Διευκρινήσεις ΥΠΕΝ σχετικά με το διαχωρισμό διαμερίσματος

ipen

Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ εξέδωσε έγγραφο με διευκρινήσεις σχετικά με το διαχωρισμό διαμερίσματος.

Στο έγγραφο αναφέρονται τα ακόλουθα:

Θέμα : Σχετικά με διαχωρισμό διαμερίσματος

Σχετ. :
α) Το υπ΄αριθμ. 434/2-3-2017 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Ανατ. Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
β) Το υπ΄αριθμ. 230/2-2-2017 έγγραφο της ΥΔΟΜ του Δήμου Αλεξανδρούπολης
γ) Το υπ΄αριθμ. 1484/29-6-2016 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
δ) Το υπ΄αριθμ. Οικ.1233/30-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Ρεθύμνης

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουμε ότι για το διαχωρισμό ενός διαμερίσματος σε δύο, απαιτείται βάσει της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4067/12, όπως ισχύει, άδεια δόμησης, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή γίνονται εργασίες (προσθήκη ηλεκτρομηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων), που δεν εμπίπτουν στις παρ. 2 και 3 του ιδίου άρθρου, τροποποίειται δε και το διάγραμμα δόμησης ως προς τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω εργασίες διαμερισμάτωσης ορόφου δεν εντάσσονται στις εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων της παρ. 2ιθ του άρθρου 4 του ν.4067/12, για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και αφορούν εργασίες σε μια οριζόντια ιδιοκτησία. Τέλος διευκρινίζεται ότι το άρθρο 5 του ν.4067/12 «Χρήση κτιρίων» αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην απαίτηση ή μη έκδοσης άδειας δόμησης σε περίπτωση αλλαγής χρήσης κτιρίου και δεν θα πρέπει να συγχέεται με τυχόν επιπρόσθετες εργασίες δόμησης που προκύπτουν στα υφιστάμενα κτίρια.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ντόρα ΓΑΛΑΝΗ
Αρχιτέκτων Μηχ.-Πολεοδόμος


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag