Τοιχοποιία πυλωτής

Σε κτίριο με πυλωτή στο ισόγειο το οποίο εφάπτεται στα πλευρικά όρια του οικοπέδου αλλά και στο πίσω όριο, (ο ακάλυπτος διαμορφώνεται στην μπροστινή πλευρά του οικοπέδου), μπορούν να κατασκευασθούν τοιχοποιίες στο επίπεδο της πυλωτής στα πλευρικά όρια και σε όλο το ύψος της πυλωτής; Διευκρινίζεται ότι στα διπλανά οικόπεδα υπάρχουν κατοικίες που εφάπτονται στα όρια του οικοπέδου και του υπό ανέγερση κτιρίου. Αν επιτρέπεται να κατασκευαστούν τέτοιοι πλευρικοί τοίχοι στην πυλωτή μετράνε αυτοί στη δόμηση;¨

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Τοίχοι στα όρια των οικοπέδων…), παρ. 2.1, όταν το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστυλώματα (πυλωτής) σε επαφή με το κοινό όριο, δεν είναι υποχρεωτική η κατασκευή του τοίχου της παρ. 1 («1. Κατά την ανέγερση κτιρίων σε επαφή με το κοινό όριο ομόρων οικοπέδων κατασκευάζεται για κάθε κτίριο ξεχωριστός τοίχος σε επαφή προς το κοινό τους όριο και με όλο το πάχος εντός του οικοπέδου του ανεγειρομένου κτιρίου.») στη θέση της πυλωτής. Που σημαίνει ότι προαιρετικά μπορεί να κατασκευαστεί, σε όλο το ύψος της. Οι τοίχοι αυτοί δεν προσμετρούν στην δόμηση, όπως και τα φέροντα στοιχεία (υποστυλώματα) στο ελεύθερο τμήμα της πυλωτής.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag