Οι ανοικτές θέσεις στάθμευσης στο υπόγειο, μπορούν να θεωρηθούν Οριζόντιες ιδιοκτησίες

Αν από κάθε διαμέρισμα αφαιρέσουμε ορισμένα χιλιοστά συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο της πολυκατοικίας και τα δώσουμε στις Θ.Σ. (Π.Δ. 111/2004) τότε κάθε τέτοια θέση είναι Αυτοτελής, αυθύπαρκτη και ανεξάρτητη ιδιοκτησία ορόφου με ποσοστά αναγκαστικής συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.

Εδώ σημειώνω :
1. Οι στεγασμένες απλώς θέσεις στάθμευσης, π.χ. θέσεις με διαγραμμίσεις στο υπόγειο της πολυκατοικίας, είτε είναι ανοικτές είτε είναι κλειστές, μπορούν να αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 εδ. α` και β` του ν. 960/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1221/1981, προβλέπουν ότι, προκειμένου για θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων που βρίσκονται σε στεγασμένους χώρους κτιρίου, το οποίο έχει υπαχθεί στο σύστημα της διαιρεμένης ιδιοκτησίας ( εδώ το υπόγειο ), κάθε θέση στάθμευσης μπορεί να αποτελεί διαιρεμένη ιδιοκτησία, της οποίας επιτρέπεται η αυτοτελής μεταβίβαση ή η ενοικίασή τους και σε τρίτους που δεν έχουν σχέση με το κτίριο.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag