Ποια είναι η επιτρεπόμενη απόσταση κατοικίας από τη γραμμή αιγιαλού;

epitrepomenh-apostash-katoikias

Α. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΝΔ-439/70: (ΦΕΚ 36/Α/13-2-70)

Εις παραλιακάς εκτάσεις κειμένας:

εκτός περιοχών διεπομένων υπό εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 και
εκτός περιοχών, δι’άς ισχύουν ειδικαί διατάξεις περί δομήσεως, η οικοδομή τοποθετείται εις απόστασιν τουλάχιστον τριάκοντα (30) μέτρων από του κατά τας κειμένας διατάξεις καθοριζομένου ορίου του αιγιαλού.

Β. ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1923

“Άρθρο 8 παρ.5, παρ.6, παρ.7, παρ.8 και παρ.9 ΠΔ-2/13-3-81 ( Φ.Ε.Κ 138Δ ) «Οικισμοί προ του 1923 εκτός σχεδίου. Οριοθέτηση – όροι δόμησης», Άρθρο 2 παρ.2 ΠΔ-19/28-8-81).

ΑΡΘΡΟ 8. Εις περίπτωσιν παραλιακών οικισμών, η οικοδομή τοποθετείται εις απόσταση δέκα πέντε (15) μέτρων τουλάχιστον, από της κατά τας κειμένας διατάξεις καθοριζομένης γραμμής αιγιαλού (χειμέριον κύμα).

Γ. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΧΡΙ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ. ΠΔ/24-4-85 (ΦΕΚ-181/Δ/3-5-85). Άρθρο 6 , παρ. 4. (πρώην 7).

Σε περίπτωση παραλιακών οικισμών και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με ειδική διάταξη (ή τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο), η οικοδομή τοποθετείται σε απόσταση:

Τουλάχιστον 15 μέτρα από την καθορισμένη γραμμή αιγιαλού και οπωσδήποτε μετά τη γραμμή παραλίας.
Τουλάχιστον 50 μέτρα από την εκτιμώμενη γραμμή αιγιαλού αν δεν έχει καθορισθεί η γραμμή αιγιαλού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΣ Ζ.Ο.Ε. ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τα παραπάνω κείμενα είναι από τα βιβλία Του συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Παντελή Παπακωνσταντίνου και πωλούνται στο παρακάτω link: http://www.advice4u.gr/products.html


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag