Σε ισόγειο κλειστό χώρο δημιουργείται ράμπα καθόδου για τον υπόγειο χώρο στάθμευσης, θα μετρήσει αυτός στην δόμηση;

CHOMP-02

Από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Ο.Κ δεν απορρέει δυνατότητα να αφαιρεθεί από τον συντελεστή δόμησης ισόγειος κλειστός χώρος και αυτός θα πρέπει να προσμετρηθεί. Εκτός αν καθοριστούν ειδικοί όροι δόμησης κατά το άρθρο 6 του Ν.Ο.Κ ή τον Ν. 3028/2002.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag