ΕΑΚ 2000

eak-2000

Η ασφάλεια των κτιρίων και γενικότερα των κατασκευών, αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των σε πολιτών σε περίπτωση σεισμού.

Ο Αντισεισμικός Κανονισμός είναι το βασικό εργαλείο για την μελέτη και κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων, που τα καθιστά ικανά να δέχονται με ασφάλεια τις ισχυρές καταπονήσεις που προκαλεί ο σεισμός.

Ο πρώτος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός θεσμοθετήθηκε και εφαρμόσθηκε το 1959. Το 1984 θεσμοθετήθηκαν και εφαρμόσθηκαν οι πρόσθετες διατάξεις. Παράλληλα ξεκίνησε από τον Ο.Α.Σ.Π. η διαδικασία σύνταξης του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ν.Ε.Α.Κ.) ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή το 1995.

Η παρούσα έκδοση του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού – ΕΑΚ 2000 αποτελεί αναθεώρηση του ΝΕΑΚ μετά από 4 χρόνια εφαρμογής του. Η αναθεώρηση αυτή περιλαμβάνει τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που κρίθηκαν αναγκαίες:

1. μετά από σημαντικές παρατηρήσεις, σχόλια και επιστημονικές απόψεις που διατυπώθηκαν κατά την διάρκεια εφαρμογής του ΝΕΑΚ.

2. για την προσαρμογή στους αντίστοιχους Ευρωκώδικες EC8 (Αντισεισμικός) και EC7 (Θεμελιώσεων).

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) στο πλαίσιο προσπάθειας για την ενημέρωση των Ελλήνων Μηχανικών στην κατεύθυνση της παραγωγής σύγχρονων και ασφαλών κατασκευών εκδίδουν το παρών τεύχος του ΕΑΚ 2000, το οποίο διανέμεται δωρεάν στους Πολιτικούς Μηχανικούς.

Ο Σ.Π.Μ.Ε. προκειμένου να υποστηρίξει το σημαντικό επαγγελματικό και επιστημονικό έργο των 16.000 μελών του, των κυρίων σχεδιαστών και παραγωγών του οικιστικού και κατασκευαστικού πλούτου της χώρας, προγραμματίζει ποικίλες κοινές δραστηριότητες και συνδιοργανώσεις με τον Ο.Α.Σ.Π. όπως, σύνταξη και έκδοση αξιόπιστων εγχειριδίων με παραδείγματα εφαρμογής του Κανονισμού, διοργάνωση ειδικών ενημερωτικών/επιμορφωτικών ημερίδων ανά τη χώρα, διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου “ΣΕΙΣΜΟΙ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ”, συγκρότηση και εκπαίδευση ειδικών εθελοντικών ομάδων Πολιτικών Μηχανικών που θα στελεχώνουν τα σωστά συνεργεία σε περίπτωση σεισμού, ηλεκτρονική πληροφόρηση δια μέσου του διαδικτύου, των Πολιτικών Μηχανικών για θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας.

Η επεξεργασία του παρόντος τέυχους έγινε με μέριμνα του Σ.Π.Μ.Ε. και η σχετική δαπάνη παραγωγής και εκτύπωσης καλύφθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π.

Απρίλιος 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Α.Σ.Π. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Μ.Ε.

ΒΑΣ. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

EAK 2000 – Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε ολόκληρο τον κανονισμό


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag