Οι αλλαγές για τις περιοχές αμιγούς κατοικίας

Περιορισμένης έκτασης είναι οι αλλαγές που προτείνει το σχέδιο Π.Δ. για τις περιοχές αμιγούς κατοικίας. Δημιουργεί μια νέα κατηγορία, που ονομάζεται «περιοχή αποκλειστικής κατοικίας» (η οποία είναι κατάτι αυστηρότερη από τις σημερινές περιοχές αμιγούς κατοικίας), στην οποία μπορεί να επιτρέπoνται μόνο κατοικία, εκπαίδευση, εγκαταστάσεις κοινωνικής πρόνοιας τοπικής σημασίας, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικοί χώροι, χώροι διοίκησης τοπικής σημασίας, δημοτικές αγορές (η συγκεκριμένη χρήση φαίνεται να «φωτογραφίζει» το Παλαιό Ψυχικό) και οι κοινές σε όλες τις περιοχές γωνιές ανακύκλωσης και οι εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας προστίθεται δυνατότητα χωροθέτησης φούρνων, κτιρίων στάθμευσης, εγκαταστάσεις ύδρευσης/ αφαλάτωσης, αστικοί αγροί και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Τα ξενοδοχειακά καταλύματα ανεβαίνουν στις 30 κλίνες από 20 σήμερα, ενώ τίθεται περιορισμός (200 τ.μ.) στις πολιτιστικές εγκαταστάσεις.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category