ΘΕΣΗ: ΚΡΑΤΗΤΟΣ 3-5, 11745, ΑΘΗΝΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΡΓΟ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΘΕΣΗ : ΚΡΑΤΗΤΟΣ 3-5, 11745, ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019