Είναι παράνομες οι κατασκευές καταστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους;

coffee-shop-exterior-design

Απάντηση του Υπ. Περιβάλλοντος σε ερώτηση Βουλευτών σχετικά με την νομιμότητα κατασκευών καφετεριών σε κοινόχρηστους χώρους

Στον Ν.4067/12 αναφέρεται ότι σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπονται κατασκευές «λυόμενες και προσωρινές».

Ως λυόμενη κατασκευή ορίζεται αυτή «που αποτελείται από συναρμολογούμενα και αποσυναρμολογούμενα δομικά στοιχεία, ενώ ως προσωρινή κατασκευή ορίζεται η «κατασκευή που τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο».

Επίσης ως στέγαστρο ορίζεται «η μη προσβάσιμη σταθερή κατασκευή, που κατασκευάζεται με συμπαγή σταθερά ή κινητά στοιχεία στην οροφή του, αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων κατακόρυφων στοιχείων πλήρωσης», ενώ ως πέργκολα ορίζεται «η εξωτερική ασκεπής σταθερή κατασκευή με μέγιστο ύψος τα τρία μέτρα, που προορίζεται για την αναρρίχηση των φυτών ή την τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων από ύφασμα, καλαμωτή και κινητά στοιχεία, αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων κατακόρυφων στοιχείων πλήρωσης του φέροντα οργανισμού της κατασκευής».

Οι παραπάνω διατάξεις έχουν δημιουργήσει σύγχυση στις πολεοδομικές υπηρεσίες ως προς τις επιτρεπόμενες κατασκευές στους κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται από δημόσιους φορείς και ΟΤΑ, ιδιαίτερα για χρήση τραπεζοκαθισμάτων, με αποτέλεσμα κατασκευές που καταγράφονται σαν αυθαίρετες σε κάποιες περιοχές, σε άλλες να θεωρούνται νόμιμες, π.χ. μεταλλικές κατασκευές βιδωτές επί του δαπέδου με ανοιγόμενα οριζόντια στοιχεία πλήρωσης και ανοιγόμενη οροφή, ενώ απλές ξύλινες ανοικτές κατασκευές, πέργκολες, να θεωρούνται αυθαίρετες είτε όταν έχουν σταθερό υλικό σκίασης ή ακόμα κι αν έχουν ύφασμα για σκίαστρο.

Στην ερώτηση τι ισχύει τελικά κι αν επιτρέπονται πέργκολες ή σκίαστρα στους κοινόχρηστους χώρους ή επιτρέπονται μόνο ομπρέλες δόθηκε απάντηση από το Υπ. Περιβάλλοντος ότι αυτές οι κατασκευές θα πρέπει να αποσκοπούν στη λειτουργία του χώρου και θα πρέπει να αποτελούν ενιαίο αισθητικό σύνολο.

Τα παραπάνω κείμενα είναι από τα βιβλία Του συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Παντελή Παπακωνσταντίνου και πωλούνται στο παρακάτω link: http://www.advice4u.gr/products.html


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag