ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μπορεί τα διατηρητέα κτίρια να ασκούν μια αριστοκρατική γοητεία και παράλληλα να αποτελούν μια ξεχωριστή αναφορά στην πολιτιστική και αισθητική κληρονομιά μιας πόλης, ωστόσο, είναι και ένα μεγάλο «βάρος» για τους ιδιοκτήτες, αφού είναι γεγονός ότι η συντήρηση και αποκατάστασή τους σε πολλές περιπτώσεις αποτιμάται 2 με 3 φορές περισσότερο από την κατασκευή μιας συνήθους οικοδομής.

Σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα, τα διατηρητέα κτίρια διακρίνονται στα ακίνητα που υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και σε όσα υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Τι θεωρείται Διατηρητέο Κτίριο

Σύμφωνα με άρθρο 4 του νόμου 1577/1985, η κύρια προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο ως διατηρητέο είναι να αποτελεί αστικό ακίνητο που κατασκευάστηκε μετά το 1830.

Τα πλεονεκτήματα

Η ανακήρυξη ενός κτιρίου ως διατηρητέου συνοδεύεται παράλληλα τόσο από υποχρεώσεις, όσο και από δικαιώματα. Αρχικά, ένα διατηρητέο κτίριο συμβάλλει στην διατήρηση και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Συγχρόνως, η αξία του κτιρίου ανεβαίνει και παράλληλα, το οίκημα εξαιρείται πλέον σε περίπτωση ρυμοτόμησης ή απαλλοτρίωσης. Τέλος, αν το διατηρητέο κτίριο είναι άνω των 100 ετών συνεπάγεται μια μικρή φορολογική διευκόλυνση, αφού απαλλάσσεται από την καταβολή EΝΦΙΑ.

Οι Υποχρεώσεις

Ωστόσο, ένα διατηρητέο κτίριο φέρει ορισμένους περιορισμούς, με βασικότερο όλων ότι απαγορεύεται να πραγματοποιείτε παρεμβάσεις πάνω του χωρίς τη σχετική έγκριση από το αρμόδιο υπουργείο, ακόμα και για την τοποθέτηση κλιματιστικών ή ηλιακών συστημάτων. Επιπλέον, απαγορεύεται οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα αν το κτίριο υποστεί ζημιές ή καταστραφεί από φυσικό φαινόμενο, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να το αποκαταστήσει.

Τα βήματα για την αναπαλαίωσης ενός Διατηρητέου Κτιρίου

Η διαδικασία της αναπαλαίωσης ακολουθεί τα στάδια της ολικής ανακαίνισης ενός συμβατικού ακίνητου. Η βασική διαφορά έχει να κάνει με τους περιορισμούς που ισχύουν σε ένα διατηρητέο κτίριο και μειώνουν το βαθμό των επιτρεπόμενων παρεμβάσεων.

Βήμα 1ο: Έλεγχος του κτιρίου σε δομικά στοιχεία του κτιρίου, ώστε να διαπιστωθεί η σταθερότητα της κατασκευής.

Βήμα 2o: Μελέτης αποκατάστασης των εντοπισμένων προβλημάτων – Διαμόρφωση πρότασης για αρχιτεκτονική αποκατάσταση και πρότασης για στατική αποκατάσταση – Έγκριση από αρμόδια υπηρεσία.

Βήμα 3: Επιδιόρθωση και ενίσχυση της τοιχοποιίας.

Βήμα 4: Λοιπές επιδιορθώσεις (Συντήρηση δαπέδου, οροφής, επιδιόρθωση ξύλινων κατασκευών) – Έγκριση του αρμόδιου φορέα.

Τι περιλαμβάνει η Υπηρεσία Αναπαλαίωσης Διατηρητέου Κτιρίου

 • Αναπαλαιώσεις διατηρητέων κτιρίων με παραδοσιακές – σύγχρονες μεθόδους και τεχνοτροπίες για την αποκατάσταση και ανάδειξη των μορφολογικών τους στοιχείων
 • Αναστήλωση-επισκευή μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας
 • Υπό τον όρο αναπαλαίωση εννοούμε την αποκατάσταση κτιρίων στην αρχική τους μορφή με επισκευή-συντήρηση των τμημάτων αυτών
 • Τέτοια κτίρια, όπως είναι τα διατηρητέα και τα κτίρια σε οικισμούς χαρακτηρισμένους ως παραδοσιακούς, παρουσιάζουν δυσκολίες, ιδιαίτερα ως προς την στατική τους επάρκεια αλλά και την χρήση υλικών που δεν συνηθίζονται σήμερα
 • Οι εργασίες αναπαλαίωσης έχουν κοινά σημεία με αυτές της ανακαίνισης απαιτούν όμως χρησιμοποίηση περισσότερο ειδικευμένου προσωπικού τόσο τεχνιτών όσο και ελεγκτών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

  Για άμεση επικοινωνία, καλέστε μας στο

  Σχετικές εργασίες

  • Συντήρηση & επιδιόρθωση ξυλοκατασκευών
  • Ανακατασκευή & επιδιόρθωση λιθοδομών
  • Συντήρηση & ανακατασκευή δαπέδων
  • Eπιχρίσματα & επενδύσεις κάθετων επιφανειών
  • Συντήρηση & επιδιόρθωση στεγών/οροφών

  Διαδικασία

  • Αναγνώριση μνημείου
  • Ιστορική-αρχαιολογική έρευνα
  • Αρχιτεκτονική έρευνα. Ανάλυση και τεκμηρίωση του μνημείου
  • Αρχιτεκτονική αποτύπωση (κατόψεις, όψεις, τομές, τυπολογία, ανάλυση αρχιτεκτονικών φάσεων κλπ)
  • Στατική αποτύπωση (αποτύπωση φ.ο., τρόπου δόμησης, λεπτομερειών, κατασκευαστικών φάσεων, αποτύπωση βλαβών και παραμορφώσεων)
  • Επιτόπου και εργαστηριακές έρευνες των υλικών δόμησης και διακόσμησης
  • Αποτύπωση άλλων στοιχείων (τοιχογραφίες, διακοσμητικά, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ)
  • Πρόταση αρχιτεκτονικής αποκατάστασης
  • Πρόταση στατικής αποκατάστασης – άρση των αιτιών που προκάλεσαν τις βλάβες
  • Πρόταση ενίσχυσης φορέα συμβατή με την αρχιτεκτονική πρόταση και τις αρχές τις αποκατάστασης
  • Πρόταση αποκατάστασης υπολοίπων στοιχείων (μηχανολογικού εξοπλισμού, τοιχογραφιών, διακοσμητικών κλπ)
  • Τεχνογνωσία για την κατασκευή όλων των παραδοσιακών κουφωμάτων (τύπου Ζ, με κινούμενες περσίδες, με ανοιγόμενα φύλλα πάνω στο παντζούρι κτλ.)
  • Με το μεγαλύτερο ποσοστό της κατασκευής των κουφωμάτων να γίνεται στο χέρι, το αποτέλεσμα ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό πελάτη
  • Εργασίες βάσει συγκεκριμένων δομικών και αρχιτεκτονικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1469/1950, «περί ειδικής προστασίας διατηρητέων κτιρίων»
  • Ακολουθούνται πιστά οι υποδείξεις και οδηγίες, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια των Υπηρεσιών Νεωτέρων Μνημείων
  • Μπορούμε να συνεργαστούμε με τις αρμόδιες αρχές για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του  κυβερνητικού σχεδίου επιχορήγησης για αναπαλαιώσεις διατηρητέων κτιρίων


  ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

  Διατηρητέα μνημεία

  Εκκλησίες

  episkeyiopsewn

  Επισκευή όψεων

  Single-Roof-repair

  Επιδιορθώσεις οροφών