null
Παιδότοποι

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

Ως παιδότοπος ορίζεται ο οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά ψυχαγωγία, σε νήπια και παιδιά, μέχρι δέκα ετών, παρουσία συνοδών, υπό την επίβλεψη προσωπικού.

Ο παιδότοπος αποτελείται από παιχνιδοκατασκευές και παιχνίδια που πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1176-1, όπως φουσκωτά, παιχνίδια παραγεμισμένα με αφρώδες υλικό (soft play), παιχνίδια δραστηριοτήτων οικιακής χρήσης (π.χ. μικρές τσουλήθρες, σπιτάκια, τραπεζάκια, καρεκλάκια κλπ.) και άλλα. Ο παιδότοπος, ως χώρος με ελεγχόμενη πρόσβαση, μπορεί να βρίσκεται:

Εντός κτιρίου (κλειστός)

Περιφραγμένος, εκτός κτιρίου (υπαίθριος)

Ως παιδότοπος νοείται, επίσης, κάθε οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται ανάλογη ψυχαγωγία σε παιδιά της αυτής ηλικίας, ο οποίος βρίσκεται σε χώρους όπου αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, πλοία, ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια κλπ.

Στον παιδότοπο εξασφαλίζεται η υγιεινή του χώρου και η ασφαλής παραμονή των παιδιών, σύμφωνα με τις οριζόμενες στην απόφαση αυτή τεχνικές προδιαγραφές.

Στο χώρο διαμονής του παιδότοπου επιτρέπεται η διάθεση των ειδών κυλικείου στους συνοδούς και στα παιδιά, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων της Αιβ/8577/1983 (ΦΕΚ 526 Β΄), χωρίς να απαιτείται άδεια λειτουργίας κυλικείου.

Εξαιρούνται χώροι όπου αναπτύσσεται ανάλογη ή συναφής δραστηριότητα, η οποία διέπεται από ειδικές διατάξεις, όπως:

Οι παιδικοί σταθμοί και τα σχολεία

Οι χώροι πανηγυριών και τα γήπεδα ή αίθουσες αθλοπαιδιών ή παιδικές κατασκηνώσεις

Οι εγκαταστάσεις αναψυχής (όπως λούνα παρκ, τσίρκο, υδροπάρκα κ.α.)

Οι χώροι δημιουργικής απασχόλησης κτλ.

 

Σχεδίαση και Οργάνωση του Χώρου

Κατά τη δημιουργία των παιδότοπων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σχεδίαση του χώρου, σύμφωνα με τον προορισμό και τη χρήση του.

Ο κλειστός παιδότοπος οφείλει να διαθέτει διακριτό χώρο με τις παιχνιδοκατασκευές και τα παιχνίδια για την ψυχαγωγία των παιδιών και διακριτό χώρο αναμονής των συνοδών.

Ειδικότερα στον κλειστό παιδότοπο, ο χώρος ψυχαγωγίας δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε υπόγειο χώρο.

Ο φωτισμός όλων των χώρων του κλειστού παιδότοπου πρέπει να είναι επαρκής και να γίνεται από τα παράθυρα και τις υαλόθυρες του χώρου, το συνολικό εμβαδόν των οποίων δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 1/9 του εμβαδού του αντίστοιχου δαπέδου.

Στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείται τεχνητός φωτισμός πρέπει:

 

Η ένταση του φωτισμού στο χώρο της ψυχαγωγίας να είναι κατ’ ελάχιστον 250 λουξ (LUX),

Οι φωτιστικές πηγές και τα σημεία ρευματοδότησης, να φέρουν καλύμματα και

Να προβλέπεται η διάταξη του ηλεκτρονόμου διαφυγής (ρελαί).

Το εμβαδόν θα πρέπει να είναι ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών (τουλάχιστον 2 τ.μ. ανά παιδί) και το είδος των παιχνιδιών.

Οι παιδότοποι πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους σαφώς οριοθετημένους ανάλογα με τις προδιαγραφές των παιχνιδοκατασκευών και την ηλικιακή κατανομή των παιδιών σε αυτές. Οι επιβλέποντες οφείλουν να διασφαλίζουν τη σωστή κατανομή των παιδιών στους ανωτέρω χώρους.

Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης και χρήσης των εξοπλισμών πρέπει να λαμβάνεται ιδίως υπόψη:

Ο καλυπτόμενος από τον εξοπλισμό χώρος και η απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια πτώσης.

Ο απαιτούμενος, ελεύθερος από εμπόδια, χώρος ούτως ώστε να αποφεύγονται οι προσκρούσεις των παιδιών επί των εξοπλισμών.

Ο απαιτούμενος χώρος μεταξύ των εξοπλισμών.

Ο κάθε εξοπλισμός πρέπει να είναι ευδιάκριτα ορι-οθετημένος.

Στο χώρο του παιδότοπου πρέπει να παρέχεται ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών, να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο είδος και ύφος των κιγκλιδωμάτων (όπου υπάρχουν), σε ανοίγματα των παραθύρων, στις τζαμαρίες του χώρου ψυχαγωγίας (τα τζάμια θα πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδεδυμένα με ειδική μεμβράνη), στα κλιμακοστάσια και στην ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών και φωτιστικών, ηλεκτρικός πίνακας ασφαλείας κλπ.).

Ο χώρος που καταλαμβάνει ο παιδότοπος καθώς και όλος ο εξοπλισμός πρέπει να τηρείται καθαρός με τη χρήση κατάλληλων υλικών και μεθόδων καθαρισμού.

Οι χώροι υγιεινής οφείλουν να πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 3 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης, όπως κάθε φορά ισχύει. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει μια τουαλέτα και δύο νιπτήρες ανά είκοσι πέντε παιδιά, αποκλειστικής χρήσης από αυτά. Στον κλειστό παιδότοπο απαγορεύεται το κάπνισμα.

trapezakia

Παιδότοποι

Nήπια

Παιδιά έως 10 ετών

spitakia

Σπιτάκια

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (Υ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑ – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ-     ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΔΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΛΠ.)) 140,00€  280,00€
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 180,00€ 40,00€
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ε.Λ.Ο.Τ. 130,00€ 80,00€
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 120,00€ 100,00€
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 120,00€
ΣΥΝΟΛΟ 690,00€ 500,00€
*ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1.250€ 450,00€

 

*Η έκδοση οικοδομικής άδειας προκύπτει κατά περίπτωση και ΟΧΙ πάντα

**Οι ανωτέρω τιμές αφορούν ένα χώρο περίπου 100τμ, εντός Αττικής και είναι άνευ Φ.Π.Α 24%

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

    Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά