ΆΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Χρειάζεστε Άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας;

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε απλά και αποτελεσματικά για θέματα όπως, πότε κρίνεται η συγκεκριμένη άδεια απαραίτητη για τις οικοδομικές μας εργασίες, σε ποιόν απευθυνόμαστε για να την εκπονήσει, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο απαιτούμενος χρόνος και το κόστος.

Η άδεια μικρής κλίμακας είναι απαραίτητη για διάφορες εργασίες -από την εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών και την κατασκευή ανελκυστήρα, ως την ανακατασκευή στέγης ή ακόμα και την ειδική κατασκευή τζακιών.

 

Η CITY ENGINEERING είναι η δική σας ομάδα Μηχανικών που θα φέρει εις πέρας όλες τις οικοδομικές εργασίες, ανακαινίσεις και κατασκευές που επιθυμείτε να εκπονήσετε.

Με πολυετή εμπειρία στις κατασκευές κτιρίων όπως και ανακαινίσεων, η συνέπεια και η διαφάνεια αποτελεί τη σφραγίδα μας στο χώρο των οικοδομικών εργασιών.

H δική σας εμπιστοσύνη αποτελεί πάντοτε το επίκεντρο της προσοχής μας, προχωράμε μπροστά φέρνοντας εις πέρας με επιτυχία τα δικά σας μεγάλα και μικρά έργα.

Πάμε λοιπόν μαζί να δούμε τι χρειάζεται βήμα-βήμα, απλά και κατανοητά, για το δικό σας έργο.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΆΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Η Άδεια Μικρής Κλίμακας (ΑΜΚ) είναι η νόμιμη Οικοδομική Άδεια που απαιτείται για εργασίες μικρής κλίμακας, όπως αυτές ορίζονται από την νομοθεσία και εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) του αρμόδιου Δήμου. Η Άδεια έχει διάρκεια ισχύος ένα έτος στο οποίο μπορεί να δοθεί παράταση για ένα επιπλέον έτος, υπό προϋποθέσεις.

(Σε αυτό το link θα δείτε τις εργασίες στις οποίες κρίνεται απαραίτητη).

Η Άδεια Μικρής Κλίμακας υπάγεται στον νόμο 4495/2017 και έχει τροποποιηθεί το 2020 με το ν.4759/2020.

 

ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) ονομάζεται η διοικητική πράξη που εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου και που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα πάντα με τις μελέτες του Μηχανικού σας.

Βασική προϋπόθεση είναι οι επιθυμητές εργασίες να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και ο προϋπολογισμός του εκάστοτε έργου να μην ξεπερνά τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ. Η ΈΕΔΜΚ εκδίδεται μέσα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

[ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ]

ΠΟΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Οι εργασίες που χρίζουν Άδεια Μικρής Κλίμακας αναγράφονται παρακάτω. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως και δικαιολογητικά για να εκδοθεί η έγκριση έναρξης των εργασιών. Το πρώτο βήμα πάντοτε, είναι να δείτε εάν η οικοδομική ή οικοδομικές εργασίες που επιθυμείτε, συμπεριλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα.

Κατόπιν, η πλέον καταρτισμένη και έμπειρη ομάδα Μηχανικών της CITY ENGINEERING θα βρίσκεται συνεχώς δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει σωστά και με συνέπεια στα επόμενα βήματα.

   1. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας και για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες

   2. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, για κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού

   3. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους

   4. Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων

   5. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών

   6. Κατασκευή ανελκυστήρα

   7. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς

   8. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου

   9. Τοποθέτηση ικριωμάτων

   10. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων

   11. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών

   12. Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων, με χρήση ικριωμάτων

   13. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων, με χρήση ικριωμάτων

   14. Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων και κατασκευή πέργκολας σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες ανεξαρτήτως επιφάνειας

   15. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ.

   16. Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις

   17. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και δεν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα φορτία και η κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό

   18. Kατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών

   19. Tοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις

   20. Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων

   21. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1.00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο πόλης

   22. Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη
    ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές

   23. Κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας

   24. Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για επαγγελματική χρήση

   25. Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας

   26. Ανακατασκευή στέγης

   27. Λειτουργική συνένωση χώρων

   28. Τοποθέτηση κεραιών, πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθώς και κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας

   29. Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης

   30. Στέγαστρα και προστεγάσματα, υπό προϋποθέσεις

   31. Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, όπου επιτρέπεται

   32. Πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο

   33. Εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων

   34. Εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών

   35. Διαχωρισμός οριζόντιων ιδιοκτησιών

   36. Εγκατάσταση κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε δώματα ή σε ακάλυπτους χώρους υφιστάμενων ειδικών κτιρίων, με σκοπό την απόσβεση ήχων που προέρχονται από μηχανήματα κλιματισμού

   37. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων, εκτός παραδοσιακών οικισμών

   38. Κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα

   39. Εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων

 

Κατεβάστε ή εκτυπώστε την παραπάνω λίστα μαζί με τα ειδικά δικαιολογητικά ανα κατηγορία της εργασίας που σας ενδιαφέρει εδώ

Για την οργάνωση των δικαιολογητικών σας, υπάρχουν κουτάκια δίπλα από το κάθε ένα, ώστε να τσεκάρετε αυτά που διαθέτετε. Μπορείτε να επιλέξετε την εργασία σας και να εκτυπώσετε μόνο αυτήν και τα δικαιολογητικά της.

Μην ξεχνάτε και τα γενικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Έγκριση Έργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας την οποία μπορείτε να βρείτε σε ξεχωριστό αρχείο.

 

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ

Υπάρχουν κάποιες οικοδομικές εργασίες που ΔΕΝ απαιτούν την έκδοση οικοδομικής άδειας ή ακόμα και την Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ).

Διαβάστε παρακάτω πότε επιτρέπεται ή ΕΕΔΜΚ χωρίς όμως την έκδοση οικοδομικής άδειας και πότε δεν απαιτείται καμία άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) ΧΩΡΙΣ την έκδοση οικοδομικής άδειας, εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις.

Επιπλέον, τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται σε δάσος, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή στην παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση, σε περιοχή απολύτου προστασίας, σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού, σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα, τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν, σε ρυμοτομούμενα κτίρια με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4495/2017, παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους 50% των οριζόμενων από τη νομοθεσία περί ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας.

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο:

   1. Εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, επισκευής ή αντικατάστασης δαπέδων.
   2. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012.
   3. Εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
   4. Συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
   5. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.
   6. Συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων
   7. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος.
   8. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4067/2012.
   9. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις παρ. 2β και 2γ του άρθρου 19 του ν. 4067/2012.
   10. Εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
   11. Τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
   12. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας, και με την προϋπόθεση ότι αποτελούν ανεξάρτητες, μεμονωμένες κατοικίες με αυτοτελή φέροντα οργανισμό.
   13. Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή.
   14. Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
   15. Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών.
   16. Διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου.
   17. Διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων.
   18. Κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.
   19. Κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
   20. Φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100kW.
   21. Κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι κατασκευές των συνοδών έργων εντός κάθε τύπου και κατηγορίας υπαίθριων Υποσταθμών του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, υφισταμένων ή νέων, που σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνουν τα 0,50 μ. από την τελικά διαμορφωμένη στάθμη εδάφους και για τις οποίες διατίθεται στατική μελέτη εγκεκριμένη από τον φορέα υλοποίησης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση άδειας ή η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.».

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Γενικά Δικαιολογητικά

Για να χορηγηθεί η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, πρέπει να υποβληθούν από εσάς κάποια γενικά δικαιολογητικά.

Η CITY ENGINEERING θα σας βοηθήσει να συλλέξετε τα σωστά δικαιολογητικά ώστε να υποβληθούν στο πληροφοριακό σύστημα. Ακολουθώντας το παρακάτω λινκ, μπορείτε να διαβάσετε και να εκτυπώσετε τα απαραίτητα γενικά δικαιολογητικά.

Συμβουλευτείτε τη σελίδα μας www.cityengineering.gr για να βρείτε την εργασία και κατόπιν τα ειδικά δικαιολογητικά που σας ενδιαφέρουν.

 

Ειδικά Δικαιολογητικά

Εκτός από τα γενικά δικαιολογητικά που απαιτούνται υποχρεωτικά για όλες τις περιπτώσεις Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας, αναλόγως με την εκάστοτε κατηγορία απαιτούνται και κάποια επιπρόσθετα δικαιολογητικά ώστε να προχωρήσει η έγκριση και κατόπιν η έναρξη των εργασιών.

 

Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε τα ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση πατώντας εδώ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – Τι πρέπει να κάνετε εσείς και τι κάνουμε εμείς για εσάς

Καμιά φορά τα πιο απλά πράγματα μπορεί να φαντάζουν δύσκολα, ακατανόητα και χρονοβόρα.

Η έμπειρη ομάδα της CITY ENGINEERING είναι στο πλευρό σας και θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη διαδικασία έκδοσης Άδειας Μικρής Κλίμακας με απλά βήματα, όπως και να φέρει εις πέρας τις οικοδομικές εργασίες που επιθυμείτε με υπευθυνότητα, ασφάλεια και συνέπεια.

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε απλά και αποτελεσματικά για την διαδικασία της έκδοσης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ώστε να αισθάνεστε ασφαλής και μπροστά από κάθε βήμα.

  1. Πρώτα πρέπει να προσδιορίσετε τις οικοδομικές εργασίες που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε.
  2. Η CITY ENGINEERING θα επισκεφθεί το ακίνητο και θα ενεργήσει ανάλογα με τις απαιτήσεις για την επιθυμητή εργασία. Σε περίπτωση που χρειαστεί, θα γίνει αποτύπωση και φωτογράφιση του ακινήτου.
  3. Κατόπιν εξέτασης και μελέτης, ακολουθεί η πρόταση από τους έμπειρους Μηχανικούς μας για την εκπόνηση του έργου σας.
  4. Ως εντολοδότης, μας παρέχετε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ιδιοκτησιακά έγγραφα και άλλα. Θα είμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε στην συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  5. Η CITY ENGINEERING υποβάλλει τα δικαιολογητικά και τις μελέτες στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies ή/και στις λοιπές υπηρεσίες που κατά περίπτωση ενδέχεται να απαιτείται έγκρισή τους (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογίες κλπ).
  6. Κατάθεση πληρωμής Παραβόλου υπέρ Δημοσίου 20,00€ και ακολούθως πραγματοποιείται η Έκδοση της Έγκρισης Δόμησης Εργασιών Μικρής Κλίμακας.
  7. Με την έκδοση της Έγκρισης, αποκτούμε πλέον νόμιμο δικαίωμα για την έναρξη των εργασιών.

 

ΚΟΣΤΟΣ – Επικοινωνήστε μαζί μας;

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Έχετε απορίες σχετικά με την Άδεια Μικρής Κλίμακας;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε πλήρως για το τι χρειάζεται για να ολοκληρώσετε τις δικές σας εργασίες – υπεύθυνα, σοβαρά και με συνέπεια.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ

 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΚΔΟΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
 2. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
 3. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ανά περίπτωση.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω και σύντομα ένας υπεύθυνος θα επικοινωνήσει μαζί σας.

  Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

  Για άμεση επικοινωνία, καλέστε μας στο

  ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

   ΧΩΡΟΣ  ΕΓΓΡΑΦΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  ΛΟΙΠΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ   ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
   ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  90 ευρώ  60 ευρώ  140 ευρώ
   ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  110 ευρώ  80 ευρώ  140 ευρώ
   ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ  ΧΩΡΟΙ  130 ευρώ  100 ευρώ  140 ευρώ
   ΚΤΙΡΙΑ  180 ευρώ  140 ευρώ  200 ευρώ
   ΚΤΙΡΙΑΚΑ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 220 ευρώ 120 ευρώ 140 ευρώ

  * Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο πίνακας 3 και η διεκπεραίωση στο ΙΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές των εργατοτεχνικών, και “κλείσιμο” της καρτέλας αυτών.