«Ξυπνά» η «εξοικονόμηση κατ’ οίκον»: διαγωνισμός για την υπηρεσία help desk του προγράμματος

help-desk

«Ζωντανεύει» απ’ ότι φαίνεται το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’οίκον», με την πρόσκληση που δημοσίευσε το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), ταμείο το οποίο διαχειρίζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Σύμφωνα λοιπόν με την πρόσκληση, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν προσφορές για το έργο: Παροχή υπηρεσιών HELP DESK του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ οίκον.

Συνοπτικά το Έργο συνίσταται στην, εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου, αντίληψη όλων των απαιτούμενων ενεργειών και παροχή των αναγκαίων συνοδευτικών υπηρεσιών ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής διαχείριση των εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων αναφορικά με το Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον, και η παροχή στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ ενημερωτικών στατιστικών αναφορών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι του Έργου πρέπει, υποχρεωτικά και κατ’ ελάχιστο να:

διαθέτουν την απαραίτητη προς τούτο εμπειρία που να αποδεικνύεται από την εκτέλεση συναφών έργων, η οποία θα κατατεθεί με σχετικά έγγραφα εντός του φακέλου της προσφοράς τους, περιλαμβάνουν στην προσφορά τους την κοστολόγηση για κάθε μια από τις ενέργειες, που θα υλοποιήσουν.

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για την έναρξη του έργου Τηλεφωνικής Υποστήριξης Εισερχόμενων Κλήσεων εντός (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag