Τι άδεια χρειάζεται για να κατασκευαστεί ένας χτιστός φούρνος στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου;

Ερώτηση: Τι άδεια χρειάζεται για να κατασκευαστεί ένας χτιστός φούρνος (barbecue) στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου;

Στην τελευταία απόφαση για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (ΦΕΚ 2605Β’/15.10.2013) αναφέρεται στο Άρθρο 2: “Για την κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών κατατίθεται βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού και ότι η καμινάδα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού… Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων …. για την κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου.” Βάσει των παραπάνω, οι εν λόγω κατασκευές γίνονται επί του κτιρίου, ενώ δεν αναφέρεται καθόλου ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου. Αντιθέτως στις πέργκολες γίνεται σαφέστατη αναφορά για την τοποθέτησή τους: “Για την κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων κατατίθενται…”.

Επίσης πριν την απόφαση του 2013 ο Ν.Ο.Κ. ανέφερε στο Άρθρο 4, παρ.3: “Δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, για τις ακόλουθες εργασίες: “Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους”.

Απάντηση: Σε καμία διάταξη του ΝΟΚ (όπως και προηγούμενα του ΓΟΚ/1985) δεν αναγράφεται να επιτρέπεται η κατασκευή κτιστού φούρνου στους ακάλυπτους χώρους ακινήτου. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να επιτραπεί είναι με άδεια δόμησης και με συμβατικό – εφόσον υπάρχει κτίσμα με εμβαδόν – ή αναλυτικό προϋπολογισμό σε άλλη περίπτωση. Εκπονούνται οι απαιτούμενες μελέτες, ενώ το σχέδιο δόμησης συντάσσεται κανονικά εντάσσοντας οτιδήποτε μετρά σε δόμηση κάλυψη κλπ με τον ενδεδειγμένο κατά την κείμενη νομοθεσία τρόπο.

Τα παραπάνω κείμενα είναι από τα βιβλία Του συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Παντελή Παπακωνσταντίνου και πωλούνται στο παρακάτω link: http://www.advice4u.gr/products.html


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category