null
Επισκευές - Ενισχύσεις Σκυροδέματος

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 • Η μεγάλη πλειοψηφία των κτιρίων στην χώρα μας έχει κατασκευαστεί σε εποχές που δεν εφαρμόζονταν
  τα σημερινά αυστηρά αντισεισμικά κριτήρια στην κατασκευή των έργων
 • Η μεγάλη πλειοψηφία των σημερινών οικοδομών παρουσιάζει πολλά προβλήματα λόγω παλαιότητας
  τα οποία τα καθιστούν επικίνδυνα σε περιπτώσεις ισχυρών σεισμικών δράσεων με χαρακτηριστικό
  παράδειγμα τον σεισμό του έτους 1999 στην Αττική
 • Ο τομέας των επισκευών-ενισχύσεων υφιστάμενων κατασκευών απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία και
  απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του τύπου των παρεμβάσεων
 • Δίνουμε λύση σε κάθε θέμα προσεισμικού και αντισεισμικού ελέγχου
 • Αναλαμβάνουμε μεμονωμένα την μελέτη ενίσχυσης-επισκευής κάθε κατασκευής ή την κατασκευή
  αντίστοιχα
 • Επισκευή-ενίσχυση-αποκατάσταση φέροντος οργανισμού κτιρίων και γενικά κατασκευών από
  οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Πλήρη συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους αντισεισμικούς κανονισμούς

Τεστ μπετόν με μη καταστροφικές μεθόδους

 • Ανίχνευση υφιστάμενου χάλυβα οπλισμού μπετόν με scanners
 • Κρουσιμέτρηση για την θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος
 • Εξόλκευση ήλου
 • Μετρήσεις αντοχής-διάβρωσης-εύρους ρωγμής-οξέα κλπ.
 • Υπέρηχοι για την μέτρηση αντοχής του σκυροδέματος με υπερηχοσκόπιο
 • Ενανθράκωση σκυροδέματος
 • Παρακολούθηση και ανίχνευση ρωγμών σε φέροντα στοιχεία
 • Έρευνα βλαβών σκυροδέματος από πυρκαγιά
 • Μέτρηση πάχους ασβεστοποιημένου σκυροδέματος
 • Κατασκευή υπογείων σε υπάρχοντα κτίρια με αντιστηρίξεις εκσκαφών
 • Ενίσχυση εξωστών
 • Στατική αναβάθμιση κτιρίων
 • Ενίσχυση με χαλυβδοελάσματα (beton plaque)
 • Εφαρμογές εξωτερικών επικολλητών οπλισμών, μορφής ελάσματος.
 • Aνθρακοελάσματα (carbon fibers)
 • Ρητινοχάλυβες
 • Ανθρακονήματα-ϋαλουφάσματα
 • Θωράκιση κοσμηματοπωλείων-θησαυροφυλακείων
 • Υποδομή ενυδρείων μεγάλης κλίμακας
 • Σφραγίσεις διαστολικών αρμών
 • Επισκευές φρεατίων ανελκυστήρων (ασανσέρ)
 • Μανδύες ενίσχυσης με έγχυτο σκυρόδεμα
 • Ρητενενέσεις – αποκατάσταση ρωγμών σε οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Τσιμεντενέσεις
 • Eνίσχυση φέρουσων τοιχοποιίων και θεμελιώσεων
 • Πλήρωση των κενών της λιθοδομής με ένεμα, εμπλουτισμένο με τα κατάλληλα πρόσμικτα.
 • Εποξειδικές ρητίνες
 • Αποκατάσταση διατομών με πλήρωση υπό πίεση (ενέσεις), επιφανειακές επαλείψεις, αγκυρώσεις.
 • Καθαίρεση ορόφων
 • Αμμοβολή ή/και υδροβολή.
 • Προετοιμασία και μηχανική εκτράχυνση επιφανειών για διάστρωση μανδύα.

Εκτοξευούμενο σκυρόδεμα Gunite

 • Πρόκειται για μίγμα τσιμέντου και αδρανών υλικών (άμμος) που παρασκευάζεται και εκτοξεύεται
 • μηχανικά με προσθήκη νερού
 • Το υλικό που επιστρώνεται στην επιφάνεια εφαρμογής λέγεται μανδύας. Αν έχει ενισχυθεί με οπλισμό
 • λέγεται οπλισμένος μανδύας.
 • Μανδύες σε στοιχεία Ο.Σ., μανδύες σε λιθοδομές, τοιχία ακαμψίας, πρανή, πυροπροστασία.

Γιατί χρησιμοποιείται :

 • Υψηλή θλιπτική αντοχή λόγω χαμηλού συντελεστή
 • Πολύ καλή πρόσφυση
 • Αυτοστηρίζεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο κάτω μέρος οριζόντιων στοιχείων σε πάχος
 • μέχρι 50 mm για κάθε στρώση.
 • Tο εκτοξευμένο σκυρόδεμα εφαρμόζεται με άριστα αποτελέσματα σε επιφάνεια από σκυρόδεμα,
 • σε τοιχοποιία, σε βράχο, ακόμα και σε χάλυβα
 • Αντισεισμική θωράκιση κτιρίων
 • Ρυζοοπλισμοί-αγκύρια
 • Εξασφάλιση και διατήρηση όψεων διατηρητέων κτισμάτων
 • Αποκατάσταση βλαβών δομικών στοιχείων

Υποθεμελιώσεις, αντιστηρίξεις και αντιμετώπιση καθιζήσεων

 • Προσωρινές προεντεταμένες αγκυρώσεις
 • Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις
 • Σιδηροπάσσαλοι με αγκυρώσεις (μέθοδος Berlinoise)
 • Αντιστηρίξεις με μεταλλικές αντηρίδες
 • Έγχυτοι φρεατοπάσσαλοι με αγκυρώσεις
 • Έγχυτα διαφράγματα με αγκυρώσεις
 • Αλληλοτεμνόμενοι φρεατοπάσσαλοι με αγκυρώσεις
 • Μεταλλικές πασσαλοσανίδες
 • Προκατασκευασμένες πασσαλοσανίδες
 • Έγχυτες πασσαλοσανίδες
 • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Gunite & Shotcrete)
 • Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting)
 • Εδαφοηλώσεις (Soil Nailing)
 • Μικροπάσσαλοι

Αδιατάραχτη κοπή υψηλής ακρίβειας χωρίς σκόνη και ζημιές

 • Κοπή τυφλού τμήματος οπλισμένου μπετόν σε κάθε σχήμα
 • Αλυσοφόρος κόφτης
 • Διαμαντοκοπή
 • Αρμοκοπή
 • Διατρηση με καροτιέρα
 • Συρματοκοπή
 • Αρμοκόφτης
 • Crusher (καθαίρεση δια συνθλίψεως)
 • Wall saw

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την επισκευή ή ανακατασκευή πυρόπληκτων κτιρίων ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

α. Αυτοψία και αποτύπωση της ιδιοκτησίας σας
β. επιμέτρηση των ζημιών
γ. Πρόταση αποκατάστασης τους

 

Οι μέθοδοι επισκευής που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

 

 • Έγχυτο σκυρόδεμα
 • Εγκιβωτισμένο σκυρόδεμα
 • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
 • Συγκόλληση με επειξοδικές κόλες
 •  Επικόλληση ελασμάτων
 • Ηλεκτροσυγκόλληση νέων οπλισμών στους παλιούς
 • Τσιμεντενέσεις
 • Προσθήκη εξωτερικών συνδετήρων
 • Κονιάματα τσιμέντου και πλαστικών υλών
EurotekkIcons_CarbonFibre-Accessories-Black

Ανθρακονήματα Ενίσχυσης

Long deep crack isolated on white background

Ριτινενέσεις Ρωγμών

Chrome_Canary

Ανίχνευση Οπλισμού

factory-breakdown-filled

Αποκατάσταση Βλαβών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ