Νόμος Αυθαιρέτων – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

nomos-afthairetwn-apaitoumena-dikaiologhtika

Απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά

Ο κύριος του ακινήτου (ιδιοκτήτης/συνιδιοκτήτης) έχει την ευθύνη να υποβάλλει (απευθείας ή ταχυδρομικά στην αρμόδια διεύθυνση πολεοδομίας ή ΚΕΠ) : (τελικά η όλη διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά από τα γραφεία των μηχανικών και αυτή την εβδομάδα αναμένεται η σχετική εγκύκλιος και η δοκιμαστική εφαρμογή)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ

Τα παρακάτω παραλαμβάνονται από την αρμόδια Πολεοδομία, εφόσον δεν διατίθενται και εφόσον η κατασκευή έχει γίνει με οικοδομική άδεια, και συμπληρώνονται ως κατασκευαστή από τον μηχανικό.

 • Στέλεχος οικοδομικής Αδείας.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.
 • Κάτοψη χώρου.
 • Φωτογραφίες απ όλες τις όψεις.
 • Αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα που να επιβεβαιώνουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής/εγκατάστασης της χρήσης.
 • Τομές σε κλίμακα 1:100.
 • Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου και τοπογραφικό διάγραμμα σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87.

Για οικοδομές χωρίς άδεια

 • Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου και τοπογραφικό διάγραμμα σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87. (εντός σχεδίου) η Απόσπασμα χάρτη και τοπογραφικό διάγραμμα σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 (εκτός σχεδίου)
 • Κάτοψη χώρου.
 • Φωτογραφίες απ όλες τις όψεις.
 • Αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα που να επιβεβαιώνουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής/εγκατάστασης της χρήσης.
 • Τομές σε κλίμακα 1:100.

Β. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

 • Αίτηση ιδιοκτήτη
 • Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη (εις διπλούν)
 • Ε9 (Το πιο πρόσφατο).

Γ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Τεχνική έκθεση μηχανικού – την συμπληρώνει ο μηχανικός, φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής, δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας, ηλεκτρομηχανολογικός έλεγχος για ακίνητα που ΔΕΝ είναι κατοικίες.
 • Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία:- 500€ για χώρο <50τ.μ. ή έως 100τ.μ. για κύρια και μοναδική κατοικία.- 1000€ για χώρο έως 200τ.μ.- 2000€ για χώρο <200τ.μ. έως <1000τ.μ.

  – 4000€ για χώρο <1000τ.μ. έως <2000τ.μ. – και 6000€ για χώρο >2000τ.μ.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category