Πως καθορίζεται και τι είναι μια μη οχλούσα βιομηχανία – βιοτεχνία;

Πως καθορίζεται και τι είναι μια μη οχλούσα βιομηχανία-βιοτεχνία;

Απάντηση :

Το τι είναι μια μη οχλούσα βιομηχανία-βιοτεχνία καθορίζεται από τα:

Α. άρθρο 5 του Π.Δ. 23.2/6.3.1987
Β. άρθρο 1 παρ. 2 Π.Δ. 8/19.12.1990

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

Στις περιοχές μη οχλούσας βιομηχανίας-βιοτεχνίας επιτρέπονται μόνο:

 1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης
 2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης
 3. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης
 4. Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης
 5. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης
 6. Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου
 7. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας
 8. Γραφεία
 9. Εστιατόρια
 10. Αναψυκτήρια
 11. Χώροι συνάθροισης κοινού
 12. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
 13. Αθλητικές εγκαταστάσεις
 14. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
 15. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών

Οι χρήσεις με αριθμό 9 έως 15, επιτρέπονται μόνο με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σ’ αυτές.

Τα παραπάνω κείμενα είναι από τα βιβλία Του συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Παντελή Παπακωνσταντίνου και πωλούνται στο παρακάτω link: http://www.advice4u.gr/products.html


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag