Ορισμός της Πέργκολας ( άρθρο 2, παρ. 60 του Ν.Ο.Κ. )

pergola_metal_glass-5-850x440

Πέργκολα είναι η εξωτερική ασκεπής σταθερή κατασκευή, που προορίζεται για την αναρρίχηση των φυτών ή για την ηλιοπροστασία με την τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων από ύφασμα, προσωρινών σκιάστρων από καλαμωτή και κινητών στοιχείων, αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων κατακόρυφων ή οριζόντιων στοιχείων πλήρωσης του φέροντα οργανισμού της κατασκευής.
Κατ’ εξαίρεση ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής επιτρέπεται η κατασκευή κατακόρυφων στοιχείων πλήρωσης του φέροντος οργανισμού της κατασκευής για λόγους ανεμοπροστασίας και μέχρι ύψους 2,00 μ., αποκλειόμενης της δημιουργίας κλειστού χώρου.

Σημείωση : Η παράγραφος 60 διαμορφώνεται, όπως τροποποιήθηκε Βάσει του άρθρου 100 του Νόμου 4759/2020 – ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020 .


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

translation_priority

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax