαίνει στο χώρο εργασίας που έχει προσδιοριστεί με βάση το πρόγραμμα επισκέψεων που έχει καταχωρηθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας. Διερευνά την εγκατάσταση και προχωρά στην παροχή συμβουλών για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας.

 1. Παρέχει υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ).
 2. Ελέγχει και συμβουλεύει σχετικά με την ασφάλεια της εγκατάστασης.
 3. Καταθέτει προτάσεις για την προσθήκη εξοπλισμού ασφάλειας όπου απαιτείται καθώς και μέτρων προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων.
 4. Συμβουλεύει και υποδεικνύει λύσεις σχετικά με τις ασφαλείς μεθόδους εκτέλεσης παραγωγικών διαδικασιών.
 5. Ελέγχει και προτείνει λύσεις για τα απαιτούμενα Μέτρα Ατομικής Προστασίας καθώς και επιβλέπει την τήρησή τους..
 6. Διερευνά, παρακολουθεί και καταγράφει τυχόν εργατικά ατυχήματα και προτείνει τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία των εργαζομένων με βάση το Άρθρο 15, του Ν3850/2010.
 7. Εκπονεί τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών όπως σεισμοί, πυρκαγιές, τρομοκρατική ενέργεια, πανδημία*, κ.α.
 8. Διερευνά και συμβουλεύει για την καταπολέμηση Βίας και Παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον. (Αφορά εταιρείες με αριθμό εργαζομένων που υπερβαίνουν τους 20)
 9. Εποπτεύει τη διαδικασία εκτέλεσης ασκήσεων ετοιμότητας σε περίπτωση συναγερμού εκτάκτων αναγκών. Εκπαιδεύει και συμβουλεύει σχετικά με τη σωστή αντιμετώπιση προς αποφυγήν τυχόν ατυχημάτων.
 10. Προτείνει λύσεις για τη σωστή σήμανση του χώρου εργασίας.
 11. Συντάσσει οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
 12. Έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Ορισμός Εργασιακού Κινδύνου

Κίνδυνος θεωρείται ο λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να αρρωστήσει ή να τραυματιστεί και που μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για το άτομο, την ομάδα ή την επιχείρηση.

Ενδεικτικά παραδείγματα εργασιακών κινδύνων:
 • Τα ολισθηρά δάπεδα που μπορεί να προκαλέσουν σε κάποιον να γλιστρήσει και να τραυματιστεί.
 • Η βαριά ανύψωση και οι επίπονες στάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμούς και ασθένειες των μυών και των οστών.
 • Πολλές κενές θέσεις εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν να οδηγήσουν τους εργαζόμενους σε ανθυγιεινό φόρτο εργασίας και άγχος.
 • Η θυματοποίηση ενός εργαζόμενου μπορεί να οδηγήσει σε άγχος και ψυχικές ασθένειες.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ετήσια αμοιβή (αμοιβή Διπλωματούχου Μηχανικού για το ελάχιστο απασχόλησης, δηλαδή 25 ώρες/έτος) →300€

Εκπόνηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης (η εργασία αφορά αυτοτελή χώρο και σχετίζεται με το εμβαδόν του και τον απασχολούμενο πληθυσμό):
κόστος μελέτης για το χώρο: Κατηγορία Α: 5€/m², Κατηγορία Β: 3€/m², Κατηγορία Γ: 1€/m²

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου – Κατηγορία Γ →250€.
Παρατηρήσεις: Αφορά αυτοτελή χώρο μέχρι 500m², μέχρι 20 εργαζομένους και 5 διαφορετικές ειδικότητες-θέσεις εργασίας.
Για μεγέθη μεγαλύτερα ισχύει:
-Για κάθε m² επιπλέον, πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο της επιφάνειας δια του 50.
-Για περισσότερους από 20 εργαζομένους, πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο του αριθμού των εργαζομένων δια του 20.
-Για περισσότερες από 5 ειδικότητες-θέσεις εργασίας, πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο του αριθμού των ειδικοτήτων-θέσεων εργασίας δια 5.

Εκπόνηση ΦΑΥ ή ΣΑΥ (Φάκελος Ασφαλείας& Υγείας ή Σχέδιο Ασφαλείας& Υγείας)
-Κατηγορία 1: αφορά τεχνικό έργο όγκου έως 2000m³ ή μέχρι 20 εργαζομένους ταυτόχρονα ή όγκου εργασίας μέχρι 500 ημερομίσθια ή συνολική εργασία μέχρι 30 εργάσιμες ημέρες→450€
-Κατηγορία 2: αφορά τεχνικό έργο όγκου έως 3000m³ ή μέχρι 30 εργαζομένους ταυτόχρονα ή όγκου εργασίας μέχρι 800 ημερομίσθια ή συνολική εργασία μέχρι 45 εργάσιμες ημέρες →700€
-Κατηγορία 3: αφορά τεχνικό έργο όγκου έως 4000m³ ή μέχρι 40 εργαζομένους ταυτόχρονα ή όγκου εργασίας μέχρι 1000 ημερομίσθια ή συνολική εργασία μέχρι 60 εργάσιμες ημέρες →950€
-Κατηγορία 4: αφορά τεχνικό έργο όγκου έως 6000m³ ή μέχρι 60 εργαζομένους ταυτόχρονα ή όγκου εργασίας μέχρι 1600 ημερομίσθια ή συνολική εργασία μέχρι 90 εργάσιμες ημέρες →1450€
-Κατηγορία 5: αφορά τεχνικό έργο όγκου έως 8000m³ ή μέχρι 80 εργαζομένους ταυτόχρονα ή όγκου εργασίας μέχρι 2000 ημερομίσθια ή συνολική εργασία μέχρι 120 εργάσιμες ημέρες →1900€
-Κατηγορία 6: αφορά τεχνικό έργο όγκου έως 12000m³ ή μέχρι 120 εργαζομένους ταυτόχρονα ή όγκου εργασίας μέχρι 3200 ημερομίσθια ή συνολική εργασία μέχρι 180 εργάσιμες ημέρες →2850€

Μελέτη Σήμανσης Ασφάλειας και Υγείας: κόστος μελέτης για χώρο
Κατηγορία Α: 2,60€/m², Κατηγορία Β: 1,60€/m², Κατηγορία Γ: 0,60€/m²

Διερεύνηση Εργατικού Ατυχήματος: κόστος μελέτης
Κατηγορία 1: 120€/ εργαζόμενο, Κατηγορία 2: 240€/ εργαζόμενο, Κατηγορία 3: 320€/ εργαζόμενο, Κατηγορία 4: 410€/ εργαζόμενο

*(Κατηγορία 1: Παρολίγον Ατύχημα, Κατηγορία 2: Ελαφρύς Τραυματισμός, Κατηγορία 3: Σοβαρός Τραυματισμός, Κατηγορία 4: Θανατηφόρο Ατύχημα)

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ