Ελεύθερο ύψος xώρου κύριας και βοηθητικής χρήσης

eleythero-ypsos-xwrou

Ερώτηση:

Τελικά τι ισχύει για το ελεύθερο ύψος Χώρου κύριας χρήσης: το 2,40 του κτιριοδομικου ή το 2,65 του Ν.Ο.Κ.;

Απάντηση:

Ο κτιριοδομικός κανονισμός αναφέρει στην παράγραφο 1: Τα επιτρεπόμενα ελάχιστα ελεύθερα ύψη των χώρων των Κτιρίων ορίζονται ως εξής: 1.1.1. Για κύρια χρήση 2,40 μ.
Ο Ν.Ο.Κ. Άρθρο 2, παράγραφος 95. Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι σε κτίρια κατοικίας τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα γραφεία. Οι χώροι κύριας χρήσης έχουν για τα κτίρια που κατασκευάζονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,65 μ.
Ο Ν.Ο.Κ. σαν νεώτερος κατισχύει του κτιριοδομικού.

Ερώτηση:

Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 8, §2.1 του Κτιριοδομικού Κανονισμού σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στον Ν.4067/2012 περί ελεύθερου ύψους;

Απάντηση:

Ναι, εξακολουθεί να ισχύει και καθορίζει τον τρόπο μέτρησης του πραγματοποιούμενου ελεύθερου ύψους, όπως και το τμήμα του ίδιου άρθρου του Κτιριοδομικού Κανονισμού που καθορίζει το ελεύθερο ύψος βοηθητικού χώρου στα 2,20 μ. τουλάχιστον (δες τεύχος τεχνικών οδηγιών Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την εφαρμογή του Ν.Ο.Κ., άρθρο 2 §95 και §96).

Τα παραπάνω κείμενα είναι από τα βιβλία Του συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Παντελή Παπακωνσταντίνου και πωλούνται στο παρακάτω link: http://www.advice4u.gr/products.html


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category