Τι περιλαμβάνει η συντήρηση κλιματιστικού οικιακού τύπου

sunthrhsh-klimatistikou

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Η συντήρηση οικιακού τύπου, περιλαμβάνει:

1) Άνοιγμα και καθαρισμό εσωτερικής μάσκας και φίλτρων
2) Καθαρισμό εσωτερικού στοιχείου από σκόνες
3) Καθαρισμό ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών μερών
4) Χημικό καθαρισμό εσωτερικού στοιχείου με αντιβακτηριακό καθαριστικό
5) Καθαρισμό πτερωτής εσωτερικού ανεμιστήρα
6) Καθαρισμό σκάφης συμπυκνωμάτων
7) Χημικό καθαρισμό κοντέσερ εξωτερικής μονάδας
8) Έλεγχο πιέσεων και μέτρηση λειτουργίας συμπιεστή και ψυκτικού υγρού.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag