Ελεύθερο ύψος xώρου κύριας χρήσης

Ερώτηση: Τελικά τι ισχύει για το ελεύθερο ύψος xώρου κύριας χρήσης: το 2,40 του κτιριοδομικου ή το 2,65 του Ν.Ο.Κ. ;

Απάντηση: Ο κτιριοδομικός κανονισμός αναφέρει στην παράγραφο 1: “Τα επιτρεπόμενα ελάχιστα ελεύθερα ύψη των χώρων των κτιρίων ορίζονται ως εξής: 1.1.1. για κύρια χρήση 2,40 μ.

Ο Ν.Ο.Κ. Άρθρο 2, παράγραφος 95. Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι σε κτίρια κατοικίας τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα γραφεία. Οι χώροι κύριας χρήσης έχουν για τα κτίρια που κατασκευάζονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,65 μ.

Ο Ν.Ο.Κ. σαν νεώτερος κατισχύει του κτιριοδομικού.

Τα παραπάνω κείμενα είναι από τα βιβλία Του συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Παντελή Παπακωνσταντίνου και πωλούνται στο παρακάτω link: http://www.advice4u.gr/products.html


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category