ΘΕΣΗ: Βενιζέλου Σοφοκλή Και Μαρμαριωτίσσης 28 Χαλάνδρι
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΤΕΧΝΟΤΟΠΟΣ
ΕΤΟΣ: 2017