ΘΕΣΗ: ΑΚΤΗ ΗΛΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: AKANTHUS
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΡΓΟ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΘΕΣΗ : ΑΚΤΗ ΗΛΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : AKANTHUS

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019