ΘΕΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 53, ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΗ : ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 53, ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019