Παρελθόν η φθηνή ανακαίνιση • Στα ύψη το κόστος των υλικών

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που διαμένουν σε ακίνητα εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων ή ακόμη και αστικών πάρκων, στο εξής θα πρέπει, βάσει του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων που δημοσιεύθηκε προσφάτως σε ΦΕΚ, να τα θωρακίσουν με αντιπυρικά υλικά, να διαμορφώσουν ζώνες πυρασφάλειας, να αναθέσουν σε τεχνικό επιστήμονα τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης επικινδυνότητας και να υποβάλουν ετησίως δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του ακινήτου τους.

Πρόστιμα και κυρώσεις
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι υποχρεώσεις του νέου Κανονισμού θα επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, με τα πρόστιμα να ξεκινούν από 250 ευρώ και να κλιμακώνονται ανάλογα με την παράβαση και την επιφάνεια του ακινήτου. Ειδικότερα, αφορά σε ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις, αλλά και όσα βρίσκονται, εν όλω ή εν μέρει, εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των συγκεκριμένων εκτάσεων. Επίσης, στις απαιτήσεις του κανονισμού υπάγονται τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες και εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια τους καθώς και όσα βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Ελεύθερη οδός πρόσβασης
Στα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας περιλαμβάνονται η απαίτηση η οδός πρόσβασης στο ακίνητο να είναι ελεύθερη από εμπόδια και καθαρή από καύσιμες ύλες (κλαδιά, θάμνους, χόρτα, κ.λ.π). Στην περίπτωση ακινήτων στα οποία η απόσταση μεταξύ της εισόδου στην ιδιοκτησία και του κτιρίου είναι μεγαλύτερη των 30 μέτρων, απαιτείται επιπρόσθετα η διασφάλιση διόδου προσπέλασης τροχοφόρων, µε ελεύθερο πλάτος τουλάχιστον 3,5 μέτρων και ελεύθερο ύψος 3 μέτρων. Το εύρος της εισόδου στο ακίνητο πρέπει να έχει ελάχιστο ελεύθερο πλάτος 4 μέτρα. Σε εκτός σχεδίου ακίνητα στα οποία το πλάτος της οδού πρόσβασης είναι μικρότερο των 8 μέτρων, διασφαλίζεται και χώρος για στάση οχήματος έκτακτης ανάγκης εντός της ιδιοκτησίας.

Περιμετρική ζώνη προστασίας
Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθεί περιμετρική ζώνη προστασίας γύρω από τα κτίρια με ελάχιστο πλάτος δέκα μέτρα, η οποία υποδιαιρείται σε τρία επίπεδα διαβαθμισμένης προστασίας όπου γίνεται διαδοχική μείωση των καύσιμων υλών (όσο πλησιάζουμε προς το κτίριο) με αντίστοιχη διαφοροποίηση και διαχείριση της βλάστησης τις ζώνες 1,2 και 3.
Η πρώτη ζώνη που εφάπτεται στο κτίριο πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος δύο μέτρα γύρω από αυτό και απαιτείται επίστρωση με άκαυστα σκληρά υλικά, άλλως θα πρέπει να παραμένει ανεπίστρωτη. Απαγορεύεται κάθε φύτευση.
Η δεύτερη ζώνη έχει πλάτος τρία μέτρα και εφάπτεται στη ζώνη 1. Η επίστρωσή της πρέπει να είναι μη εύφλεκτη, ενώ επιτρέπεται χαμηλή βλάστηση με χλοοτάπητα ή εδαφοκαλυπτικά φυτά και χαμηλούς θάμνους, μεγίστου ύψους ενός μέτρου, που να είναι ανθεκτικά στη φωτιά.
Η τρίτη ζώνη είναι η πιο απομακρυσμένη από το κτίριο και έχει πλάτος τουλάχιστον πέντε μέτρα. Στην περίπτωση οικοπέδων ή γηπέδων μεγάλης επιφάνειας, η ζώνη αυτή εκτείνεται έως τα όριά τους. Επιτρέπεται η βλάστηση με δέντρα και μεγάλους θάμνους με απόσταση τουλάχιστον τριών μέτρων μεταξύ τους, τα οποία κλαδεύονται από το έδαφος έως το ύψος των τριών μέτρων. Επίσης, επιτρέπονται θάμνοι μεμονωμένοι ή σε νησίδες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται κάτω από δέντρα.
Τα μικρά οικόπεδα
Στην περίπτωση μικρών οικοπέδων στα οποία δεν εξασφαλίζεται το ελάχιστο πλάτος των δέκα μέτρων που αντιστοιχεί στις τρεις ζώνες προστασίας, εξασφαλίζεται υποχρεωτικά η πρώτη άκαυστη περιμετρική ζώνη. Σε περιοχές ή συγκροτήματα όπου τα κτίρια απέχουν μεταξύ τους απόσταση μικρότερη των πέντε μέτρων, είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους ενιαία.

Καθαρισμός αυλών
Γενικότερα, επιβάλλεται ο τακτικός καθαρισμός των αυλών, της στέγης και των υδρορροών από απορρίμματα και υπολείμματα βλάστησης όπως πευκοβελόνες, ξερά φύλλα και χόρτα και η απομάκρυνσή τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό της περιοχής των στεγών σε ακτίνα τριών μέτρων από καπνοδόχους. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται επίσης στην κατάρτιση σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Πυράντοχα κουφώματα
Ακόμη, όσον αφορά στη δομική πυροπροστασία, μεταξύ άλλων, θα πρέπει τα εξωτερικά κουφώματα των κτιρίων να είναι πυράντοχα, ο φέρον οργανισμός της στέγης να μην είναι από ξύλο κλπ. Όσον αφορά στην περίμετρο, στα ακίνητα χαμηλής ή μέσης επικινδυνότητας, πρέπει να είναι συμπαγής, από άκαυστο υλικό, ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου, στα χαμηλής επικινδυνότητας επιτρέπεται η χρήση φυτών περιορισμένης καυστότητας και στα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας το ελάχιστο ύψος της συμπαγούς περίφραξης προσαυξάνεται στο 1,50 μέτρο. Στα ακίνητα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας επιβάλλεται πάνω από την συμπαγή περίφραξη η κατασκευή μεταλλικού πλέγματος ύψους τουλάχιστον μισού μέτρου, με άνοιγμα βρόγχου μικρότερο ή ίσο του ενός τετραγωνικού εκατοστού. Επιπλέον, επιβάλλονται και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας όπως εκτοξευτήρες διαβροχής, εγκατάσταση σημείων υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο κλπ.

Έκθεση από τεχνικό επιστήμονα
Επίσης, θα πρέπει να συντάσσεται έκθεση από ειδικό τεχνικό επιστήμονα ο οποίος θα εξετάζει τα κριτήρια επικινδυνότητας του ακινήτου και θα συμπληρώνει το έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας. Στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου, η έκθεση υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες μαζί με την αρχιτεκτονική μελέτη. Σε υφιστάμενα κτίρια, αναγράφονται επιπρόσθετα στην τεχνική έκθεση οι ενέργειες και εργασίες που πρέπει να γίνουν για την τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού και εάν απαιτούνται εργασίες προσαρμογής.

Το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έως τις 30/4 κάθε έτους θα πρέπει να εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα και να υποβάλλει δήλωση εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας που να βεβαιώνει ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πληροί τις οριζόμενες απαιτήσεις του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου του σε περίπτωση πυρκαγιάς σύμφωνα με την έκθεση.

Αυτοψία
Ο έλεγχος τήρησης των απαιτήσεων θα διενεργείται κατόπιν αυτοψίας, από τριμελή επιτροπή που θα ορίζει ο κάθε Δήμος. Στις περιπτώσεις ακινήτων ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας, θα διενεργείται αυτοψία σε δείγμα τουλάχιστον στο 80 % όλων των ιδιοκτησιών, στα ακίνητα υψηλής επικινδυνότητας τουλάχιστον στο 60% και σε εκείνα χαμηλής και μέσης επικινδυνότητας θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος τουλάχιστον στο 10% των ακινήτων.

Μάχη Τράτσα


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag