Πως γίνεται ο υπολογισμός των απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης σε περίπτωση αλλαγής χρήσης, από κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος;

ypologismos-thesewn

Όταν γίνεται αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

Α. Υπολογίζονται οι απαιτούμενες θέσεις για την παλιά χρήση ( άρθρο 2 του Π.Δ. 111/04 ) π.χ:

  • Παλαιά χρήση κατάστημα : απαιτούμενες θέσεις 1 θέση /60 μ2 =Χ
  • Παλαιά χρήση αποθήκη : απαιτούμενες θέσεις 1 θέση /60 μ2 =Ψ

ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: Χ+Ψ=Ζ

Β. Υπολογίζονται οι απαιτούμενες θέσεις για την νέα χρήση (άρθρο 3 Π.Δ. 111/2004) π.χ.:

  • Νέα χρήση καφετέρια : απαιτούμενες θέσεις 1 θέση /40 μ2 =Ω

Γ. Υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ απαιτούμενων θέσεων νέας και παλαιάς χρήσης Ω-Ζ η οποία δίνει και τις απαιτούμενες θέσεις.

Τα παραπάνω προκύπτουν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 111/2004 όπου διευκρινίζεται ότι:
Σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα στην Αττική μέχρι την 5/3/2004 ( έναρξη ισχύος του Π.Δ. 111/2004), θεωρείται ότι έχει εξασφαλιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 111/2004 ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στην υφιστάμενη χρήση, ο οποίος και αφαιρείται από αυτόν που προκύπτει από την νέα χρήση βάσει του άρθρου 3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Είχα διαπιστώσει ότι για αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όταν έχουμε επιφάνειες <59 μ2, δεν απαιτείται θέση στάθμευσης.
Σήμερα όμως μου έτυχε μια περίπτωση που διαπίστωσα ότι για επιφάνειες 90-99 μ2 δεν απαιτείται επίσης θέση στάθμευσης (είχα περίπτωση καταστήματος που θα γινόταν καφενείο επιφανείας 91 μ2), ενώ για 60μ2 απαιτείται.

Προς απόδειξη των παραπάνω εκθέτω τα παρακάτω παραδείγματα:

1. Ε= 59 μ2
Έχουμε νέα χρήση: 59/40= 1.48 =1 θέση
Παλαιά χρήση: 59/60= 0.99 =1 θέση
Επομένως για Ε< 59 μ2 δεν απαιτείται θέση στάθμευσης.

2. Ε= 60 μ2:
Έχουμε νέα χρήση : 60/40=1.5= 2 θέσεις
Παλαιά χρήση: 60/60= 1 θέση
Επομένως απαιτείται μια θέση για εξαγορά Αξίας: 25 μ2/Σ.Δ. Χ Αξία γης /μ2 Χ 25% = ….. Ευρώ
Π.χ. Για Σ.Δ. = 3 και αξία γης 500 Ε/μ2,
ΠΛΗΡΩΜΗ = 25/3 Χ 500 Χ 25% = 1041 ευρώ.
Αυτό επαληθεύεται μέχρι επιφάνεια 89 μ2.
Επομένως από επιφάνεια 60-89 μ2 απαιτείται θέση στάθμευσης.

3. Ε= 90 μ2
Έχουμε νέα χρήση : 90/40 = 2,25 = 2 θέσεις
Παλαιά χρήση : 90/60 = 1,50 = 2 θέσεις
Επομένως δεν απαιτείται θέση στάθμευσης.
Αυτό επαληθεύεται μέχρι επιφάνεια 99 μ2.
Επομένως από 90 -99 μ2 δεν απαιτείται θέση στάθμευσης.

4. Ε= 100 μ2
Έχουμε νέα χρήση: 100/40 = 2,50 = 3 θέσεις
Παλαιά χρήση: 100/60= 1,67 = 2 θέσεις
Επομένως απαιτείται μια θέση για εξαγορά.
Για επιφάνειες >100 μ2 απαιτείται θέση στάθμευσης.

Αυτά είναι τα παράδοξα των μαθηματικών. Μπορεί να υπάρχει και άλλη περίπτωση στο βάθος, αλλά εδώ σταματώ την έρευνα, γιατί αυτές είναι οι συνήθεις επιφάνειες που αντιμετωπίζουμε. Για τον λόγο αυτό συνιστώ να κάνετε τον υπολογισμό πάντα πριν δώσετε προσφορά.

Τα παραπάνω κείμενα είναι από τα βιβλία Του συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Παντελή Παπακωνσταντίνου και πωλούνται στο παρακάτω link: http://www.advice4u.gr/products.html


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category