Μπορεί να εκδοθεί νομιμοποιητικό έγγραφο για την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα σε στέγη πολυκατοικίας, και δίχως να υπάρχουν οι εγκαταστάσεις και οι σωληνώσεις τοποθετημένες ενώ οι ιδιοκτήτες του τελευταίου ορόφου δεν συναινούν

Σε κάθε περίπτωση για την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα και των απαραίτητων σχετικών εγκαταστάσεων και σωληνώσεων σε κοινόκτητη στέγη πολυκατοικίας (μέσα στις κλίσεις-στερεομετρία της στέγης), εφόσον δεν προβλέπεται ειδικά στο κανονισμό της οικοδομής, απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών (π.χ. τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα με προ 48 ωρών της εκτέλεσης των εργασιών έγγραφη ενημέρωση στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Σχετ.: παρ. 3, ιβ, άρθρου 4, ν. 4067/11 «Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σύμφωνα με την παράγραφο 2β΄ και γ΄ του άρθρου 19.»).


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag