Πότε χρησιμοποιούμε τον Κτιριοδομικό και πότε τον ΝΟΚ/ΓΟΚ; Υπερέχει κάποιος έναντι του άλλου;

nok-gok

1. Σκοπός του κτιριοδομικού κανονισμού αυτού είναι η ρύθμιση της κατασκευής των δομικών έργων στο σύνολό τους και στα επί μέρους στοιχεία τους, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τη χρήση για την οποία προορίζονται και σε κανονικές συνθήκες συντήρησης του έργου, για μια οικονομικώς αποδεκτή διάρκεια ζωής να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις:

  • Βελτίωση της άνεσης, της υγείας και της ασφάλειας των ενοίκων και των περιοίκων
  • Τη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας, της αντοχής, της αισθητικής και της λειτουργικότητας των κτιρίων
  • Την προστασία του περιβάλλοντος
  • Τη διευκόλυνση και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο χώρο των κατασκευών
  • Την αύξηση της παραγωγικότητας στον τομέα της κατασκευής των κτιρίων

2. ΓΟΚ είναι ο παλιός γενικός οικοδομικός κανονισμός και εφαρμόζεται μόνον σε περιπτώσεις που αναφέρονται σε κτίρια που έχουν κτιστεί βάσει αυτού.

3. Ν.Ο.Κ είναι η συντομογραφία του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού που καθορίζει τους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής εντός η εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων η οικισμών.

Στα νέα κτίρια χρησιμοποιούμε τα 1 και 3.

Τα παραπάνω κείμενα είναι από τα βιβλία Του συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Παντελή Παπακωνσταντίνου και πωλούνται στο παρακάτω link: http://www.advice4u.gr/products.html


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag