Τι είναι αλλαγή χρήσης

Αλλαγή χρήσης απαιτείται σε ένα κτίριο ή σε τμήμα αυτού κατά την μεταβολή της χρήσης του κτιρίου ή μέρους.

Κατά την έκδοση της οικοδομικής αδείας ενός κτιρίου οι χώροι χαρακτηρίζονται με την χρήση τους π.χ. κατοικία, γραφείο, αποθήκη, κατάστημα κλπ, όταν η χρήση του κτιρίου ή του χώρου πρόσκειται να αλλάξει π.χ. από κατοικία σε κατάστημα , τότε αυτή η μεταβολή χαρακτηρίζεται ως αλλαγή χρήσης.

Η αλλαγή χρήσης επιτρέπεται μόνον αν η νέα χρήση προβλέπεται από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις.

Για τη μεταβολή απαιτείται έκδοση Άδειας Δόμησης και ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη.

Η αλλαγή χρήσης είναι δυνατόν να γίνει σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή οικισμού, σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής και ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή λοιπών όρων δόμησης.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag