Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων

hlektronikh-taytothta-ktiriwn

Το σχέδιο ΠΔ πρόκειται να εκδοθεί σε εκτέλεση του νόμου 3843/10, με στόχο την πλήρη καταγραφή των ακινήτων στην πραγματική κατάσταση των κτιρίων, έτσι ώστε να προαχθεί η διαφάνεια και η ασφάλεια των κατασκευών, αλλά και των συναλλαγών.

«Πράσινο φως» για την υλοποίηση του μέτρου για την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας (298/14) νόμιμο και σύμφωνο με το Σύνταγμα το σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.

Το σχέδιο ΠΔ πρόκειται να εκδοθεί σε εκτέλεση του νόμου 3843/10, με στόχο την πλήρη καταγραφή των ακινήτων στην πραγματική κατάσταση των κτιρίων, έτσι ώστε να προαχθεί η διαφάνεια και η ασφάλεια των κατασκευών, αλλά και των συναλλαγών.

Μόλις ολοκληρωθούν οι διορθώσεις που υποδεικνύει το ΣτΕ, υπογραφεί το σχέδιο ΠΔ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για την ημερομηνία από την οποία θα τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία ηλεκτρονικής καταγραφής ακινήτων, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πολύ σε δέκα χρόνια, όσον αφορά τα δημόσια και τα ιδιωτικά κτίρια.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου θα απαιτείται και θα ενημερώνεται σε κάθε είδους μεταβίβαση, σε διαδικασίες για την έγκριση δόμησης, ακόμα και για εργασίες μικρής κλίμακας, ενώ θα συμπληρώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ύστερα από περιοδικούς ελέγχους, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, έτσι ώστε να παρακολουθούνται οι κατασκευές σε μόνιμη βάση.

Στόχος

Το νέο μέτρο φιλοδοξεί να καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά, καθώς ελαχιστοποιεί την επαφή του πολίτη με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να απελευθερώνονται πολλοί υπάλληλοι από διάφορες εργασίες, ώστε να ρίχνεται το βάρος στους ελέγχους.

Με την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων και την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των βάσεων δεδομένων του κράτους, θα χτυπηθεί αποφασιστικά η αυθαίρετη δόμηση, ενώ θα εμποδιστεί η χρήση κάθε ακινήτου που δεν έχει καταγραφεί.

Μόλις λειτουργήσει το σχετικό σύστημα, το πιστοποιητικό πληρότητας κτιρίου θα αντικαταστήσει τη βεβαίωση μηχανικού και το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, στις διαδικασίες μεταβιβάσεων, κ.λπ. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τον περιοδικό έλεγχο των κατασκευών με την καταγραφή της πραγματικής τους κατάστασης, ενώ η βάση δεδομένων της «ταυτότητας κτιρίου» θα είναι συνδεδεμένη με το Κτηματολόγιο, τη ΔΕΗ και το υπουργείο Οικονομικών.

Τα κτίρια που εντάχθηκαν στη νομοθεσία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων πρέπει να ολοκληρώσουν την ταυτότητα κτιρίου εντός 5ετίας από τη δημοσίευση του ΠΔ στο ΦΕΚ.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag