Παρουσίαση: Ενεργειακή Επιθεώρηση Συγκροτήματος Πολυκατοικιών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ενεργειακή Επιθεώρηση Συγκροτήματος Πολυκατοικιών
Δημήτριος Λ.Ευταξίας

Αντικείμενο της διπλωματικής είναι η ενεργειακή επιθεώρηση για συγκρότημα πολυκατοικιών στην περιοχή της Λιβαδειάς του νομού Βοιωτίας και την παρουσίαση προτάσεων με κατεύθυνση την πράσινη ανάπτυξη.

Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η μείωση των εκπομπών αερίων, τα οποία είναι υπεύθυνα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είναι ένα μείζον ζήτημα που απασχολεί σύσσωμη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ένας από τους τομείς με μεγάλες προοπτικές εφαρμογής δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο κτιριακός, ο οποίος σύμφωνα με μελέτες ευθύνεται για το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Στη χώρα μας, ο κτιριακός τομέας, σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, βρίθει προβλημάτων λόγω της απουσίας στοιχειωδών μέτρων στα περισσότερα κτίρια και ιδιαίτερα σε όσα ανεγέρθησαν πριν το 1979, οπότε και ετέθη σε εφαρμογή ο πρώτος κανονισμός θερμομόνωσης. Σε μια προσπάθεια να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση, το 2010 εκδόθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) καθορίζοντας την επίσημη διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης στην Ελλάδα.

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, αρχικά, να εξετάσει τις ενεργειακές απαιτήσεις και καταναλώσεις υφιστάμενου συγκροτήματος πολυκατοικιών και, έπειτα, να αναλύσει διαφορετικές περιπτώσεις επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και συνδυασμό αυτών, κυρίως σε ό,τι αφορά στον τομέα θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε συγκρότημα πολυκατοικιών αποτελούμενο από 4 τετραώροφες πολυκατοικίες και 40 συνολικά διαμερίσματα την Λιβαδειά, κατασκευασμένη το 2002. Καθώς δεν πρόκειται για παλιά αμόνωτη κατοικία, έχει ενδιαφέρον να αποτυπωθεί η συμβολή της κάθε επέμβασης ή και συνδυασμού και να προταθεί τελικά η επέμβαση ή ο συνδυασμός που επιφέρει τα καλύτερα επίπεδα εξοικονόμησης αλλά και απόσβεσης του αρχικού κόστους επένδυσης. Διαβάστε περισσότερα.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag